• Edscha-afdækning/presenning

  En Edscha-afdækning er en lastbilspresenning, som fungerer ligesom en trækharmonika. Her kan påhængsvognens tag åbnes/flyttes. Således er der mulighed for at foretage af- og pålæsningen af gods oppefra, for eksempel via en kran.

 • Eksport

  Betegner hovedsageligt transport af varer og/eller tjenesteydelser til udlandet.

 • Eksprestransport

  Ved denne type transport er der tale om transportopgaver med kort varsel, som skal udføres under tidspres. Godset/varerne skal inden for en bestemt tidsramme hurtigst muligt transporteres fra ét sted til et andet. Dette er ofte tilfældet på spotmarkedet.

 • Entreprenørtransport

  Entreprenørtransport er en transporttype, hvor der f.eks. transporteres asfalt, grus eller arbejdsredskaber. De ting, der transporteres, er ting, der anvendes på en byggeplads.

 • Erhvervsdrivende inden for spedition og logistik / speditør

  Erhvervsdrivende inden for spedition og logistik (tidligere: Speditør) arbejder i speditions- og logistikvirksomheder. De sørger for forsendelsen og oplagringen samt omladningen af gods og sælger transportydelser/logistiske ydelser. De tager sig af godstransporten

 • Europalle

  (også EUR-palle) er en standardiseret palle som bruges som underlag ved transport ved hjælp af truck. En europalle er 1200 mm lang og 800 mm bred.

Bliv branche-insider

Tilmeld dig her, og glæd dig til at regelmæssigt at modtage relevante artikler, der gør din arbejdshverdag lettere og udvider din forretningshorisont.


Tilmeld nyhedsbrev

Til toppen