Din enkle løsning ved ubetalte regninger

Når den aftalte betalingsdato er overskredet, kan TIMOCOMs inkassoservice hjælpe dig med at få dit udestående hentet hjem.

Som neutral formidler yder vi individuel rådgivning i hver eneste sag, og har i langt de fleste tilfælde kunnet hente det udestående beløb hjem. Alexander Obel og hans team tegner sig således for en imponerende succesrate på hele 87%.

Vi påtager os inddrivelsessager over hele Europa og på 27 sprog. Hvis en forretningspartner ikke betaler sit udestående til tiden, kan du trygt overlade sagen til TIMOCOMs kompetente og pålidelige inkassoteam. Vi løser sagerne hurtigt, billigt og uden om retten, og du undgår dermed at den manglende betaling udarter sig til en reel tvist. Gennem fairness og forståelse sørger vi for, at forholdet til din forretningspartner ikke lider skade. Vores inkassoservice er en fair og handlingsstærk partner i forbindelse med gældsinddrivelse.

>87,6%

Succesrate i 2021


Dette tilbyder TIMOCOMs internationale inkassoservice

 • book din inkassohjælp enkelt og ukompliceret online
 • siden 2003 har TIMOCOM været godkendt af myndighederne til at drive inkassovirksomhed
 • kompetent rådgivning og støtte til at hente udestående betalinger hjem
 • vi er aktive over hele Europa på 27 sprog
 • hurtige og diplomatiske løsninger inden for inkassovirksomhed
 • succes i over 87% af sagerne

Vi tilbyder en Fuld omkostningstransparens med gebyrberegner. Der aftales et administrationsgebyr på €20,00 i forbindelse med denne aftale. Lykkes det TIMOCOM at inddrive det udestående beløb, skal ordregiveren betale provision ud fra beløbets størrelse, hvoraf bearbejdningsgebyret modregnes. Denne beregning sker i henhold til de lovmæssige bestemmelser i den tyske lov om advokatsalærer (RVG). Beregn hurtigt og enkelt det forfaldende gebyr ved succesfuld inddrivelse af dit udestående.

Ofte stillede spørgsmål om vores internationale inkassoservice

Du downloader helt enkelt ordreformularen her og sender den udfyldte formular per e-mail til inkasso@timocom.com eller per fax til +49 211 88 26 58 00 . Så kontakter vi dig. Du er også velkommen til at ringe til os på +49 211 88 26 68 00 .

Ja, inkassoservicen kan kun bookes af eksisterende kunder hos TIMOCOM. Hvis du endnu ikke har oprettet en brugeraftale, kan du tilmelde dig her.

Nej. Vores team hjælper dig også gerne med inddrivelsen af dit udestående, selvom det ikke er genereret gennem Smart Logistics System. Send os din inkassosag nu.

I år 2020 kunne vi hjælpe vores kunder i over 86% af sagerne.

Vi opkræver et ekspeditionsgebyr på 20,00 €. Udover dette gebyr opkræver vi kun et honorar, hvis det lykkes os at inddrive dit udestående. Størrelsen på dette honorar afhænger af det udestående beløb. Honorarets størrelse er ligeledes underlagt gældende tysk lovgivning og kan inden indgåelse af inkassoaftalen beregnes via vores gebyrberegner. Her kan du beregne det resultatafhængige gebyr.

På dette område gælder som udgangspunkt retsgrundlaget i EU-direktivet 2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Dette direktiv har til formål at sikre hurtigere betaling af udestående faktura. Dette direktiv pålægger EU-landene nye rettigheder og pligter ved manglende eller forsinket betaling. For kreditorer og debitor betyder dette følgende:

Faktura til private virksomheder regnes automatisk som forsinket betaling 30 dage efter betalingsfristen er overskredet. Betalingsfrister på over 60 dage er kun tilladt i undtagelsestilfælde. Opstår der alligevel betalingsforsinkelser, kan kreditoren afkræve skyldner betaling for bestemte udgifter til inddrivelsen af sit udestående samt morarenter.
Disse inddrivelsesudgifter kan omfatte rykkerudgifter samt udgifter til inkasso, advokat eller udstedelse af betalingspålæg. For kreditorerne betyder dette, at de kan lade inkassoudgifterne dække af debitor. Udgifterne dækket af disse retningslinjer omfatter også slutgebyret ved succesfuld inddrivelse. Det vil sige, at kreditor kan pålægge skyldner at betale samtlige inkassoudgifter, herunder grundgebyret plus slutpræmien ved succesfuld inddrivelse, forudsat at betalingen betales for sent og at skyldneren bærer ansvaret for dette.

Her er det vigtigt at være opmærksom på, at disse regler kun gælder for faktura vedrørende

 • kontraktligt indgåede serviceydelser, dvs. ikke for f.eks. skader eller dobbeltbetalinger.
 • Herudover skal det kunne bevises, at betalingsfristen er overskredet, ligesom
 • debitor skal have sæde inden for EU.

En betalingspåmindelse eller lignende betalingsopfordring fra kreditoren er ikke længere nødvendig. Den kan dog udstedes frivilligt og er stadig en anbefalelsesværdig fremgangsmåde, der forhåbentligt kan forhindre sagen i overhovedet at eskalere til inkasso.

Vores inkasso-team arbejder for dig overalt i Europa, og vi tilbyder dig vores service på følgende sprog:

 • Bulgarsk (BG)
 • Dansk (DA)
 • Tysk (DE)
 • Engelsk (EN)
 • Finsk (FI)
 • Fransk (FR)
 • Græsk (EL)
 • Italiensk (IT)
 • Kroatisk (HR)
 • Lettisk (LV)
 • Litauisk (LT)
 • Makedonisk (MK)
 • Hollandsk (NL)
 • Norsk (NO)
 • Polsk (PL)
 • Portugisisk (PT)
 • Rumænsk (RO)
 • Russisk (RU)
 • Svensk (SV)
 • Serbisk (SR)
 • Slovakisk (SK)
 • Slovensk (SL)
 • Spansk (ES)
 • Tjekkisk (CS)
 • Tyrkisk(TR)
 • Ukrainsk (UA)
 • Ungarsk (HU)

Ja, vores inkassoteam arbejder internationalt, først og fremmest i Europa, og taler dit modersmål. Det er ikke noget problem for os at føre inkassosager i udlandet.

I tilfælde af insolvens udpeges der som regel en kurator, der får til opgave at afvikle virksomheden på en forsvarlig måde. Kuratoren skal sørge for at fordele pengene ligeligt mellem alle kreditorerne. På den måde sikres det, at alle kreditorer behandles ens, så pengene ikke kun går til skyldners nærmeste kreditorer.

Ved insolvens skal alle kreditorer sørge for at sende en opgørelse af deres krav mod skyldneren til kuratoren. I den forbindelse anbefaler vi dig at melde dit krav til konkursadministrationen hurtigst muligt, så kuratoren kan medtage dig i sin fordeling af de resterende aktiver, uden at du skal bruge penge på at køre en separat sag.

Vi ønsker at understøtte kreditorerne i at inddrive alle uomstridte krav. Har en skyldner svært ved at betale, kan der f.eks. indgås aftale om ratebetaling. På den måde får kreditoren trods alt sit udestående i sidste ende. Ved hjælp af Smart Logistics System sikrer TIMOCOM samtidig, at dårlige betalere ikke får mulighed for at opbygge yderligere gæld.

Hvis en bruger slet og ret nægter at betale uden angivelse af grund, overtræder vedkommende TIMOCOMs kvalitetskriterier. Dermed udelukkes denne bruger fra netværket af godkendte kunder.

Til toppen