• Samlegods

  Stykgodstransporter fra flere afsendere, der samles af speditøren, bundtes og sendes som samlelæs til de enkelte modtagere.

 • Silo

  Stort lager til løsgods. I landbruget benyttes f.eks. siloer med højder på 10-20 meter til opbevaring af afgrøder. Der er tale om cylindriske konstruktioner af beton, sten, stål, træ eller plast

 • Skydepresenning

  (skydegardin): Erstatter faste laderumsvægge. Fastgøres langs lastbilens sider med integrerede stropper. Skydepresenninger trækkes for og fra som et gardin, hvilket gør af- og pålæsning af særligt voluminøst gods nemmere.

 • Specialtransport

  Hertil hører f.eks. sværgodstransport, transport af overdimensioneret gods eller tidskritisk transport.

 • Spedition

  En spedition er en virksomhed, som erhvervsmæssigt i eget navn organiserer transport af gods for en ordregiver uden selv at udføre transportydelsen. Alt efter godstransportens art indkøbes der transportydelser med jernbane, lastbil, skib eller et fly.

 • Speditør

  Speditionsfirmaer er serviceleverandører, der organiserer transport af varer. Der kommer hele tiden nye specialiserede grupper til inden for spedtionsbranchen. Der er alt lige fra luftfragt, banetransport, søfragt, landtransport og flodtransport til speditører

 • Spotmarkedet

  Spotmarkedet er det økonomiske forum, hvor afviklingen af en forretning skal ske inden for et kort tidsrum.

 • Stykgods

  Alt gods af mindre dimensioner, der sendes og transporteres som kolli. Altså generelt alt, der ikke kræver nogen speciel ekstra transportbeholder og kan transporteres per lastbil, container eller fly.

 • Stykgodstransport

  Stykgods kræver ingen specielle transportmidler, for det meste anvendes der dog ISO-containere. Ved transport af stykgods skal læsset sikres helt normalt. Heller ikke her findes der regler om sikringen af stykgodset.

 • Sugegods

  Gods, der kan pålæsses ved opsugning, f.eks. alle former for afgrøder.

 • SVG

  SVG Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr eG støtter virksomheder i transport- og logistikbranchen med mangfoldige ydelser. Eksempler er sikkerhed, efteruddannelse, forsikringer eller afregning af motorvejsafgifter. Få mere at vide på www.svg.de.

 • Sværgodstransport

  Ved sværgodstransport transporteres ekstremt tungt gods.

 • Sættevognstog

  Består af en sættevognstrækker uden opbygning og en (udskiftelig) sættevogn. En sættevognstrækker (sættevognstraktor) transporterer således ikke selv gods men fungerer som traktor for sættevognen, der transporterer godset.

Bliv branche-insider

Tilmeld dig her, og glæd dig til at regelmæssigt at modtage relevante artikler, der gør din arbejdshverdag lettere og udvider din forretningshorisont.


Tilmeld nyhedsbrev

Til toppen