Kolofon

Udbyder
TIMOCOM GmbH
Timocom Platz 1
DE-40699 Erkrath

+49 211 88 26 88 26
+49 211 88 26 10 00
info.dk@timocom.com

Autoriserede adm. direktører:
Jens Thiermann, Tim Thiermann

Virksomhedens hovedsæde Düsseldorf
Juridisk selskabsform: Selskab med begrænset ansvar (GmbH)
Handelsregister: Byretten i Düsseldorf, CVR-nummer: HRB 34489
momsnummer i henhold til § 27 a i momsloven : DE 189 439 213

Deutsche Bank AG, Düsseldorf
BIC: DEUTDEDDXXX
IBAN: DE14300700100678718800

Kreissparkasse Düsseldorf
BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE02301502000002049989

Tilsynsførende myndighed for inkassoaktiviterne:
Præsidenten af OLG Düsseldorf,
Cecilienallee 3, DE-40474 Düsseldorf

Ansvarsforsikring:
Zurich Insurance plc NfD
Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main
Forsikringsnummer: 810.061.870.158
geografisk gyldighedsområde: EU

Ansvarsfraskrivelse

TIMOCOMs produkter og tjenester henvender sig udelukkende til virksomheder og erhvervskunder.

(1) Ansvarsbegrænsning

Indhold på dette website

Indholdet på dette websites udvælges med stor omhu. TIMOCOM GmbH (efterfølgende TIMOCOM) påtager sig intet ansvar for informationerne stillet til rådighed på dette website i forhold til fuldstændighed, korrekthed eller aktualitet. Anvendelsen af ovenstående indhold sker på brugerens eget ansvar. Artikler og øvrigt indhold med angivelse af forfatter afspejler den enkelte forfatters mening, og denne deles ikke nødvendigvis af TIMOCOM. Oplysningerne på denne side må under ingen omstændigheder forstås som løfter eller garantier, ej heller stiltiende, i forhold til TIMOCOMS serviceydelser eller produkter.

Websitets tilgængelighed

TIMOCOM anstrenger sig for i så vid udstrækning som muligt at stille denne serviceydelse til rådighed uden afbrydelser. På trods af dette kan vi dog ikke udelukke, at der kan opstå nedetid. TIMOCOM forbeholder sig retten til når som helst at ændre eller lukke websitet.

Eksterne links

Dette website kan indeholde links til websites tilhørende tredjepart.

Disse websites er underlagt den enkelte websiteindehavers ansvar. Da TIMOCOM i sin tid valgte at integrere de eksterne links, gennemgik vi indholdet på disse eksterne sider omhyggeligt for retsstridigt indhold. På dette tidspunkt blev der ikke fundet noget retsstridigt indhold. TIMOCOM har ingen indflydelse på den fremadrettede udformning eller indholdet af de linkede sider. Selvom TIMOCOM linker til eksterne sider, påtager vi os intet ansvar for eller ejerskab over indholdet på disse eksterne sider. Det er ikke rimeligt at forvente af udbyderen, at denne skal foretage løbende kontrol af disse eksterne links uden konkrete henvisninger om lovovertrædelser. Får vi kendskab til lovovertrædelser, vil vi dog straks slette de berørte links.

Reklamespots

Forfatteren bag de viste reklamespots er alene ansvarlig for indholdet af disse, det samme gælder for indholdet på websitene bag reklamerne. Visningen af reklamespots udgør ingen billigelse fra TIMOCOMs side.

Intet kontraktforhold

Brugen af TIMOCOMs website kan på igen måde fortolkes som et kontraktligt forhold mellem brugeren og TIMOCOM. Den eneste aftale mellem brugeren og TIMOCOM vedrører brugerens accept af anvendelsesbetingelser, en handling der er nødvendig for at bruge websitet. Af samme grund kan brugeren ikke gøre kontraktlige eller kontraktlignende krav gældende over for TIMOCOM.

(2) Ophavsret

Det offentliggjorte indhold og de offentliggjorte værker på dette website er beskyttet af ophavsretten. Enhver anvendelse af dette indhold, som strider mod den tyske lov om ophavsret, skal på forhånd godkendes skriftligt af den respektive forfatter eller indehaver af ophavsretten. Dette gælder især for offentliggørelse, bearbejdelse, oversættelse, lagring, forarbejdning hhv. videregivelse af indhold i databaser eller andre elektroniske medier og systemer. Indhold og artikler fra tredjepart er markeret som sådanne. Tilladelsen til offentliggørelse eller videregivelse af enkelt indhold eller komplette serier til erhvervsmæssige eller kommercielle formål er ikke tilladt og overtrædelse vil blive retsforfulgt.

Der må altid gerne linkes til TIMOCOMs website og dette kræver derfor ingen accept fra udbyderen af websitet. Visningen af dette website på fremmede websites må kun ske efter aftale med TIMOCOM.

(3) Anvendelig ret

Eneste gældende ret er lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland

(4) Særlige anvendelsesbetingelser

Hvis betingelserne for enkelte anvendelsesområder på dette website afviger fra føromtalte punkter (1) til (3), gøres der udtrykkeligt opmærksom på dette på den pågældende side. I dette tilfælde gælder de særlige anvendelsesbetingelser angivet i det pågældende enkelttilfælde.

(5) Billedrettigheder

© Milan Noga reco - stock.adobe.com

© Jaroslav Pachý Sr. - stock.adobe.com

© nd3000 - stock.adobe.com

© Art_Photo – stock.adobe.com


(6) Informantbeskyttelse

Informanter kan henvende sig til os via den anonyme emailadresse  whistleblowing@timocom.com eller per brevpost.

Til toppen