Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelse er et vigtigt redskab til at skabe øget sikkerhed og transparens i forbindelse med behandlingen af dine persondata (herefter blot kaldet "data"). I nedenstående afsnit vil vi derfor gerne informere dig om, hvilke data vi indsamler i forbindelse med dit besøg på vores website og din brug af vores servicetilbud, hvordan vi behandler eller anvender disse data, samt hvilke tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger vi gør brug af.

 

1. Ansvarlig for databearbejdningen

Ansvarshavende iht. art. 4 stk. 7 i GDPR er TIMOCOM GmbH, se også vores kolofon.

 

2. Dataansvarlig

Ansvaret for overvågningen og overholdelsen af databeskyttelsen ligger hos vores dataansvarlige. Denne kan kontaktes via følgende kontaktoplysninger:

TIMOCOM GmbH

- Den dataansvarlige -

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath, Tyskland

E-Mail: datenschutz@timocom.com

 

3. Indsamling og anvendelse af dine data

Omfanget og måden dine data indsamles og anvendes på afhænger af, hvorvidt du blot besøger vores websites for at søge informationer, eller om du gør brug af vores udbudte serviceydelser.

 

4. Modtager af persondata

Dine persondata videregives kun til tredjepart, hvis dette er nødvendigt med henblik på kontraktopfyldelse eller kontraktbehandling, eller hvis du på forhånd har givet samtykke hertil.

Vi videresælger ikke dine persondata til tredjepart. En videregivelse til statslige organer eller myndigheder finder kun sted, hvis dette pålægges os juridisk.

 

5. Informationssøgende anvendelse

Besøger du vores website for at søge informationer, indsamler vi kun de persondata, som din internetbrowser automatisk overfører til os: IP-adresse, Dato og klokkeslæt for besøget, Indholdet af besøget (den konkret besøgte side), den overførte datamængde og adgangsstatus, det website, som du besøger os gennem, browsertype / version / sprog, operativt system. Disse data er teknisk nødvendige for at kunne stille vores website til rådighed for dig samt garantere stabiliteten og sikkerheden af selvsamme.

 

6. Kontaktformularer

På forskellige undersider kan du komme i kontakt med os via kontaktformularer. De indsamlede data via kontaktformularen anvender vi udelukkende til besvarelse af din henvendelse. Når vi har behandlet din henvendelse, slettes dine indtastede data i henhold til gældende lovfæstede krav. 

Dine indtastede data gemmes dog, hvis du i forlængelse af din henvendelse indgår en kontrakt med os, i hvilken forbindelse databehandling er nødvendig for opfyldelse af kontrakten eller med henblik på gennemførelse af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. Dine data slettes efter endt kontraktopfyldelse, hvis der herefter ikke længere er behov for at gemme dem, dette med mindre lovbestemte opbevaringspligter tvinger os til at opbevare dataene i længere tid.

6.1. Registrering

På forskellige undersider er det nødvendigt at oprette en brugerprofil for at kunne anvende vores serviceydelser. Oplysningerne fra kontaktformularen gemmer vi, så længe du gør brug af vores serviceydelser som kunde. I dette tilfælde er databehandlingen nødvendig for opfyldelse af kontrakten eller med henblik på gennemførelse af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. Dine data slettes, når lagringen af dine data ikke længere er nødvendig for opfyldelse af kontrakten, med mindre vi er juridisk forpligtet til længere opbevaring af dine data.

6.2. Kontakthenvendelse til en medarbejder per e-mail

Du kan kontakte os ved at sende os en e-mail. Du kan sende den til f.eks. info.dk@timocom.cominkasso@timocom.comjobs@timocom.com eller direkte til en af vores medarbejderes e-mail. De oplysninger, vi modtager i forbindelse med din e-mail, anvender vi udelukkende til at besvare din henvendelse. Når vi har behandlet din henvendelse, slettes dine data i henhold til gældende lovfæstede krav.

 

7. Databehandling i forbindelse med jobsøgning

Vi indsamler og gemmer jobrelaterede persondata, både fra jobspecifikke og uopfordrede ansøgninger.

Alle data fra din jobansøgning registreres og behandles med henblik på at gøre os i stand til at udvælge de bedste egnede ansøgere til den pågældende stilling. Du bestemmer selv, hvilke data vi må behandle i forbindelse med din jobansøgning, da du selv indtaster samtlige data. Ansøgernes data kan også blive videresendt til andre virksomheder og ledere i firmagruppen med henblik på beslutningstagning.

 

8. Anvendelse af XING og LinkedIn

Når vi søger efter egnede kandidater gør vi bl.a. brug af XING og LinkedIn, hvor vi anvender de offentliggjorte persondata fra de potentielle kandidaters profiler til at undersøge personen nærmere og ved interesser tage kontakt. Grundlaget for denne dataanvendelse er vores berettigede interesse i at finde en passende kandidat til stillingen. Du har ret til at gøre indsigelse. Disse data behandles ikke af os uden for disse platforme, med mindre du selv giver samtykke til det undervejs i ansøgningsprocessen.

Hvis ansøgningsprocessen udmunder i et arbejdsforhold mellem dig og os, fortsætter vi behandlingen af dine angivne data. Denne databehandling udføres så med henblik på gennemførelse af arbejdsforholdet. 

Behandlingen af særlige kategorier af persondata sker kun, hvis du selv har overført disse data til os i forbindelse med din jobsøgning hos os, eller hvis vi er juridisk forpligtet hertil. Der tages ikke hensyn til disse informationer i jobansøgningsprocessen, med mindre vi er juridisk forpligtet hertil. 

 

9. Anvendelse af "Smart Recruiters" til administration af jobansøgere

Når kandidater søger job hos os online, foregår det via et jobadministrationssystem fra Smart Recruiters GmbH, hvorigennem du enkelt og ukompliceret kan søge den ønskede stilling. Felter med nødvendige oplysninger er markeret som obligatoriske, mens andre oplysninger er frivillige.

Du kan både søge opslåede stillinger, sende os en uopfordret ansøgning eller oprette en jobagent. Når du har indsendt din jobansøgning eller oprettet en jobagent, modtager du en bekræftelsesmail. 

 

Din bedømmelse sendes direkte til den relevante kontaktpartner hos TIMOCOM NG GmbH og/eller datterselskaber. Retsgrundlaget udgøres i den forbindelse af vores berettigede interesse i at videreformidle ansøgningerne til de rigtige kontaktpersoner, dette i henhold art. 6, stk. 1, s. 1 lit. f) i GDPR. Dine data kan kun tilgås af de personer, der har brug for adgang til dem i forbindelse med korrekt afvikling af jobansøgningsprocessen.

Hvis jobansøgningsprocessen slutter uden at du bliver ansat hos os, sletter vi dine data senest 6 måneder efter at vi har informeret dig om vores beslutning. Årsagen til dette er vores øvrige berettigede interesser, f.eks. dokumentation i forbindelse med dokumentationskrav og bevisbyrde ved mulige processer med udgangspunkt i ligestillingsloven, art. 6, stk. 1, s. 1 lit. f) GDPR.

Hvis vi trods manglende tilbud om ansættelse i forbindelse med den aktuelle jobansøgningsproces ønsker at beholde dine oplysninger med henblik på eventuelle fremtidige jobmuligheder i virksomheden, indhenter vi dit samtykke til fortsat databehandling. Dine indtastede data slettes et år efter dit samtykke til dataopbevaringen, med mindre du gør indsigelse mod opbevaringen af dem på et tidligere tidspunkt. Det samme gælder for uopfordrede ansøgninger.

 

10. Chatbot tawk.to

Besøgende på vores website kan komme i kontakt med os via chat. Denne service er tilgængelig for både nye og eksisterende kunder. Med henblik på bearbejdning af din henvendelse, gemmer vi de persondata du har angivet under chatten med chatbotten samt din Ip-adresse. Udover chatten med chatbotten vil det fortsat være muligt at kontakte os via kontaktformularen eller per telefon / e-mail. Når vi har behandlet din henvendelse, slettes dine indtastede data. Data opbevares kun inden for rammerne af lovfæstede arkiveringskrav.

For at kunne tilbyde denne kontaktmulighed gør vi brug af serviceudbyderen tawk.to inc., 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV, 89119 (USA). 

Vi videregiver udelukkende dine indtastede persondata og kontraktdata til tawk.to, hvis du har givet samtykke hertil i chatvinduet. 

I databeskyttelseserklæringen fra tawk.to finder du yderligere oplysninger om måden, omfanget og sletningen af de persondata, som behandles af tawk.to. Her finder du yderligere oplysninger om dette:

I cookie-indstillingerne kan du når som helst ændre eller afvise databehandlingen. Over for os, kan du når som helst trække dit udtrykkelige samtykke til databehandling tilbage. Gør du dette, sletter vi straks samtlige persondata, som du har meddelt os i forbindelse med din henvendelse. Henvend dig i så fald til datenschutz@timocom.com.

 

11. Nyhedsbrev

Hvis du ønsker at tilmelde dig vores e-mailbaserede nyhedsbrev, har vi udover dit databeskyttelsesretlige samtykke desuden brug for dit for- og efternavn samt den e-mailadresse, du ønsker nyhedsbrevet sendt til Andre oplysninger bruges til at kunne tiltale dig personligt, tilpasse indholdet af nyhedsbrevet og besvare eventuelle forespørgsler.

I forbindelse med forsendelse af vores nyhedsbrev bruger vi den såkaldte double opt in-metode, dvs. at vi først sender dig nyhedsbrevet, efter at du har klikket på linket i bekræftelsesmailen. Formålet med denne metode er at sikre os, at det kun er den faktiske indehaver af e-mailadressen, der kan tilmelde sig nyhedsbrevet. 

Du kan når som helst afmelde dig dit abonnerede nyhedsbrev igen. Det gør du ved at klikke på det link, der befinder sig i slutningen af alle vores nyhedsbreve.

 

12. HubSpot

På vores website anvender vi HubSpot til marketingaktiviteter. HubSpot er en software-virksomhed fra USA, der har en underafdeling i Europa i form af HubSpot Ireland Limited in 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irland.

Vi anvender denne integrerede løsning til vores egen markedsføring, til lead-generering og i forbindelse med formål relateret til kundetjeneste. Disse formål omfatter e-mailmarketing, dvs. forsendelse af nyhedsbreve samt automatiserede e-mails, SoMe-publicering og rapportering, kontaktadministration som f.eks. brugersegmentering og CRM, landingssider og kontaktformularer.

HubSpot anvender cookies. De indsamlede informationer (f.eks. IP-adresse, geografisk placering, browsertype, varighed af besøget samt de besøgte sider) analyseres af HubSpot på vores vegne, hvilket gør det muligt for os at generere rapporter om besøget og de besøgte sider.

Informationerne indsamlet af HubSpot samt indholdet på vores website lagres på servere tilhørende serviceudbyderen HubSpot. Hvis du har givet samtykke hertil, sker databehandlingen på dette website med henblik på websiteanalyse.

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, som de oprindeligt blev indsamlet til.

Du kan modsætte dig indsamlingen af data gennem HubSpot og anvendelsen af cookies permanent. Det gør du ved forhindre lagringen af cookies via dine browserindstillinger. Der kan til enhver tid gøres indsigelse mod behandlingen af dine persondata med fremtidig virkning.

 

13. Anvendelse af cookies

Vi anvender cookies på vores websites. Cookies er små tekstfiler, som vores webserver sender til din browser, når du besøger vores internetsider. Browseren gemmer disse cookies på din computer med henblik på fremtidige besøg.

Dette website bruger cookies i følgende omfang:

 • Transiente cookies (midlertidig anvendelse)

 • Persistente cookies (tidsbegrænset anvendelse)

 • Tredjepart-cookies (fra tredjepart-udbydere)

 • Flash-cookies (permanent anvendelse)

Transiente cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Sessionscookies er de mest almindelige transiente cookies. Disse gemmer et såkaldt sessions-ID på din computer, der tilordner din browsers forskellige aktiviteter på websitet til den aktuelle session. Derved genkendes din computer, når du besøger websitet igen. Disse sessionscookies slettes, når du lukker browseren.

Permanente cookies slettes automatisk efter en forhåndsbestemt tidsperiode, der kan variere alt efter den enkelte cookietype. Du kan når som helst slette computerens cookies i din browsers sikkerhedsindstillinger.

Du kan konfigurere dine browser-indstillinger i henhold til dine ønsker, og i den forbindelse f.eks. vælge at afvise cookies fra tredjepart eller samtlige cookies. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne anvende alle funktionerne på dette website.

De anvendte flash-cookies registreres ikke gennem din browser, men derimod gennem dit flash-plug-in. Disse cookies gemmer de nødvendige data uafhængigt fra din anvendte browser og har ingen automatisk udløbsdato. Hvis du ønsker at forhindre databearbejdningen gennem flash-cookies, skal du installere en passende add-on, f.eks. "Better Privacy" til Mozilla Firefox eller Adobe-Flash-Killer-Cookie til Google Chrome.

Indsamlingen eller registreringen af persondata via cookies finder i denne sammenhæng ikke sted gennem os. Vi anvender heller ingen teknologi, der forbinder de indsamlede cookie-informationer med brugerdata.

Du finder flere oplysninger om emnet "cookies" via nedenstående link: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

14. Webanalyse

For os er det vigtigt, at siderne på vores website er designet så optimalt som muligt, så de fremstår attraktive for de besøgende. Derfor et det nødvendigt for os at vide, hvad vores besøgende synes om de forskellige dele af websitet. Til dette formål anvender vi følgende anerkendte teknologier.

14.1. Conversion tracking

Den såkaldte conversion tracking giver os mulighed for at målrette reklameannoncer på Google, Facebook, Microsoft og LinkedIn. Dermed kan vores besøgende på sociale netværk målrettet gøres opmærksomme på vores tilbud.

Ved conversion tracking bliver krypterede brugerdata (f.eks. navne, e-mailadresser, adresser, besøgendespecifikke mærkninger) delt med den pågældende platformsudbyder. I den forbindelse opretter vi lister over eksisterende kontakter og uploader disse hos platformsudbyderne via de pågældende konti hos os. Før listen uploades, hashes den lokalt i browseren og sendes først derefter.

Hvis en bruger har registreret sig på vores website, og cookien er aktiv, kan vi og den pågældende platformsudbyder registrere, at en bruger har klikket på annoncen og er blevet videresendt til denne side. Vi modtager dog ingen oplysninger, hvormed brugeren personligt kan identificeres. Vi modtager kun statistiske analyser fra den pågældende platformsudbyder med henblik på at måle succesen af vores reklamemidler.

Det er til enhver tid muligt at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen via samtykkeredskabet. Den retmæssige behandling, som på grund af samtykket har fundet sted indtil tilbagekaldelsen, berøres ikke heraf. Ved at benytte deaktiveringssiden for forbrugere i EU kan du kontrollere, om den pågældende platformsudbyder indstiller reklamecookies i din browser, og deaktivere disse.

Du finder flere oplysninger om de pågældende tjenester fra platformsudbydere her:

(1) Google Ads Enhanced Conversions und Google Ads Offline Conversions

Udbyderen er Google Ireland Limited.

(2) Facebook Ads Offline Conversions

Udbyderen er Facebook Inc.

(3) Microsoft Ads

Udbyderen er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA Du finder flere oplysninger om databeskyttelse hos Microsoft her.

(4) LinkedIn Ads Offline Conversions

Udbyderen er LinkedIn Corporation.

(5) Google AdWords conversion-tracking

Udover Google AdWords anvender vi også Google Conversion-tracking, der er en analysetjeneste fra Google Inc. Hvis du har fundet frem til vores webshop via en Google-reklame (AdWords – reklame over / ved siden af søgeresultaterne fra Google), anbringer Google endnu en cookie på din computer, nærmere bestemt en såkaldt conversion-cookie. Denne cookie har ikke til formål at identificere dig, men gør det muligt for os at sammenligne trafikken til vores website viderestillet via Google-reklamer, samt de deraf resulterende købsbeslutninger i forhold til vores udbudte produkter.

Google tilbyder aktuelt ingen opt-out-cookie til denne cookietype. Du kan dog forhindre installationen af conversion-cookien på din computer ved at foretage de nødvendige indstillinger i din browser eller ved at deaktivere brugen af yderligere browser-plugins.

Du finder flere oplysninger om conversion-tracking gennem Google AdWords på: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=da

(6) Google Tag Manager

Google Tag Manager er et redskab til implementering af tags. Google Tag Manager sørger samtidig for udløsningen af disse tags, hvor du har valgt at de skal indsamle data. Google Tag Manager tilgår ikke disse data. Hvis du foretager en deaktivering på domæne- eller cookie-niveau, gælder deaktiveringen for alle sporingstags, som er implementeret med Google Tag Manager.

(7) Google Analytics

På vores websites anvender vi Google Analytics, der er en webanalysetjeneste fra Google. Google Analytics anvender cookies, som gemmes på din computer og gør det muligt for os at analysere din brug af websitet. De informationer, som disse cookies indsamler om din brug af vores websites, overføres til en Google-server i USA og gemmes der. Vi har aktiveret funktionen IP-anonymisering på vores websites. Derved forkorter Google din IP-adresse, inden den overføres til modtagere i et andet EU-land eller i andre lande, som har tilsluttet sig aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Google anvender disse oplysninger til på vores vegne at analysere din brug af vores website, til udfærdigelse af rapporter om aktiviteterne på websitet, samt til at kunne tilbyde yderligere serviceydelser forbundet med brugen af internettet. Din IP-adresse, som er indsamlet af din browser gennem Google Analytics, sammenkøres ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre lagringen af cookies ved at indstille din browsersoftware derefter. Herudover kan du forhindre registreringen og Googles bearbejdning af de cookie-indsamlede data (inkl. din IP-adresse). Det gør du ved at downloade og installere det browser-plugin, du finder under nedenstående link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da. Du kan også forhindre analysen af din brugeradfærd gennem anvendelsen af alternative plugins eller ved at deaktivere samtlige cookies i dine browserindstillinger.

Alternativt kan du gøre indsigelse mod Googles anvendelse af dine data via følgende link. I den forbindelse installeres en opt-out-cookie, der forhindrer indsamlingen af dine data ved alle fremtidige besøg på vores website: Deaktiver Google Analytics

OBS: Hvis du sletter dine cookies, sletter du samtidig også føromtalte opt-out-cookie, og du kan derfor være nødt til at aktivere den igen.

14.2. Sistrix 

På vores website bruger vi webanalyse-redskaber fra firmaet SISTRIX GmbH ("Sistrix"). Dette er analyse-redskaber til forbedring af synligheden af vores website hos søgemaskinerne. I denne sammenhæng indsamler og gemmer vi udelukkende keyword-, domain- og søgedata. Der finder ingen indsamling, lagring eller bearbejdning af persondata sted. Du finder yderligere oplysninger om indsamlingen og brugen af data på http://sistrix.de/sistrix/datenschutz.

14.3. Mouseflow

På vores website anvender vi Mouseflow, et webanalyse-redskab fra Mouseflow ApS, Flæsketorvet 68, 1711 København, Danmark, til registrering af enkeltstående besøg (kun med anonymiseret IP-adresse). Med dette redskab oprettes en protokol over musebevægelser, museklik og tastaturindtastninger med henblik på at skabe en stikprøve-agtig gengivelse af enkeltstående besøg på websitet i form af såkaldte session-replays samt en analyse af disse data i form af såkaldte heatmaps. Formålet med denne protokol er potentielle forbedringer af websitet. Dataene registreret af Mouseflow er ikke personrelaterede og videregives ikke til tredjepart. Lagringen og bearbejdningen af de registrerede data finder sted i EU.

Hvis du ikke ønsker dine musedata registreret af Mouseflow, kan du gøre indsigelse mod denne registrering, gældende for samtlige websites som anvender Mouseflow, via følgende link: https://mouseflow.com/opt-out/.

15. Integrerede serviceydelser


For at kunne udvikle vores website og stille ekstrafunktioner til rådighed integrerer vi følgende eksterne serviceydelser.

15.1. YouTube

Vores websites indeholder visse steder YouTube-videoer fra vores kanal. Som udgangspunkt integreres YouTube-videoerne på vores websites under brug af udvidet databeskyttelsesmodus (en intern YouTube-funktion), og derfor overføres der ingen cookies fra YouTube til din browser, hvorfor der altså heller ikke gemmes data om dig hos YouTube. Dette gælder dog kun så længe, du vælger ikke at se videoerne. Uafhængigt af, om du ser en video eller ikke, overføres din IP-adresse til YouTube og Google reklamenetværket Doubleclick. Hvis du parallelt med besøget på vores websites også er logget ind på YouTube med din eksisterende brugerkonto, kan YouTube muligvis også tilordne besøget på vores website til din brugeradfærd i øvrigt. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af egne websites ikke modtager informationer om indholdet af de videreformidlede data eller Googles anvendelse af dem. Vi har heller ingen mulighed for at begrænse videreformidlingen af data til YouTube og dennes partnere yderligere.

Denne service stilles til rådighed af LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Du finder flere oplysninger om databeskyttelsen hos YouTube Inc. på: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=da.

15.2. Vimeo

På vores internetside har vi indlejret videoer. Disse videoer ligger gemt på Vimeos platform og kan ses der. . Kun på de Vimeo-videoer, som vi selv har skabt og indlejret, gør vi brug af den "såkaldte Do-No-Track-betegnelse". Det betyder, at dine angivne data i afsnit 2 først overføres til USA via browseren / Vimeo-plugin, hvis du rent faktisk vælger at afspille videoen (f.eks. ved at klikke på start-knappen). Et klik på videoen samt den dermed forbundne afspilning af videoen udgør et elektronisk samtykke i henhold til art. 7 ifm. art. 49 stk. 1 lit. a i GDPR. Du kan når som helst trække dette samtykke tilbage via vores cookie-indstillinger https://www.timocom.dk/#uc-central-modal-show.

Når du besøger vores internetside, modtager Vimeo information om at du har indlæst den dertilhørende underside samt informationer om de angivne data under "informativ brug". Dette sker uafhængigt af, hvorvidt du har en brugerkonto hos Vimeo eller ej. Hvis du har en Vimeo brugerkonto, og hvis du på tidspunktet for besøget på vores internetside er logget ind på din Vimeo brugerkonto, vil disse data straks blive knyttet til din brugerkonto. Ønsker du ikke denne samkørsel af dine anvendelsesdata med din brugerkonto, skal du logge ud inden du klikker på knappen.

Vimeo bruger disse data til oprettelse af brugsprofiler, men også til reklameformål, markedsundersøgelser eller behovsorienteret design af sine internetsider. Herudover formidler og deler Vimeo igen dine data med andre tredjepartsudbydere. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod oprettelsen af en brugsprofil baseret på dine data. Denne indsigelse skal du sende direkte til Vimeo (Vimeo, Inc., att.: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011; Privacy@vimeo.com).

Vimeo overholder gældende databeskyttelsesretlige krav inden for EØS og Schweiz hvad angår indsamling, brug, videreformidling, lagring og anden bearbejdning af persondata fra EØS, Storbritannien og Schweiz. Enhver videreformidling af persondata til et tredjeland eller en international organisation er underlagt relevante garantier. Disse er beskrevet i artikel 46 i GDPR.

I databeskyttelseserklæringen fra Vimeo finder du yderligere oplysninger om måden og omfanget af databehandlingen. Du finder yderligere oplysninger om rettigheder, indstillingsmuligheder og andre informationer vedrørende beskyttelse af dine data på: https://vimeo.com/privacy.

 

16. Links til sociale medier

På websites sider er der links til Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn og Instagram. I den forbindelse er der ikke tale om SoMe-plugins, men derimod blot om en forbindelse til vores sider hos de omtalte medier. Klikker du på et af disse links, overføres din IP-adresse til indehaveren af den pågældende platform. Hvis du tager en af disse tjenester i brug, og samtidig er logget ind med din personlige brugerkonto hos selvsamme, kan din brugeradfærd på nettet under visse omstændigheder ligeledes blive registreret af udbyderen af det relevante sociale medie. Videreformidlingen af din IP-adresse til udbyderen af det besøgte website er en teknisk nødvendighed og gælder for alle websites.

 

17. Plugins til sociale medier

Vi anvender aktuelt følgende plugins til de sociale medier:

17.1. Facebook-plugins

Du kan genkende disse Facebook-plugins på Facebook-logoet eller "like-knappen" ("synes godt om") på vores side. Du finder en oversigt over de forskellige Facebook-plugins her: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Når du besøger vores sider, oprettes en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren via føromtalte plugin. Facebook modtager derved den information, at du har besøgt vores websites med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook-knapperne "Like", "Synes godt om" eller "Del", mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet på vores (Facebook-)websites til din egen Facebook-profil og/eller dele det med andre Facebook-brugere. Derved kan Facebook tilordne besøget på vores websites til din Facebook-brugerkonto. Herudover kan Facebook sende yderligere cookies til din browser. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af egne websites ikke modtager informationer om indholdet af de videreformidlede data eller Facebooks anvendelse af dem. Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne tilordne besøget på vores websites til din Facebook-brugerkonto, bedes først du logge ud af Facebook.

17.2. Instagram

Går du ind på en af vores internetsider, som indeholder et Instagram-plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til Instagrams servere. Instagram modtager derved den information, at din browser har besøgt den pågældende side på vores website, også selvom du ikke har en profil hos Instagram, eller slet ikke er logget ind hos Instagram. Denne information (inklusive din IP-adresse) overføres via din browser direkte til en af Instagrams servere i USA, hvor den gemmes. Hvis du er logget ind på Instagram, kan Instagram tilordne besøget på vores websites til din Instagram-brugerkonto. Hvis du interagerer med føromtalte plugins, f.eks. ved at klikke på "Instagram"-knappen, sendes denne oplysning ligeledes direkte til en af Instagrams servere, hvor den gemmes. Informationerne offentliggøres desuden på din Instagram-konto og vises her til dine kontakter. 

Hvis du ikke ønsker, at Instagram umiddelbart skal tilordne dataene indsamlet via vores website til din Instagram-konto, skal du logge ud hos Instagram, inden du besøger vores website. Du kan desuden forhindre indlæsningen af Instagrams plugins ved at installere add-ons i din browser, f.eks. såkaldte script-blockere.

17.3. Twitter

Når du benytter Twitter og funktionen "Re-tweet", knyttes dine websitebesøg sammen med din Twitter-konto og offentliggøres for andre brugere. I den forbindelse overføres der ligeledes data til Twitter. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af egne websites ikke modtager informationer om indholdet af de videreformidlede data eller Twitters anvendelse af dem. 

17.4. XING (Share-Button)

Hver gang du besøger et af vores websites med funktioner fra Xing indbygget, oprettes der en forbindelse til Xings servere. Så vidt vi ved, gemmes der ingen persondata i denne forbindelse. Din IP-adresse gemmes ikke og din brugeradfærd analyseres ikke.

17.5. LinkedIn

Hver gang du besøger et af vores websites med funktioner fra LinkedIn, opbygges der en forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn får derved besked om, at du har besøgt vores websites med din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIn-knappen "Del", og samtidig er logget ind på din konto hos LinkedIn, kan LinkedIn tilordne dit besøg på vores internetside til dig og din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af egne websites ikke modtager informationer om indholdet af de videreformidlede data eller LinkedIns anvendelse af dem.

17.6. YouTube

Hvis du besøger et af vores websites, der er udstyret med et YouTube-plugin, oprettes en forbindelse til YouTubes servere. Udbyderen af YouTube får dermed besked om, hvilke af vores websites, du har besøgt.

Hvis du samtidig er logget ind hos YouTube, får udbyderen af YouTube derimod flere oplysninger om din internetadfærd. Ønsker du ikke dette, bedes du logge ud af YouTube inden besøget hos os. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af egne websites ikke modtager informationer om indholdet af de videreformidlede data eller YouTubes anvendelse af dem.

Udbyderen er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Du finder flere oplysninger om databeskyttelsen hos YouTube Inc. på: https://www.google.com/intl/da/policies/privacy

 

18. Online tilstedeværelse på de sociale medier

Vi er til stede på følgende sociale netværk og platforme: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn og Xing. Ansvaret for databehandlingen på disse netværk og platforme ligger både hos den enkelte driftsansvarlige for det pågældende netværk eller de pågældende platform samt TIMOCOM.

Vi giver dig mulighed for at kommentere vores opslag, afgive bedømmelser eller tage kontakt med os via de sociale medier. Du kan dog når som helst selv slette dine kommentarer fra vores Facebook-fanside og andre platforme.

Facebook og andre platforme gemmer dine data som brugerprofil og bruger denne profil i reklameøjemed, til markedsforskning og/eller behovstilpasset udformning af deres websites. En sådan analyse udføres frem for alt (gælder også brugere, der ikke er logget ind) med henblik på at kunne vise behovstilpassede reklamer samt informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websites. Du kan gøre indsigelse mod oprettelsen af denne brugerprofil, og skal i den forbindelse henvende dig til Facebook, se Facebooks databeskyttelsesretningslinjer vedrørende dette.

 

19. Ubermetrics

Ubermetrics er en content intelligence-løsning, der analyserer og filtrerer store tekstmængder helt automatisk.

Takket være Ubermetrics Delta bliver der udelukkende behandlet offentligt tilgængelige oplysninger. Ved hjælp af News Feed i webbrugerfladen i Ubermetrics anføres de offentliggørelser, som er relevante for TIMOCOM, i overensstemmelse med de gemte emneord. Derved behandles navne eller pseudonymer på de personer, som har offentliggjort teksten.

Der er hos TIMOCOM introduceret passende, tekniske og organisatoriske foranstaltninger specielt til brugen af denne software. 

Databehandlingen er desuden begrænset til den periode, som er nødvendig for at bruge og analysere dataene fornuftigt, således at dataene senest slettes ved udgangen af det første kvartal i det følgende år.

Der findes ingen dataoverførsel til tredjelande sted, ligesom der ikke hostes data hos tredjelande.

 

20. Anvendelsesbaseret online-marketing

20.1 Facebook Remarketing / Retargeting

Dette website anvender Facebook Custom Audiences fra det sociale netværk Facebook. Denne Facebook-pixel markerer dig som besøgende på vores website i anonymiseret form. Når du logger ind på Facebook, kan vi buge disse informationer til at vise brugertilpassede reklamer på Facebook. Som driftsansvarlige for dette website modtager vi ingen personlige oplysninger om dig som besøgende eller via dine data på Facebook. Som besøgende på vores internetsider har du mulighed for at deaktivere, Facebook Custom Audiences her.

20.2. LinkedIn

På vores website anvender vi analyse - og conversion tracking-teknologi fra platformen LinkedIn. Ved hjælp af føromtalte teknologi fra Teknologi fra LinkedIn kan vi vise dig mere relevante og interessebaserede reklamer. Herudover modtager vi aggregerede og anonyme rapporter om reklameaktiviteter samt informationer om din interaktion med vores website. Du finder flere oplysninger om databeskyttelsen hos LinkedIn her: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Du kan modsætte dig LinkedIns analyse af din brugeradfærd samt visningen af interessebaserede anbefalinger ("opt-out"); klik i den forbindelse på feltet "Afvis på LinkedIn" (for medlemmer hos LinkedIn) eller slet og ret "Afvis" (for alle andre brugere) via følgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

21. Bearbejdning af dine persondata i stater uden for EU og EØS.

Dine persondata bearbejdes ikke i stater uden for Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, dette med undtagelse af sociale medier-applikationer: Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram.

 

22. Retsgrundlag for databearbejdningen

Her finder du en oversigt over de databeskyttelsesretlige retsgrundlag for bearbejdningen af dine data.

22.1 Informationssøgende anvendelse

Bearbejdningen af de data, din browser automatisk meddelelser os, udføres inden for rammerne af vores interesse i at kunne stille vores websites til rådighed for dig.

 • Art. 6 afs. 1 lit. f) i databeskyttelses-grundforordningen (GDPR)

22.2. Kontaktformular og registrering

Bearbejdningen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, hvis kontrahent er lig den berørte person, eller med henblik på gennemførelse af førkontraktlige tiltag, der udføres på opfordring af den berørte person.

 • Art. 6 afs. 1 lit. b) i databeskyttelses-grundforordningen (GDPR)

22.3. Nyhedsbrev

Forsendelsen af vores nyhedsbrev udføres kun med dit personlige samtykke.

 • Art. 6 afs. 1 lit. a) i databeskyttelses-grundforordningen (GDPR)

22.4. Webanalyse, brugerbaseret online-marketing og integrering af eksterne tjenester

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage og dermed afmelde nyhedsbrevet.

Med henblik på marketing, markedsforskning eller behovstilpasset opbygning af vores websites, analyserer vi vores besøgendes brugeradfærd med udgangspunkt i egen interesse.

 • Art. 6 afs. 1 lit. f) GDPR

22.5. Online tilstedeværelse på de sociale medier

Dette retsgrundlag gælder for Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, LinkedIn-Analyse (brugerbaseret online-marketing).

Bearbejdningen af brugernes persondata sker med udgangspunkt i vores berettigede interesse i en effektiv informering af brugerne og kommunikation med brugerne i henhold til artikel 6, afsnit 1 lit. f i GDPR. Hvis de enkelte udbydere beder brugerne om samtykke til databearbejdningen (dvs. at de f.eks. skal tilkendegive deres accept ved at afkrydse et kontrolfelt eller trykke på en knap), udgøres retsgrundlaget for denne bearbejdning af art. 6 afs. 1 lit. a, art. 7 i GDPR.

22.6. Databeskyttelse

Herudover gør vi brug af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte både fremtidige og allerede indsamlede persondata, især mod tilfældig eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller mod angreb fra uberettigede personer. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

Overførslen af dine persondata gennem vores kontaktformularer sker krypteret via SSL-teknik (https), for derved at forhindre uberettigede personer adgang til dine data.

22.7. Inkassoservice / kreditvurderinger / kreditoplysningsbureauer

(1) Vi tilbyder inkassotjenester til vores kunder via vores markedsplads. Tjenesten står til rådighed for samtlige TIMOCOM kunder som supplerende serviceydelse og tilbydes direkte gennem TIMOCOM.

(2) Via bestillingsoversigten overføres informationer om kreditor (firmanavn, TIMOCOM ID), informationer om skyldner (firmanavn, TIMOCOM ID (hvis et sådant eksisterer), adresse inkl. land (hvis der ikke er angivet noget TIMOCOM ID), fakturanummer, fakturadato, forfaldent beløb, valuta, markering som restbeløb (kun hvis relevant) samt grundlaget for fordringen til TIMOCOM med henblik på gennemførelse af inkassotjenesten og bearbejdning af den pågældende sag. TIMOCOM indhenter herudover kreditvurderinger hos kreditoplysningsbureauer, eller indhenter adresser med henblik på at kunne kontakte skyldneren og beskytte kreditoren mod betalingsmisligeholdelse. Retsgrundlaget udgøres i den forbindelse af art. 6 stk. 1, s. 1 lit. b) og lit. f) i GDPR (databehandling med henblik på gennemførelse af kontrakten, databehandling ud fra kreditors berettigede interesse).

Ovenstående persondata gemmer vi, indtil inkassosagen er afsluttet, dvs. så længe der eksisterer ubetalte fordringer inden for rammerne af den pågældende inkassoaktivitet. Herefter spærrer vi dataene for til sidst endegyldigt at slette dem efter udløb af den juridisk fastlagte opbevaringsfrist. Retsgrundlaget udgøres i den forbindelse af art. 17 styk 3 lit. b) i GDPR jf. § 35 stk. 3 BDSG.

(3) Hvis vi modtager data fra kreditoplysningsbureauer eller inkassovirksomheder beregner vi ved behov også kreditscoren. I den forbindelse beregnes sandsynligheden for at kunden overholder de aftalte betalingsbetingelser i henhold til kontrakten. Kreditscoren beregnes ved hjælp af en matematisk anerkendt og gennemtestet metode.

Vi samarbejder med følgende kreditoplysningsbureauer og inkassovirksomheder:

Bisnode; Creditreform; companycheck; Confidas; Creditsafe; Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.; Fonceta OY; Informa; Innolva ; KRD ; KSV1870 Holding AG; Proff Aksjeselskap; Proff Aktiebolag; Schufa; Virk; Wáberer Hungária Biztosító Zrt. Resultatet af kreditvurderingen gemmer vi i et år. Retsgrundlaget for denne databehandling udgøres af art. 6 stk. 1 s. 1 lit. b) i GDPR.

(4) Persondata indsamlet i forbindelse med afvikling af aftaleforholdet formidler vi herudover til SCHUFA Holding AG eller Creditreform Düsseldorf, det være sig persondata vedrørende indgåelse, gennemførelse og afslutning af aftalen samt data om aftalestridig eller bedragerisk adfærd. Retsgrundlaget for denne databehandling udgøres af art. 6 stk. 1 s. 1 lit. b) og f) i GDPR.

SCHUFA og Creditreform Düsseldorf bearbejder de modtagne data og anvender dem også med henblik på beregning af kreditscoren, for dermed at kunne give deres aftalepartnere i EØS og Schweiz samt evt. øvrige tredjelande (hvis Den Europæiske Kommission har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af databeskyttelsen) informationer om blandt andet udfaldet af kreditvurderinger af fysiske personer. Uafhængigt af kreditvurderingen understøtter SCHUFA sine aftalepartnere gennem profildannelser i forbindelse med identificering af påfaldende sagsforløb (f.eks. med henblik på forebyggelse af svindel inden for nethandel). I den forbindelse udføres en analyse på anmodning af SCHUFAs aftalepartnere med henblik på at afdække potentielle påfaldende adfærdsmønstre. Inden for rammerne af denne beregning, der udføres individuelt for de enkelte aftalepartnere, kan der også indsamles adressedata, oplysninger om hvorvidt og i hvilken funktion der i alment tilgængelige kilder findes registrerede oplysninger om en offentligt kendt personer i kombination med overensstemmende persondata, samt aggregerede statistiske informationer fra SCHUFAs databaser. Denne proces påvirker ikke kreditvurderingen eller kreditscoren. Du kan læse mere om SCHUFA og Creditreform Düsseldorf på www.schufa.de/datenschutz hhv. www.creditreform.de/duesseldorf/datenschutz.

Retsgrundlaget for denne databehandling udgøres af art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f) i GDPR.

 

23. Dine rettigheder: Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, indskrænkning

Du har når som helst ret til gratis at søge indsigt i dine lagrede persondata. Du har ligeledes ret til at kræve berigtigelse, sletning, eller indskrænkning af bearbejdningen, ligesom du kan gøre indsigelse mod bearbejdningen. Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, kan du når som helst kontakte os eller sende en e-mail til vores eksterne dataansvarlige (se kontaktdataene ovenfor).

Samtidig har du ret til at indberette en klage til det relevante datatilsyn. I dette tilfælde det regionale tilsynsråd for databeskyttelse og informationsfrihed i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen: https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

Hvis du har givet os dit samtykke til en bestemt databearbejdning, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage. Som udgangspunkt har vi kun brug for dit samtykke i ganske særlige tilfælde, f.eks. ved tilmelding til vores nyhedsbrev.

23.1. Mulighed for indsigelse og afhjælpning

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine data i henhold til art. 21, stk. 1, i GDPR . Indsigelsen mod at gemme dine data i rapporter bedes du sende i en besked til de angivne kontaktpersoner.

Ved tilbagekaldelse af samtykket bliver den retmæssige behandling, som har fundet sted indtil tilbagekaldelsen, ikke berørt.

Vi gør opmærksom på, at TIMOCOM desværre ikke kan påvirke webtracking-metoder på sociale medieplatforme. Du kan finde yderligere oplysninger om dette i databeskyttelseserklæringer fra udbyderne af platformene. Muligheden for at varetage dine rettigheder til at forhindre disse webtracking-metoder kan du meddele direkte til udbyderne af de sociale medier. TIMOCOM videresender forespørgsler direkte til udbyderne af platformene, hvis du skulle gøre disse rettigheder gældende.

Over for os og platformene har du følgende rettigheder vedrørende dine personlige data:

 • Ret til indsigt,

 • Ret til berigtigelse eller sletning,

 • Ret til indskrænkning af bearbejdningen,

 • Ret til dataportabilitet,

 • Ret til at indgive klage til et datatilsyn.

Ønsker du en detaljeret oversigt over de enkelte bearbejdningsprocesser og indsigelsesmuligheder (opt-out), henviser vi til nedenstående angivelser fra de enkelte udbydere.

I de fleste tilfælde kan det bedst betale sig at kontakte Facebook Ireland Ltd. og/eller de andre platforme direkte, da vi ikke har adgang til samtlige data og ikke har mulighed for at påvirke samtlige databearbejdningsprocesser inden for Facebook og co. Vi understøtter dig dog gerne, hvis du ønsker at håndhæve dine rettigheder over for Facebook og co.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland)

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)

Til toppen