• Farligt gods

  Varer, der er farlige at transportere. Hertil hører f.eks. radioaktive, eksplosive, letantændelige, giftige og ætsende kemikalier.

 • Fixtermin

  En fixtermin er aftalen om fast tidspunkt for på- eller aflæsning af lastbilen i forbindelse med en transportordre. Overholdelse af disse terminer er en del af de kontraktmæssige forpligtelser. Begrebet Fixtermin erstatter det ældre begreb "planlagt levering".

 • Flådestyring

  Målrettet disponering, styring og kontrol med køretøjsflåder (lastbiler, personbiler, skibe, bane). Ved software med f.eks. GPS-systemer taler man om digital flådestyring. Softwaren bør gøre det muligt at følge et køretøj i realtid.

 • Fragt

  Enhver form for gods, som en transportvirksomhed overtager til transport efter aftale med afsender.

 • Fragt- og laderumsbørs

  Fragtbørs - Virtuel markedsplads for typisk speditører og fragtførere. Her kan disse handle med overskydende eller manglende fragt- og laderumstilbud og på den måde nå frem til en optimal kapacitetsudnyttelse.

 • Fragtbrev

  Dokument udstedt af afsender, der følger varen. Fungerer som dokumentation for indgåelse og indhold af en fragtaftale samt som modtagelseskvittering, når varen overtages hos afsender og udleveres hos modtager.

 • Fragtbørser

  Fragtbørser er virtuelle markedspladser, som fortrinsvist henvender sig til speditører og vognmænd. Brugere af børsen kan her tilbyde fragter, som de mangler transportmuligheder til.

 • Fragtformidler

  Ved hjælp af en fragtformidler bliver en fragt rettidigt ledt videre til en egnet transportleverandør for den pågældene fragt.

 • Fragtformidling

  Ved fragtformidling udvælges en passende serviceleverandør til at udføre en given transport, således at fragten ankommer til destinationen til tiden.

 • Fragtfører

  Fragtføreren udfører transporten af en fragt til lands, til vands og i luften.

 • Fragtsøgning

  Hermed menes chaufførers, transportfirmaers eller speditørers målrettede søgning efter fragt. Ved hjælp af en søgeformular indtastes kriterierne, hvorefter der vises en oversigt med passende læs på skærmen. På den måde er det muligt hurtigt og målrettet

 • Fragttilbud

  Hvis nogen tilbyder en fragt, som skal transporteres af en anden mod betaling, er der tale om at en opdragsgiver indtaster et fragttilbud.

 • Franko

  Ordet franko (somme tider også franco) anvendes i handelssproget for leverancer, hvor afsenderen betaler fragtomkostningerne (eller porto) og ikke modtageren. Den modsatte betegnelse er "ufranko" (eller "ufrankeret"), i så fald skal modtageren betale

 • Frigotransport

  (latin: frigus, kulde): Betegner Køle- og frysetransporter.

 • FTL (Full Truck Load)

  FTL (Full Truck Load) betegner en leverance, hvor en lastbil transporterer en enkelt ladning og dermed er fuldt lastet. På dansk kaldes dette hellæs. Både for chaufføren, for transportvirksomheden og ordregiveren er hellæs det mest optimale. For transportvirksomheden

Bliv branche-insider

Tilmeld dig her, og glæd dig til at regelmæssigt at modtage relevante artikler, der gør din arbejdshverdag lettere og udvider din forretningshorisont.


Tilmeld nyhedsbrev

Til toppen