• Ladmeter

  Et standardiseret mål fra lastbiltrafikken. En ladmeter er 1 meter af en lastbils laderum i længden. Ved en bredde af laderummet på ca. 2,40 m svarer 1 ladmeter til ca. 2,4 m² (2,40 m bredde × 1 m længde).

 • Lager

  Sted til opbevaring af løse genstande. Især benyttes et lager med tilhørende installationer til indlagring, plukning og afsendelse af materialer.

 • Lagerbørs

  En webbaseret lagerbørs er en søgemaskine til lagre. Via denne formidles ledige lagerrum og lagerarealer. Udbydere bruger platformen til at gøre opmærksom på deres ledige kapaciteter med alle relevante informationer. Virksomheder, som råder over varer,

 • Lagerlogistik

  Lagerlogistik er et område inden for logistikken i firmaer, som ikke råder over oplagringsmuligheder. Det handler her om systematisk opbevaring og administration af varer på lagre. Som et hjælpemiddel til optimeringen af lageradministration anvender virksomheder

 • Lagerudnyttelse

  Et lagers anvendelse afhænger først of fremmest af lagerhallens og lagerarealets beskaffenhed. Alt efter, hvilken vare der skal opbevares, skal lagerrummene være udstyret korrekt. Eksempelvis kræver lagring af kølevarer et kølesystem, så den lagrede vare

 • Landtrafik

  Begrebet landtrafik omfatter alle former for transport, som foregår på fast jord, dvs. på land. Konkret betyder det transport af varer på landjorden via veje og skinner, dvs. med lastbil, personbil eller tog.

 • Lastbil

  (amerikansk: truck): Motorkøretøj der hovedsageligt er beregnet til transport af gods i/på en opbygning bag førerhuset.

 • Lastbillæs

  Ved lastbillæs forstås vejgods, som transporteres med lastbil.

 • Lastbilstype

  F.eks. sættevognstog eller leddelt vogntog.

 • Leddelt vogntog

  Vogntog, hvor påhængsvognens foraksel er monteret på en drejeskammel. Et leddelt vogntog har således et omdrejningspunkt ved tilkoblingen og ét ved drejeskamlen, hvilket gør det nemmere at køre i kurver.

 • Login

  Når TIMOCOMs programmer downloades, hentes der en personlig sikkerhedsadgang/-nøgle på kundens computer, som efter installationen giver mulighed for en bekvem og autoriseret adgang til TIMOCOM's system. Indtastningen af brugernavn og password bortfalder.

 • Logistik

  Processen til varebevægelse fra bestilling til udlevering hos kunden. Omfatter alle planlægningsmæssige, udførende og kontrollerende foranstaltninger inklusive instrumenter til optimering af varestrømmen. Underinddeles i f.eks. indkøbs-, lager-, transport-,

 • Logistik 4.0

  Logistik 4.0 betegner den mest moderne logistik, indbefattet netværksforbindelser, digitalisering og cloud computing. Således begrænser logistikerens opgave sig ikke længere – som tidligere - til blot transport, men omfatter logistikken i funktions- og

 • logistikarealbørs

  Med en lagerbørs kan lager- og logistikarealer tilbydes og findes. Europas største onlinelagerbørs udbydes af IT-logistikvirksomheden TIMOCOM. Den hjælper med at reducere tomme lagre, forbedre kapacitetsudnyttelsen og reagere fleksibelt på flaskehalse.

 • Logistikkæde

  Betegner summen af alle nødvendige forretningsaktiviteter, for at et produkt finder vej fra producenten til slutkunden.

 • Logistikmanagement

  Logistikmanagement vil sige planlægning og organisering af processer inden for logistik.

 • LTL (Less Than Truckload)

  LTL (Less Than Truckload) betegner dellæs på en lastbil. Normalt søger man yderligere dellæs til en kun delvist læsset lastbil for at gøre transporten rentabel. Som alternativ til yderligere dellæs anvendes også samlegods. Teoretisk set kan flere dellæs

 • Lukket brugergruppe

  (engelsk: closed user group, CUG, tysk: geschlossene Benutzergruppe, GBG): Gruppe af brugere med adgang til ressourcer og tjenester, der kun er tilgængelige for denne gruppe. På en fragt- og laderumsbørs er en lukket brugergruppe f.eks. en intern børs

 • Læs

  Et læs er en fragt, som transporteres med skib, på skinner eller med vejtransportkøretøjer.

 • Læssested

  Læssestedet er der, hvor godset læsses på et transportmiddel. Oftest er der her tale om afgangsstedet.

 • Løsgods

  Gods, der kan skovles, altså findelt gods som f.eks. afgrøder, kul, malm, grus, sand eller sten.

Bliv branche-insider

Tilmeld dig her, og glæd dig til at regelmæssigt at modtage relevante artikler, der gør din arbejdshverdag lettere og udvider din forretningshorisont.


Tilmeld nyhedsbrev

Til toppen