Sæt sikkerheden i højsædet.

I vores system kan alle kunder kan være helt sikre på, at de kun har med godkendte forretningspartnere at gøre. Sikkerhedstjekket af nye kunder er dog kun et af mange sikkerhedsskabende tiltag fra TIMOCOMs side. Faktisk opererer vi med en hel pakke af sikkerhedsskabende tiltag, der alle har samme mål: At beskytte dine forretninger optimalt. Fra vores adgangssoftware til sikre teknologier og vores identitetskontrol TIMOCOM Identify.

Til toppen