Databeskyttelseserklæring

Det glæder os, at du besøger vores website, og vi takker for din interesse i vores virksomhed.

For os er databeskyttelse ikke blot et lovkrav, men samtidig et vigtigt instrument, der sikrer øget transparens hvad angår vores daglige omgang med dine persondata. Vi tager beskyttelsen af dine persondata (herefter forkortet til "data") yderst alvorligt. I nedenstående tekst har vi derfor sammenfattet udførlige informationer om de indsamlede data i forbindelse med dit besøg på vores website og brugen af funktionerne på selvsamme. Teksten forklarer også, hvordan vi bearbejder eller anvender disse data, samt hvilke sikkerhedsforanstaltninger vi i den forbindelse gør brug af, både teknisk såvel som organisatorisk.

Ansvarlig for databearbejdningen

I henhold til art. 4 afs. 7 i GDPR er TIMOCOM GmbH, se vores impressum


Dataansvarlig

Ansvaret for overvågningen og overholdelsen af databeskyttelsen ligger hos vores dataansvarlige. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om emnet databeskyttelse, er du velkommen til at henvende dig til:

 • TIMOCOM GmbH
 • - Den dataansvarlige -
 • Timocom Platz 1
 • DE-40699 Erkrath, Tyskland
 • e-mail: datenschutz@timocom.com

Indsamling og anvendelse af dine data

Omfanget og måden dine data indsamles og anvendes på afhænger af, hvorvidt du blot besøger vores websites for at søge informationer, eller om du gør brug af vores udbudte serviceydelser.

Hvis vi i forbindelse med visse funktioner på vores website gør brug af eksterne serviceudbydere eller ønsker at anvende dine data i reklameøjemed, informerer vi dig indgående om de enkelte processer. I den forbindelse oplyser vi dig også om de fastlagte kriterier for varigheden af dataopbevaringen.

Dine data videregives herudover kun i de tilfælde, hvor vi er juridisk forpligtet dertil.

Informationssøgende anvendelse

Besøger du vores website for at søge informationer, indsamler vi kun de persondata, som din internetbrowser automatisk overfører til os:

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for besøget
 • Tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Indholdet af besøget (den konkret besøgte side)
 • den overførte datamængde og adgangsstatus (fil overført, fil ikke fundet osv.).
 • Det website, som du besøger os gennem
 • Browsertype / version / sprog
 • Operativt system og overflade

Ovenstående data er teknisk nødvendige for at kunne stille vores website til rådighed for dig samt garantere stabiliteten og sikkerheden af selvsamme.

Kontaktformularer

På forskellige undersider kan du komme i kontakt med os via kontaktformularer. Oplysningerne fra disse kontaktformularer (navn, fornavn, firma, telefon, e-mailadresse, evt. gade/vej, postnummer, evt. by) samt din meddelelse anvender vi udelukkende til at besvare din henvendelse. Når din henvendelse er færdigbehandlet, sletter vi oplysningerne. Udover denne tidsperiode opbevarer vi udelukkende dataene inden for rammerne af den juridisk påkrævede arkivering af e-mailkommunikation (e-mails gælder som forretnings- og handelsbreve), og i den forbindelse maks. i 10 år.

Dine oplysninger gemmes dog, hvis du i forlængelse af henvendelsen vælger at indgå en kontrakt med os. I så fald er databearbejdningen nødvendig for opfyldelse af kontrakten eller gennemførelse af førkontraktlige tiltag. Dine data slettes efter endt kontraktopfyldelse, hvis der herefter ikke længere er behov for at gemme dem, dette med mindre lovbestemte opbevaringspligter tvinger os til at opbevare dataene i længere tid.

Dine data videregives kun til tredjepart i de tilfælde, hvor vi er juridisk forpligtet dertil.

Registrering

På forskellige undersider er det nødvendigt at oprette en brugerprofil for at kunne anvende vores serviceydelser (brug af TIMOCOM Smart Logistics System). Oplysningerne fra kontaktformularen (navn, fornavn, telefon, e-mailadresse, firma, virksomhedstype, evt. gade/vej, postnummer, by, land) gemmer vi, så længe du gør brug af vores serviceydelser som kunde.

Dine oplysninger gemmes, hvis du i forlængelse af profiloprettelsen vælger at indgå en kontrakt med os. I så fald er databearbejdningen nødvendig for opfyldelse af kontrakten eller gennemførelse af førkontraktlige tiltag. Dine data slettes efter endt kontraktopfyldelse, hvis der herefter ikke længere er behov for at gemme dem, dette med mindre lovbestemte opbevaringspligter tvinger os til at opbevare dataene i længere tid.

Dine data videregives kun til tredjepart i de tilfælde, hvor vi er juridisk forpligtet dertil.

Kontakthenvendelse til en medarbejder per e-mail

Du kan kontakte os ved at sende os en e-mail. Du kan sende den til f.eks. info.da@timocom.com, inkasso@timocom.com, jobs@timocom.com eller direkte til en af vores medarbejderes e-mail. De oplysninger, vi modtager i forbindelse med din e-mail (f.eks.: dit navn, fornavn, din firmaadresse samt selve meddelelsen), anvender vi udelukkende til at besvare din henvendelse. Når din henvendelse er færdigbehandlet, sletter vi oplysningerne. Udover denne tidsperiode opbevarer vi udelukkende dataene inden for rammerne af den juridisk påkrævede arkivering af e-mailkommunikation (e-mails gælder som forretnings- og handelsbreve), og i den forbindelse maks. i 10 år.

Dine data videregives kun til tredjepart i de tilfælde, hvor vi er juridisk forpligtet dertil.

I forbindelse med e-mailkommunikation kan vi ikke garantere fuldstændig datasikkerhed, og derfor anbefaler vi altid brevpost, hvis din meddelelse indeholder meget fortrolige oplysninger.

Nyhedsbrev

Hvis du ønsker at tilmelde dig vores e-mailbaserede nyhedsbrev, har vi udover dit databeskyttelsesretlige samtykke desuden brug for dit for- og efternavn samt den e-mailadresse, du ønsker nyhedsbrevet sendt til. Andre angivelser (f.eks. din titel) indsamler vi for at kunne personalisere vores henvendelser og indholdet af nyhedsbrevet samt i tilfælde af behov for at stille opklarende spørgsmål til din e-mailadresse.

I forbindelse med forsendelsen af vores nyhedsbrev anvender vi som regel den såkaldte double opt-in-metode, dvs. vi sender dig først nyhedsbrevet, når du har bekræftet tilmeldelsen via et link i en e-mail, som vi sender dig med dette formål. Formålet med denne metode er at sikre os, at det kun er den faktiske indehaver af e-mailadressen, der kan tilmelde sig nyhedsbrevet. Din bekræftelse på tilmeldingen til nyhedsbrevet skal sendes umiddelbart efter modtagelsen af bekræftelses-e-mailen, da din tilmelding til nyhedsbrevet ellers slettes automatisk.

Du kan når som helst afmelde dig dit abonnerede nyhedsbrev igen. Det gør du ved at klikke på det link, der befinder sig i slutningen af alle vores nyhedsbreve.

HubSpot

 1. På vores website anvender vi HubSpot til marketingaktiviteter. HubSpot er en software-virksomhed fra USA, der har en underafdeling i Europa i form af HubSpot Ireland Limited in 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irland.
 2. Vi anvender denne integrerede software-løsning til vores egen markedsføring, til lead-generering og  i forbindelse med formål relateret til kundetjeneste. Disse formål omfatter e-mailmarketing, dvs. forsendelse af nyhedsbreve samt automatisede e-mails, SoMe-publicering og rapportering, kontaktadministration som f.eks. brugersegmentering og CRM, landingssider og kontaktformularer.
 3. HubSpot anvender cookies, dvs. små tekstfiler, der af din webbrowser gemmes lokalt på din slutenhed og gør det muligt for os at foretage en analyse af din brug af websitet.  De indsamlede informationer (f.eks. IP-adresse, geografisk placering, browsertype, varighed af besøget samt de besøgte sider) analyseres af HubSpot på vores vegne, hvilket gør det muligt for os at generere rapporter om besøget og de besøgte sider.
 4. Informationerne indsamlet af HubSpot samt indholdet på vores website lagres på servere tilhørende serviceudbyderen HubSpot.  Hvis du i henhold til art. 6 stk. 1 S 1 lit. a i GDPR har givet samtykke hertil, behandles disse data med henblik på websiteanalyse.
 5. Eftersom der i den forbindelse finder overførsel af persondata sted, er der brug for yderligere beskyttelsesmekanismer til sikring af det påkrævede databeskyttelsesniveau i henhold til GDPR. Med henblik på at garantere dette, har vi i henhold til art. 46 stk. 2 lit. c i GDPR indgået aftale om standardklausuler vedrørende databeskyttelse. Disse klausuler forpligter modtageren af dataene i USA til at bearbejde dataene i henhold til databeskyttelsesniveauet i Europa. I tilfælde hvor dette selv under anvendelse af føromtalte aftaleudvidelse ikke kan garanteres, arbejder vi aktivt på at opnå til enighed om et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau med datamodtagerne i USA ad anden vej.
 6. Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, som de oprindeligt blev indsamlet til.
 7. Du kan modsætte dig indsamlingen af data gennem HubSpot og anvendelsen af cookies permanent. Det gør du ved forhindre lagringen af cookies via dine browserindstillinger. Der kan til enhver tid gøres indsigelse mod behandlingen af dine persondata med fremtidig virkning.

Anvendelse af cookies

Vi anvender cookies på vores websites. Cookies er små tekstfiler, som vores webserver sender til din browser, når du besøger vores internetsider. Browseren gemmer disse cookies på din computer med henblik på fremtidige besøg.

Dette website bruger cookies i følgende omfang:

 • Transiente cookies (midlertidig anvendelse)
 • Persistente cookies (tidsbegrænset anvendelse)
 • Tredjepart-cookies (fra tredjepart-udbydere)
 • Flash-cookies (permanent anvendelse)

Transiente cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Sessionscookies er de mest almindelige transiente cookies. Disse gemmer et såkaldt sessions-ID på din computer, der tilordner din browsers forskellige aktiviteter på websitet til den aktuelle session. Derved genkendes din computer, når du besøger websitet igen. Disse sessionscookies slettes automatisk, når du logger ud eller lukker browseren.

Permanente cookies slettes automatisk efter en forhåndsbestemt tidsperiode, der kan variere alt efter den enkelte cookietype. Du kan når som helst slette computerens cookies i din browsers sikkerhedsindstillinger.

Du kan konfigurere dine browser-indstillinger i henhold til dine ønsker, og i den forbindelse f.eks. vælge at afvise cookies fra tredjepart eller samtlige cookies. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne anvende alle funktionerne på dette website.

De anvendte flash-cookies registreres ikke gennem din browser, men derimod gennem dit flash-plug-in. Disse cookies gemmer de nødvendige data uafhængigt fra din anvendte browser og har ingen automatisk udløbsdato. Hvis du ønsker at forhindre databearbejdningen gennem flash-cookies, skal du installere en passende add-on, f.eks. "Better Privacy" til Mozilla Firefox eller Adobe-Flash-Killer-Cookie til Google Chrome.

Indsamlingen eller registreringen af persondata via cookies finder i denne sammenhæng ikke sted gennem os. Vi anvender heller ingen teknologi, der forbinder de indsamlede cookie-informationer med brugerdata.

Du finder flere oplysninger om emnet "cookies" via nedenstående link: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

Webanalyse

For os er det vigtigt, at vores internetsider er opbygget og designet optimalt, så de fremstår attraktive for vores besøgende. Derfor er det nødvendigt for os at vide, hvilke dele af websitet vores besøgende synes særlig godt om. Til dette formål anvender vi følgende anerkendte teknologier.

Google AdWords conversion-tracking
Udover Google AdWords anvender vi også Google Conversion-tracking, der er en analysetjeneste fra Google Inc. Hvis du har fundet frem til vores webshop via en Google-reklame (AdWords - reklame over / ved siden af søgeresultaterne fra Google), anbringer Google endnu en cookie på din computer, nærmere bestemt en såkaldt conversion-cookie. Denne cookie har ikke til formål at identificere dig, men gør det muligt for os at sammenligne trafikken til vores website viderestillet via Google-reklamer, samt de deraf resulterende købsbeslutninger i forhold til vores udbudte produkter.

Google tilbyder aktuelt ingen opt-out-cookie til denne cookietype. Du kan dog forhindre installationen af conversion-cookien på din computer ved at foretage de nødvendige indstillinger i din browser eller ved at deaktivere brugen af yderligere browser-plugins.

Du finder flere oplysninger om conversion-tracking gennem Google AdWords på: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de

Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Du finder flere oplysninger om databeskyttelsen hos Google Inc. på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Google Tag Manager

Google Tag Manager er et redskab til implementering af tags. Google Tag Manager sørger samtidig for udløsningen af disse tags, hvor du har valgt at de skal indsamle data. Google Tag Manager tilgår ikke disse data. Hvis du foretager en deaktivering på domæne- eller cookie-niveau, gælder deaktiveringen for alle sporingstags, som er implementeret med Google Tag Manager.

Google Analytics

På vores websites anvender vi Google Analytics, der er en webanalysetjeneste fra Google. Google Analytics anvender cookies, som gemmes på din computer og gør det muligt for os at analysere din brug af websitet. De informationer, som disse cookies indsamler om din brug af vores websites, overføres til en Google-server i USA og gemmes der. Vi har aktiveret funktionen IP-anonymisering på vores websites. Derved forkorter Google din IP-adresse, inden den overføres til modtagere i et andet EU-land eller i andre lande, som har tilsluttet sig aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Google anvender disse oplysninger til på vores vegne at analysere din brug af vores website, til udfærdigelse af rapporter om aktiviteterne på websitet, samt til at kunne tilbyde yderligere serviceydelser forbundet med brugen af internettet Din IP-adresse, som er indsamlet af din browser gennem Google Analytics, sammenkøres ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre lagringen af cookies ved at indstille din browsersoftware derefter. Herudover kan du forhindre registreringen og Googles bearbejdning af de cookie-indsamlede data (inkl. din IP-adresse). Det gør du ved at downloade og installere det browser-plugin, du finder under nedenstående link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Du kan også forhindre analysen af din brugeradfærd gennem anvendelsen af alternative plugins eller ved at deaktivere samtlige cookies i dine browserindstillinger.

Alternativt kan du gøre indsigelse mod Googles anvendelse af dine data via følgende link. I den forbindelse installeres en opt-out-cookie, der forhindrer indsamlingen af dine data ved alle fremtidige besøg på vores website: Google Analytics deaktivieren.

OBS: Hvis du sletter dine cookies, sletter du samtidig også føromtalte opt-out-cookie, og du kan derfor være nødt til at aktivere den igen.

Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Du finder flere oplysninger om databeskyttelsen hos Google Inc. på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Sistrix

På vores website bruger vi webanalyse-redskaber fra firmaet SISTRIX GmbH ("Sistrix"). Dette er analyse-redskaber til forbedring af synligheden af vores website hos søgemaskinerne. I denne sammenhæng indsamler og gemmer vi udelukkende keyword-, domain- og søgedata. Der finder ingen indsamling, lagring eller bearbejdning af persondata sted. Du finder yderligere oplysninger om indsamlingen og brugen af data på http://sistrix.de/sistrix/datenschutz.

Mouseflow

Dette website anvender Mouseflow, et webanalyse-redskab fra Mouseflow ApS, Flæsketorvet 68, 1711 København, Danmark, til registrering af enkeltstående besøg (kun med anonymiseret IP-adresse). Med dette redskab oprettes en protokol over musebevægelser, museklik og tastaturindtastninger med henblik på at skabe en stikprøve-agtig gengivelse af enkeltstående besøg på websitet i form af såkaldte session-replays samt en analyse af disse data i form af såkaldte heatmaps. Formålet med denne protokol er potentielle forbedringer af websitet. Dataene registreret af Mouseflow er ikke personrelaterede og videregives ikke til tredjepart. Lagringen og bearbejdningen af de registrerede data finder sted i EU.

Hvis du ikke ønsker dine musedata registreret af Mouseflow, kan du gøre indsigelse mod denne registrering, gældende for samtlige websites som anvender Mouseflow, via følgende link: https://mouseflow.com/opt-out/.

Integrerede serviceydelser

Følgende integrerede eksterne serviceydelser gør det muligt for os at stille et velfungerende website med diverse tillægsfunktioner til rådighed.

Alle beskrevne serviceydelser i følgende afsnit kan deaktiveres ved hjælp af specielle browser-plugins, der helt konkret går ind og afbryder den nødvendige forbindelse til de relevante servere. Vær dog opmærksom på, at du ved at anvende disse værktøjer må påregne at give køb på din sædvanlige browser-komfort - mange ting fungerer pludselig ikke længere som de plejer.

YouTube

Vores websites indeholder visse steder YouTube-videoer fra vores kanal. Som udgangspunkt integreres YouTube-videoerne på vores websites under brug af udvidet databeskyttelsesmodus (en intern YouTube-funktion), og derfor overføres der ingen cookies fra YouTube til din browser, hvorfor der altså heller ikke gemmes data om dig hos YouTube. Dette gælder dog kun så længe, du vælger ikke at se videoerne. Uafhængigt af, om du ser en video eller ikke, overføres din IP-adresse til YouTube og Google reklamenetværket Doubleclick. Hvis du parallelt med besøget på vores websites også er logget ind på YouTube med din eksisterende brugerkonto, kan YouTube muligvis også tilordne besøget på vores website til din brugeradfærd i øvrigt. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af egne websites ikke modtager informationer om indholdet af de videreformidlede data eller Googles anvendelse af dem. Vi har heller ingen mulighed for at begrænse videreformidlingen af data til YouTube og dennes partnere yderligere.

Denne service stilles til rådighed af LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Du finder flere oplysninger om databeskyttelsen hos YouTube Inc. på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Indlejring af videoer fra Vimeo

(1) På vores internetside har vi indlejret videoer fra Vimeo. Disse videoer ligger gemt på Vimeos platform og kan ses der. Platformen Vimeo tilhører Vimeo LLC, der har sæde i White Plains i staten New York. Kun på de Vimeo-videoer, som vi selv har skabt og indlejret, gør vi brug af den "såkaldte Do-No-Track-betegnelse". Det betyder, at dine angivne data i afsnit 2 først overføres til USA via browseren / Vimeo-plugin, hvis du rent faktisk vælger at afspille videoen (f.eks. ved at klikke på start-knappen). Ud fra et databeskyttelsesretligt perspektiv er USA ikke et sikkert tredjeland, idet de ikke lever op til gældende databeskyttelsesniveau i EU. Et klik på videoen samt den dermed forbundne afspilning af videoen udgør et elektronisk samtykke i henhold til art. 7 ifm. art. 49 stk. 1 lit. a i GDPR. Du kan når som helst trække dette samtykke tilbage via vores cookie-indstillinger https://www.timocom.dk/.

(2) Retsgrundlaget for indlejring af videoer fra Vimeo på vores website udgøres af vores berettigede interesse i præsentation af vores virksomhed i henhold til art. 6 tk. 1 s. 1 lit. f i GDPR.

(3) Når du besøger vores internetside, modtager Vimeo information om at du har indlæst den dertilhørende underside samt informationer om de angivne data under "informativ brug". Dette sker uafhængigt af, hvorvidt du har en brugerkonto hos Vimeo eller ej. Hvis du har en Vimeo brugerkonto, og hvis du på tidspunktet for besøget på vores internetside er logget ind på din Vimeo brugerkonto, vil disse data straks blive knyttet til din brugerkonto. Ønsker du ikke denne samkørsel af dine anvendelsesdata med din brugerkonto, skal du logge ud inden du klikker på knappen.

(4) Vimeo bruger disse data til oprettelse af brugsprofiler, men også til reklameformål, markedsundersøgelser eller behovsorienteret design af sine internetsider. Herudover formidler og deler Vimeo igen dine data med andre tredjepartsudbydere. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod oprettelsen af en brugsprofil baseret på dine data. Denne indsigelse skal du sende direkte til Vimeo (Vimeo, Inc., att.: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011; privacy@vimeo.com ).

(5) Vimeo overholder gældende databeskyttelsesretlige krav inden for EØS og Schweiz hvad angår indsamling, brug, videreformidling, lagring og anden bearbejdning af persondata fra EØS, Storbritannien og Schweiz. Enhver videreformidling af persondata til et tredjeland eller en international organisation er underlagt relevante garantier. Disse er beskrevet i artikel 46 i GDPR. Retsgrundlaget udgøres i den forbindelse af det faktum, at disse data er nødvendige for at kunne opfylde kontrakten med Google, dette i henhold til art. 6, stk. 1 s. 1 lit. ifm. art. 46 stk. 2 lit. c i GDPR.

(6) I databeskyttelseserklæringen fra Vimeo finder du yderligere oplysninger om måden og omfanget af databehandlingen. Du finder yderligere oplysninger om rettigheder, indstillingsmuligheder og andre informationer vedrørende beskyttelse af dine data på: https://vimeo.com/privacy.

Links til sociale medier

Vores websites indeholder logobaserede links til diverse sociale medier. Der er her ikke tale om sociale medie-plugins, men derimod blot om links til vores egne sider på disse medier. Når du klikker på disse links, overføres din IP-adresse som udgangspunkt til udbyderen af den enkelte platform. Hvis du tager en af disse tjenester i brug, og samtidig er logget ind med din personlige brugerkonto hos selvsamme, kan din brugeradfærd på nettet under visse omstændigheder ligeledes blive registreret af udbyderen af det relevante sociale medie. Videreformidlingen af din IP-adresse til udbyderen af det besøgte website er en teknisk nødvendighed og gælder for alle websites.

Aktuelt indeholder vores website links til vores konti på Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn og Instagram

Plugins til sociale medier

Vi anvender aktuelt følgende plugins til de sociale medier:

Facebook-plugins

Vores websites har plugins til det sociale netværk Facebook integreret. Du kan genkende disse Facebook-plugins på Facebook-logoet eller "like-knappen" ("synes godt om") på vores side. Du finder en oversigt over de forskellige Facebook-plugins her: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Når du besøger vores sider, oprettes en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren via føromtalte plugin. Facebook modtager derved den information, at du har besøgt vores websites med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook-knapperne "Like", "Synes godt om" eller "Del", mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet på vores (Facebook-)websites til din egen Facebook-profil og/eller dele det med andre Facebook-brugere. Derved kan Facebook tilordne besøget på vores websites til din Facebook-brugerkonto. Herudover kan Facebook sende yderligere cookies til din browser. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af egne websites ikke modtager informationer om indholdet af de videreformidlede data eller Facebooks anvendelse af dem. Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne tilordne besøget på vores websites til din Facebook-brugerkonto, bedes først du logge ud af Facebook.

Udbyderen er Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA.

Du finder flere oplysninger om databeskyttelsen hos Facebook Inc. på: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

Vores websites har plugins til det sociale netværk Instagram integreret. Disse plugins er kendetegnet ved et Instagram-logo (f.eks. i form af et "Instagram-kamera"). Disse funktioner udbydes gennem Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA. Går du ind på en af vores internetsider, hvor et sådant plugin er integreret, opretter din browser en direkte forbindelse til Instagrams servere. Instagram modtager derved den information, at din browser har besøgt den pågældende side på vores website, også selvom du ikke har en profil hos Instagram, eller slet ikke er logget ind hos Instagram. Denne information (inklusive din IP-adresse) overføres via din browser direkte til en af Instagrams servere i USA, hvor den gemmes. Hvis du er logget ind på Instagram, kan Instagram tilordne besøget på vores websites til din Instagram-brugerkonto. Hvis du interagerer med føromtalte plugins, f.eks. ved at klikke på "Instagram"-knappen, sendes denne oplysning ligeledes direkte til en af Instagrams servere, hvor den gemmes. Informationerne offentliggøres desuden på din Instagram-konto og vises her til dine kontakter. Hvad angår formålet og omfanget af Instagrams dataindsamling samt videre bearbejdning og anvendelse af dataene, såvel som dine rettigheder og muligheder for at beskytte din privatsfære gennem diverse indstillinger, bedes du læse Instagrams databeskyttelseserklæring: https://help.instagram.com/155833707900388/

Hvis du ikke ønsker, at Instagram umiddelbart skal tilordne dataene indsamlet via vores website til din Instagram-konto, skal du logge ud hos Instagram, inden du besøger vores website. Du kan desuden forhindre indlæsningen af Instagrams plugins ved at installere add-ons i din browser, f.eks. såkaldte script-blockere.

Twitter

Vores websites har plugins til det sociale netværk Twitter integreret. Når du benytter Twitter og funktionen "Re-tweet", knyttes dine websitebesøg sammen med din Twitter-konto og offentliggøres for andre brugere. I den forbindelse overføres der ligeledes data til Twitter. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af egne websites ikke modtager informationer om indholdet af de videreformidlede data eller Twitters anvendelse af dem. Dine databeskyttelsesindstillinger på Twitter kan du ændre i kontoindstillingerne under http://twitter.com/account/settings.

Disse funktioner udbydes gennem Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Du finder flere oplysninger om dette i databeskyttelseserklæringen fra Twitter på http://twitter.com/privacy

XING (Share-Button)

Vores websites indeholder funktioner fra netværket XING. Hver gang du besøger et af vores websites med funktioner fra Xing indbygget, oprettes der en forbindelse til Xings servere. Så vidt vi ved, gemmes der ingen persondata i denne forbindelse. Din IP-adresse gemmes ikke og din brugeradfærd analyseres ikke.

Udbyderen er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamborg, Tyskland.

Du finder flere oplysninger om databeskyttelsen og Xing Share-knappen i Xings databeskyttelseserklæring på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

På vores websites er der plugins til det sociale netværk LinkedIn integreret. Hver gang du besøger et af vores websites med funktioner fra LinkedIn, opbygges der en forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn får derved besked om, at du har besøgt vores websites med din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIn-knappen "Del", og samtidig er logget ind på din konto hos LinkedIn, kan LinkedIn tilordne dit besøg på vores internetside til dig og og din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af egne websites ikke modtager informationer om indholdet af de videreformidlede data eller LinkedIns anvendelse af dem.

Udbyderen er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Du finder flere oplysninger om dette i databeskyttelseserklæringen fra LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

På vores websites anvendes plugins og andre tilknytningsmuligheder til video-platformen YouTube. Hvis du besøger et af vores websites, der er udstyret med et YouTube-plugin eller på anden måde er tilknyttet YouTube, oprettes en forbindelse til YouTubes servere. Udbyderen af YouTube får dermed besked om, hvilke af vores websites, du har besøgt.

Hvis du samtidig er logget ind hos YouTube, får udbyderen af YouTube derimod flere oplysninger om din internetadfærd. Ønsker du ikke dette, bedes du logge ud af YouTube inden besøget hos os. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af egne websites ikke modtager informationer om indholdet af de videreformidlede data eller YouTubes anvendelse af dem.

Udbyderen er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Du finder flere oplysninger om databeskyttelsen hos YouTube Inc. på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Online tilstedeværelse på de sociale medier

Vi er til stede på flere forskellige sociale netværk og ditto platforme (f.eks. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing). I forhold til Facebook og formentlig også alle andre sociale netværk og platforme ligger ansvaret for databearbejdningen hos både den enkelte udbyder af netværkene og platformene samt TIMOCOM.

Vi giver dig mulighed for at kommentere vores opslag, afgive bedømmelser eller tage kontakt med os via de sociale medier.

I princippet er der ikke fastlagt nogen opbevaringsfrist for dine kommentarer. Du kan dog når som helst selv slette dine kommentarer fra vores Facebook-fanside og andre platforme.

Vi stiller vores Facebook-fanside til rådighed og er aktive på yderligere sociale netværk og platforme af egen interesse samt med henblik på at kunne give alle interesserede brugere adgang til vores platforme, i henhold til art. 6 afs. 1 lit. f) i GDPR. Hvis de enkelte udbydere beder brugeren om samtykke til databearbejdning, udgøres retsgrundlaget for denne bearbejdning af art. 6 afs. 1 lit. a) i GDPR.

Vi gør opmærksom på, at brugernes data i den forbindelse kan blive bearbejdet uden for Den Europæiske Union. Dette kan udgøre en risiko for brugerne, idet det derigennem kan blive sværere at opretholde brugernes rettigheder.

Facebook og andre platforme gemmer dine data som brugerprofil og bruger denne profil i reklameøjemed, til markedsforskning og/eller behovstilpasset udformning af deres websites. En sådan analyse udføres frem for alt (gælder også brugere, der ikke er logget ind) med henblik på at kunne vise behovstilpassede reklamer samt informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websites. Du kan gøre indsigelse mod oprettelsen af denne brugerprofil, og skal i den forbindelse henvende dig til Facebook, se Facebooks databeskyttelsesretningslinjer vedrørende dette.

Ubermetrics

Ubermetrics er en KI-baseret Content Intelligence-løsning, som helt automatisk analyserer og filtrerer store tekstmængder fra alle relevante, globale mediekanaler. Information om produkter, mærker, kampagner og emner fra nyheder, mailinglister til medier, sociale netværk, blogs, fora osv. behandles i realtid, så der kan opnås værdifuld viden til PR, marketing og markedsforskning. Til dette formål analyserer Ubermetrics kommunikation fra millioner af onlinekilder og kilder fra sociale medier ved hjælp af de nyeste processer fra Textmining og Natural Language Processing.

Takket være Ubermetrics Delta bliver der udelukkende behandlet offentligt tilgængelige oplysninger. Ved hjælp af News Feed i webbrugerfladen i Ubermetrics anføres de offentliggørelser, som er relevante for TIMOCOM, i overensstemmelse med de gemte emneord. Derved behandles nødvendigvis navne eller pseudonymer på de personer, som har offentliggjort teksten.

Der er hos TIMOCOM introduceret passende, tekniske og organisatoriske foranstaltninger specielt til brugen af denne software. Der udføres ikke en målrettet søgning efter personer uden for virksomheden TIMOCOM.

Databehandlingen er desuden begrænset til den periode, som er nødvendig for at bruge og analysere dataene fornuftigt, således at dataene senest slettes ved udgangen af det første kvartal i det følgende år.

Retsgrundlag for behandling

Retsgrundlaget for behandling er art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores berettigede interesser ligger i den tidlige registrering af den mediemæssige succes for vores pressearbejde eller er for at optimere vores pressearbejde og onlinetilstedeværelse. Derudover har vi en interesse i tidligt at registrere emnetendenser for at kunne reagere tilsvarende på disse.

Vi har derfor også en væsentlig, økonomisk, berettiget interesse i databehandling for at forblive konkurrencedygtige.

Dataformidling til tredjepart

Som udbyder af onlinemedieovervågning med hjemsted i Tyskland driver Ubermetrics Technologies GmbH sit system på egne servere i computercentre hos en tysk udbyder af computercentre i Sachsen og Bayern og er dermed underlagt tysk og europæisk databeskyttelseslovgivning (GDPR, den tyske databeskyttelseslov BDSG, de tyske delstaters databeskyttelseslov LDSG).

Ved denne software er der tale om løsningen "software as a service" (SaaS). Dataformidling eller hosting af data i tredjelande, som ikke har et passende databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med EU, finder ikke anvendelse.

Mulighed for indsigelse og afhjælpning

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine data i henhold til art. 21, stk. 1, i GDPR af årsager, som fremgår af din særlige situation. Indsigelsen mod at gemme dine data i rapporter bedes du sende i en besked til de angivne kontaktpersoner.

Ved tilbagekaldelse af samtykket bliver den retmæssige behandling, som har fundet sted indtil tilbagekaldelsen, ikke berørt.

Vi gør opmærksom på, at TIMOCOM desværre ikke kan påvirke webtracking-metoder på sociale medieplatforme. Du kan finde yderligere oplysninger om dette i databeskyttelseserklæringer fra udbyderne af platformene. Muligheden for at varetage dine rettigheder til at forhindre disse webtracking-metoder kan du meddele direkte til udbyderne af de sociale medier. TIMOCOM videresender forespørgsler direkte til udbyderne af platformene, hvis du skulle gøre disse rettigheder gældende.

Over for os, Facebook Ireland Ltd. (Facebook) og samtlige andre platforme, har du følgende rettigheder vedrørende dine persondata:

 • Ret til indsigt
 • Ret til berigtigelse eller sletning,
 • Ret til indskrænkning af bearbejdningen,
 • Ret til dataportabilitet,
 • Ret til at indgive klage til et datatilsyn.

Ønsker du en detaljeret oversigt over de enkelte bearbejdningsprocesser og indsigelsesmuligheder (opt-out), henviser vi til nedenstående angivelser fra de enkelte udbydere:

I de fleste tilfælde kan det bedst betale sig at kontakte Facebook Ireland Ltd. og/eller de andre platforme direkte, da vi ikke har adgang til samtlige data og ikke har mulighed for at påvirke samtlige databearbejdningsprocesser inden for Facebook og co. Vi understøtter dig dog gerne, hvis du ønsker at håndhæve dine rettigheder over for Facebook og co.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland)

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamborg, Tyskland)

Browsertype / version / sprog

Operativt system og overflade

Browsersoftwarens sprog og version

Anvendelsesbaseret online-marketing

Facebook Remarketing / Retargeting

Herudover anvender dette website Facebook Custom Audiences, som stilles til rådighed af det sociale netværk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Denne Facebook-pixel markerer dig som besøgende på vores website i anonymiseret form. Når du logger ind på Facebook, kan vi buge disse informationer til at vise brugertilpassede reklamer på Facebook. Som driftsansvarlige for dette website modtager vi ingen personlige oplysninger om dig som besøgende eller via dine data på Facebook. Du finder flere oplysninger om dette i databeskyttelseserklæringen fra Facebook på http://twitter.com/privacy Som besøgende på vores internetsider har du mulighed for at deaktivere, Facebook Custom Audiences her.

LinkedIn

På vores website anvender vi analyse - og conversion tracking-teknologi fra platformen LinkedIn. Ved hjælp af føromtalte teknologi fra Teknologi fra LinkedIn kan vi vise dig mere relevante og interessebaserede reklamer. Herudover modtager vi aggregerede og anonyme rapporter om reklameaktiviteter samt informationer om din interaktion med vores website. Du finder flere oplysninger om databeskyttelsen hos LinkedIn her: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Du kan modsætte dig LinkedIns analyse af din brugeradfærd samt visningen af interessebaserede anbefalinger ("opt-out"); klik i den forbindelse på feltet "Afvis på LinkedIn" (for medlemmer hos LinkedIn) eller slet og ret "Afvis" (for alle andre brugere) via følgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Bearbejdning af dine persondata i stater uden for EU og EØS.

Dine persondata bearbejdes ikke i stater uden for Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, dette med undtagelse af sociale medier-applikationer: Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram.

Retsgrundlag for databearbejdningen

Her finder du en oversigt over de databeskyttelsesretlige retsgrundlag for bearbejdningen af dine data.

Informationssøgende anvendelse

Bearbejdningen af de data, din browser automatisk meddelelser os, udføres inden for rammerne af vores interesse i at kunne stille vores websites til rådighed for dig.

 • Art. 6 afs. 1 lit. f) i databeskyttelses-grundforordningen (GDPR)

Kontaktformular og registrering

Bearbejdningen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, hvis kontrahent er lig den berørte person, eller med henblik på gennemførelse af førkontraktlige tiltag, der udføres på opfordring af den berørte person.

 • Art. 6 afs. 1 lit. b) i databeskyttelses-grundforordningen (GDPR)

Nyhedsbrev

Forsendelsen af vores nyhedsbrev udføres kun med dit personlige samtykke.

 • Art. 6 afs. 1 lit. a) i databeskyttelses-grundforordningen (GDPR)

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage og dermed afmelde nyhedsbrevet.

Webanalyse, brugerbaseret online-marketing og integrering af eksterne tjenester

Med henblik på marketing, markedsforskning eller behovstilpasset opbygning af vores websites, analyserer vi vores besøgendes brugeradfærd med udgangspunkt i egen interesse.

 • Art. 6 afs. 1 lit. f) GDPR

Dette retsgrundlag gælder for Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, LinkedIn-Analyse (brugerbaseret online-marketing).

Online tilstedeværelse på de sociale medier

Bearbejdningen af brugernes persondata sker med udgangspunkt i vores berettigede interesse i en effektiv informering af brugerne og kommunikation med brugerne i henhold til artikel 6, afsnit 1 lit. f i GDPR. Hvis de enkelte udbydere beder brugerne om samtykke til databearbejdningen (dvs. at de f.eks. skal tilkendegive deres accept ved at afkrydse et kontrolfelt eller trykke på en knap), udgøres retsgrundlaget for denne bearbejdning af art. 6 afs. 1 lit. a, art. 7 i GDPR.

Databeskyttelse

Herudover gør vi brug af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte både fremtidige og allerede indsamlede persondata, især mod tilfældig eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller mod angreb fra uberettigede personer. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

Overførslen af dine persondata gennem vores kontaktformularer sker krypteret via SSL-teknik (https), for derved at forhindre uberettigede personer adgang til dine data.

Inkassoservice / kreditvurderinger / kreditoplysningsbureauer

(1) Vi tilbyder inkassotjenester til vores kunder via vores Smart Logistics System. Tjenesten står til rådighed for samtlige TIMOCOM kunder som supplerende serviceydelse og tilbydes direkte gennem TIMOCOM.

(2) Via bestillingsoversigten overføres informationer om kreditor (firmanavn, TIMOCOM ID), informationer om skyldner (firmanavn, TIMOCOM ID (hvis et sådant eksisterer), adresse inkl. land (hvis der ikke er angivet noget TIMOCOM ID), fakturanummer, fakturadato, forfaldent beløb, valuta, markering som restbeløb (kun hvis relevant) samt grundlaget for fordringen til TIMOCOM med henblik på gennemførelse af inkassotjenesten og bearbejdning af den pågældende sag. TIMOCOM indhenter herudover kreditvurderinger hos kreditoplysningsbureauer, eller indhenter adresser med henblik på at kunne kontakte skyldneren og beskytte kreditoren mod betalingsmisligeholdelse. Retsgrundlaget udgøres i den forbindelse af art. 6 stk. 1, s. 1 lit. b) og lit. f) i GDPR (databehandling med henblik på gennemførelse af kontrakten, databehandling ud fra kreditors berettigede interesse).

Ovenstående persondata gemmer vi, indtil inkassosagen er afsluttet, dvs. så længe der eksisterer ubetalte fordringer inden for rammerne af den pågældende inkassoaktivitet. Herefter spærrer vi dataene for til sidst endegyldigt at slette dem efter udløb af den juridisk fastlagte opbevaringsfrist. Retsgrundlaget udgøres i den forbindelse af art. 17 styk 3 lit. b) i GDPR jf. § 35 stk. 3 BDSG.

(3) Hvis vi modtager data fra kreditoplysningsbureauer eller inkassovirksomheder beregner vi ved behov også kreditscoren. I den forbindelse beregnes sandsynligheden for at kunden overholder de aftalte betalingsbetingelser i henhold til kontrakten. Kreditscoren beregnes ved hjælp af en matematisk anerkendt og gennemtestet metode.

Vi samarbejder med følgende kreditoplysningsbureauer og inkassovirksomheder:

Bisnode; Creditreform; companycheck; Confidas; Creditsafe; Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.; Fonceta OY; Informa; Innolva ; KRD ; KSV1870 Holding AG; Proff Aksjeselskap; Proff Aktiebolag; Schufa; Virk; Wáberer Hungária Biztosító Zrt. Resultatet af kreditvurderingen gemmer vi i et år. Retsgrundlaget for denne databehandling udgøres af art. 6 stk. 1 s. 1 lit. b) i GDPR.

(4) Persondata indsamlet i forbindelse med afvikling af aftaleforholdet formidler vi herudover til SCHUFA Holding AG eller Creditreform Düsseldorf, det være sig persondata vedrørende indgåelse, gennemførelse og afslutning af aftalen samt data om aftalestridig eller bedragerisk adfærd. Retsgrundlaget for denne databehandling udgøres af art. 6 stk. 1 s. 1 lit. b) og f) i GDPR.

SCHUFA og Creditreform Düsseldorf bearbejder de modtagne data og anvender dem også med henblik på beregning af kreditscoren, for dermed at kunne give deres aftalepartnere i EØS og Schweiz samt evt. øvrige tredjelande (hvis Den Europæiske Kommission har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af databeskyttelsen) informationer om blandt andet udfaldet af kreditvurderinger af fysiske personer. Uafhængigt af kreditvurderingen understøtter SCHUFA sine aftalepartnere gennem profildannelser i forbindelse med identificering af påfaldende sagsforløb (f.eks. med henblik på forebyggelse af svindel inden for nethandel). I den forbindelse udføres en analyse på anmodning af SCHUFAs aftalepartnere med henblik på at afdække potentielle påfaldende adfærdsmønstre. Inden for rammerne af denne beregning, der udføres individuelt for de enkelte aftalepartnere, kan der også indsamles adressedata, oplysninger om hvorvidt og i hvilken funktion der i alment tilgængelige kilder findes registrerede oplysninger om en offentligt kendt personer i kombination med overensstemmende persondata, samt aggregerede statistiske informationer fra SCHUFAs databaser. Denne proces påvirker ikke kreditvurderingen eller kreditscoren. Du kan læse mere om SCHUFA og Creditreform Düsseldorf på www.schufa.de/datenschutz henholdsvis. www.creditreform.de/duesseldorf/datenschutz.

Retsgrundlaget for denne databehandling udgøres af art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f) i GDPR.

Dine rettigheder: Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, indskrænkning

Du har når som helst ret til gratis at søge indsigt i dine lagrede persondata. Du har ligeledes ret til at kræve berigtigelse, sletning, eller indskrænkning af bearbejdningen, ligesom du kan gøre indsigelse mod bearbejdningen. Du har desuden ret til dataportabilitet, hvis de gældende databeskyttelsesretlige forudsætninger er til stede. Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, kan du når som helst kontakte os eller sende en e-mail til vores eksterne dataansvarlige (se kontaktdataene ovenfor).

Samtidig har du ret til at indberette en klage til det relevante datatilsyn, i dette tilfælde det regionale tilsynsråd for databeskyttelse og informationsfrihed i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen: https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

Hvis du har givet os dit samtykke til en bestemt databearbejdning, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage. Som udgangspunkt har vi kun brug for dit samtykke i ganske særlige tilfælde, f.eks. ved tilmelding til vores nyhedsbrev.

Download som PDF

Til toppen