• Cabotage

  Når en udenlandsk transportvirksomhed mod et vederlag udfører transportydelser inden for et land (EU-land), betegnes dette som cabotage.

 • Cargo

  Andet ord for fragt(gods).

 • CEMT-tilladelse

  En CEMT-tilladelse (CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports / Den Europæiske Transportministerkonference) tillader virksomheder at transportere gods i grænseoverskridende godstrafik mellem CEMT-medlemsstater (som ud over OECD-landene

 • CMR

  CMR betegner en international konvention om grænseoverskridende vejtransport af gods. CMR er forkortelsen for "Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route", på dansk: Konvention om fragtaftaler ved international

 • Container

  (latin: contineō, rumme, indeholde): Standardiserede store beholdere til transport og opbevaring af gods.

 • Containertransport

  Containertransport betyder, at containerne kan variere imellem forskellige typer af transportmidler. De såkaldte ISO-containere er egnet til skibs-, bane- og vejtransport.

Bliv branche-insider

Tilmeld dig her, og glæd dig til at regelmæssigt at modtage relevante artikler, der gør din arbejdshverdag lettere og udvider din forretningshorisont.


Tilmeld nyhedsbrev

Til toppen