skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-poster

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V
 • Ladmeter

  Et standardiseret mål fra lastbiltrafikken. En ladmeter er 1 meter af en lastbils laderum i længden. Ved en bredde af laderummet på ca. 2,40 m svarer 1 ladmeter til ca. 2,4 m² (2,40 m bredde × 1 m [...]

 • Lager

  Sted til opbevaring af løse genstande. Især benyttes et lager med tilhørende installationer til indlagring, plukning og afsendelse af [...]

 • Lagerbørs

  En webbaseret lagerbørs er en søgemaskine til lagre. Via denne formidles ledige lagerrum og lagerarealer. Udbydere bruger platformen til at gøre opmærksom på deres ledige kapaciteter med alle [...]

 • Lagerlogistik

  Lagerlogistik er et område inden for logistikken i firmaer, som ikke råder over oplagringsmuligheder. Det handler her om systematisk opbevaring og administration af varer på lagre. Som et [...]

 • Lagerudnyttelse

  Et lagers anvendelse afhænger først of fremmest af lagerhallens og lagerarealets beskaffenhed. Alt efter, hvilken vare der skal opbevares, skal lagerrummene være udstyret korrekt. Eksempelvis kræver [...]

 • Landtrafik

  Begrebet landtrafik omfatter alle former for transport, som foregår på fast jord, dvs. på land. Konkret betyder det transport af varer på landjorden via veje og skinner, dvs. med lastbil, personbil [...]

 • Lastbil

  (amerikansk: truck): Motorkøretøj der hovedsageligt er beregnet til transport af gods i/på en opbygning bag [...]

 • Lastbillæs

  Ved lastbillæs forstås vejgods, som transporteres med [...]

 • Lastbilstype

  F.eks. sættevognstog eller leddelt [...]

 • Leddelt vogntog

  Vogntog, hvor påhængsvognens foraksel er monteret på en drejeskammel. Et leddelt vogntog har således et omdrejningspunkt ved tilkoblingen og ét ved drejeskamlen, hvilket gør det nemmere at køre i [...]

 • Login

  Når TIMOCOMs programmer downloades, hentes der en personlig sikkerhedsadgang/-nøgle på kundens computer, som efter installationen giver mulighed for en bekvem og autoriseret adgang til TIMOCOM's [...]

 • Logistik

  Processen til varebevægelse fra bestilling til udlevering hos kunden. Omfatter alle planlægningsmæssige, udførende og kontrollerende foranstaltninger inklusive instrumenter til optimering af [...]

 • Logistik 4.0

  Logistik 4.0 betegner den mest moderne logistik, indbefattet netværksforbindelser, digitalisering og cloud computing. Således begrænser logistikerens opgave sig ikke længere – som tidligere - til [...]

 • logistikarealbørs

  Med en lagerbørs kan lager- og logistikarealer tilbydes og findes. Europas største onlinelagerbørs udbydes af IT-logistikvirksomheden TIMOCOM. Den hjælper med at reducere tomme lagre, forbedre [...]

 • Logistikkæde

  Betegner summen af alle nødvendige forretningsaktiviteter, for at et produkt finder vej fra producenten til [...]

 • Logistikmanagement

  Logistikmanagement vil sige planlægning og organisering af processer inden for [...]

 • LTL (Less Than Truckload)

  LTL (Less Than Truckload) betegner dellæs på en lastbil. Normalt søger man yderligere dellæs til en kun delvist læsset lastbil for at gøre transporten rentabel. Som alternativ til yderligere dellæs [...]

 • Lukket brugergruppe

  (engelsk: closed user group, CUG, tysk: geschlossene Benutzergruppe, GBG): Gruppe af brugere med adgang til ressourcer og tjenester, der kun er tilgængelige for denne gruppe. På en fragt- og [...]

 • Læs

  Et læs er en fragt, som transporteres med skib, på skinner eller med [...]

 • Læssested

  Læssestedet er der, hvor godset læsses på et transportmiddel. Oftest er der her tale om [...]

 • Løsgods

  Gods, der kan skovles, altså findelt gods som f.eks. afgrøder, kul, malm, grus, sand eller [...]

Nu kan du selv være med til at udforme dine transport- og logistikprocesser. Uanset om det gælder kundevinding, gennemførelse eller forvaltning af transportordrer, i Smart Logistics System fra TIMOCOM finder du altid den passende funktion i henhold til dine behov og dit aktuelle digitaliseringsniveau.

Bliv branche-insider

Tilmeld dig her, og glæd dig til regelmæssigt at modtage relevante artikler, der gør din arbejdshverdag lettere og udvider din forretningshorisont.

Tilmeld nyhedsbrev

Alle felter markeret med '*' er obligatoriske og skal udfyldes.

Når du afsender tilmeldingsformularen (opret dig nu), accepterer du samtidig vores Databeskyttelsesbestemmelser.

Tilmelding newsletter:


Med henblik på tilsending af informationer overføres dine personoplysninger (e-mail, efternavn og fornavn) videregives fra TIMOCOM GmbH til SC-Networks GmbH's database (handelsregister: Amtsgericht München, registernummer: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 in 82319 Starnberg, Tyskland. SC-Networks GmbH er underlagt Tysklands databeskyttelseslov samt TIMOCOMs anvisninger.

Til toppen