Dine fordele kort fortalt

Hurtigt
 • book inkassohjælp enkelt og ukompliceret online
 • hurtige og diplomatiske løsninger inden for gældsinddrivelse
Sikkert
 • effektiv hjælp til at hente dine udestående betalinger hjem
 • på tværs af teamet taler vi 27 sprog
Pålideligt
 • Myndighedsgodkendt siden 2003
 • Succes i over 82% af sagerne

Inkasso International er din effektive partner i forbindelse med gældsinddrivelse. Vi påtager os inddrivelsessager på 27 sprog. Hvis en forretningspartner ikke betaler sit udestående til tiden, kan du trygt overlade sagen til vores kompetente og pålidelige inkassoteam. Vi løser dit anliggende hurtigt, billigt og uden om retten, og du undgår dermed at den manglende betaling udarter sig til en reel tvist. Gennem fairness og forståelse sørger vi for, at forholdet til din forretningspartner ikke lider skade.

Der aftales et bearbejdningsgebyr på 25,- € i forbindelse med denne aftale. Lykkes det TIMOCOM at inddrive det udestående beløb, skal ordregiveren betale provision ud fra beløbets størrelse, hvoraf bearbejdningsgebyret modregnes. Denne beregning sker i henhold til de lovmæssige bestemmelser i den tyske lov om advokatsalærer (RVG). Fastsæt dine gebyrer på få trin!

Bestillingsprocesser i detaljer

 1. Indtastning af adresse
 2. Fil-upload
 3. Kundevinding og ordreafgivelse:


Ofte stillede spørgsmål om vores internationale inkassoservice

Ja, inkassoservicen kan kun bookes af eksisterende kunder hos TIMOCOM. Hvis du endnu ikke har oprettet en brugeraftale, kan du registrere dig her >>

Nej. Vores team hjælper dig også gerne med inddrivelsen af dit udestående, selvom det ikke er genereret gennem fragtbørsen. Send os din inkassosag >>

I år 2021 kunne vi hjælpe vores kunder i over 82% af sagerne.

Vi opkræver et ekspeditionsgebyr på 25,00 €. Udover dette gebyr opkræver vi kun et honorar, hvis det lykkes os at inddrive dit udestående. Størrelsen på dette honorar afhænger af det udestående beløb. Honorarets størrelse er ligeledes underlagt gældende tysk lovgivning og kan inden indgåelse af inkassoaftalen beregnes via vores gebyrberegner. Her kan du beregne det ydelsesgebyr, der gælder for din fordring.

På dette område gælder som udgangspunkt retsgrundlaget i EU-direktivet 2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Dette direktiv har til formål at sikre hurtigere betaling af udestående faktura. Dette direktiv pålægger EU-landene nye rettigheder og pligter ved manglende eller forsinket betaling. For kreditorer og debitor betyder dette følgende:

Faktura til private virksomheder regnes automatisk som forsinket betaling 30 dage efter betalingsfristen er overskredet. Betalingsfrister på over 60 dage er kun tilladt i undtagelsestilfælde. Opstår der alligevel betalingsforsinkelser, kan kreditoren afkræve skyldner betaling for bestemte udgifter til inddrivelsen af sit udestående samt morarenter.
Disse inddrivelsesudgifter kan omfatte rykkerudgifter samt udgifter til inkasso, advokat eller udstedelse af betalingspålæg. For kreditorerne betyder dette, at de kan lade inkassoudgifterne dække af debitor. Udgifterne dækket af disse retningslinjer omfatter også slutgebyret ved succesfuld inddrivelse. Det vil sige, at kreditor kan pålægge skyldner at betale samtlige inkassoudgifter, herunder grundgebyret plus slutpræmien ved succesfuld inddrivelse, forudsat at betalingen betales for sent og at skyldneren bærer ansvaret for dette.

Her er det vigtigt at være opmærksom på, at disse regler kun gælder for faktura vedrørende

 • kontraktligt indgåede serviceydelser, dvs. ikke for f.eks. skader eller dobbeltbetalinger.
 • Herudover skal det kunne bevises, at betalingsfristen er overskredet, ligesom
 • debitor skal have sæde inden for EU.

En betalingspåmindelse eller lignende betalingsopfordring fra kreditoren er ikke længere nødvendig. Den kan dog udstedes frivilligt og er stadig en anbefalelsesværdig fremgangsmåde, der forhåbentligt kan forhindre sagen i overhovedet at eskalere til inkasso.

Vores inkasso-team arbejder for dig overalt i Europa, og vi tilbyder dig vores service på følgende sprog:

 • Bulgarsk (BG)
 • Dansk (DA)
 • Tysk (DE)
 • Engelsk (EN)
 • Finsk (FI)
 • Fransk (FR)
 • Græsk (EL)
 • Italiensk (IT)
 • Kroatisk (HR)
 • Lettisk (LV)
 • Litauisk (LT)
 • Makedonisk (MK)
 • Hollandsk (NL)
 • Norsk (NO)
 • Polsk (PL)
 • Portugisisk (PT)
 • Rumænsk (RO)
 • Russisk (RU)
 • Svensk (SV)
 • Serbisk (SR)
 • Slovakisk (SK)
 • Slovensk (SL)
 • Spansk (ES)
 • Tjekkisk (CS)
 • Tyrkisk(TR)
 • Ukrainsk (UA)
 • Ungarsk (HU)

Ja, vores inkassoteam arbejder internationalt, først og fremmest i Europa, og taler dit modersmål. Det er ikke noget problem for os at føre inkassosager i udlandet.

I tilfælde af insolvens udpeges der som regel en kurator, der får til opgave at afvikle virksomheden på en forsvarlig måde. Kuratoren skal sørge for at fordele pengene ligeligt mellem alle kreditorerne. På den måde sikres det, at alle kreditorer behandles ens, så pengene ikke kun går til skyldners nærmeste kreditorer.

Ved insolvens skal alle kreditorer sørge for at sende en opgørelse af deres krav mod skyldneren til kuratoren. I den forbindelse anbefaler vi dig at melde dit krav til konkursadministrationen hurtigst muligt, så kuratoren kan medtage dig i sin fordeling af de resterende aktiver, uden at du skal bruge penge på at køre en separat sag.

Vi ønsker at understøtte kreditorerne i at inddrive alle uomstridte krav. Har en skyldner svært ved at betale, kan der f.eks. indgås aftale om ratebetaling. På den måde får kreditoren trods alt sit udestående i sidste ende. Samtidig sikrer TIMOCOM sine kunder på  markedspladsen , at der ikke opstår yderligere gæld.

Hvis en bruger slet og ret nægter at betale uden angivelse af grund, overtræder vedkommende TIMOCOMs kvalitetskriterier. Dermed udelukkes denne bruger fra netværket af godkendte kunder.
 

Til toppen