skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-poster

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

CEMT-tilladelse

En CEMT-tilladelse (CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports / Den Europæiske Transportministerkonference) tillader virksomheder at transportere gods i grænseoverskridende godstrafik mellem CEMT-medlemsstater (som ud over OECD-landene også omfatter en række øst- og sydøsteuropæiske stater). CEMT-tilladelsen giver ikke ret til at udføre indenrigstransporter i en CEMT-medlemsstat eller transporter mellem en CEMT-medlemsstat og en ikke-medlemsstat.
Tilladelserne udstedes af Færdselsstyrelsen. Brugen af tilladelserne er underkastet strenge regler, der blandt andet omfatter køretøjskategorierne EURO 1-4. Man har ikke noget lovkrav på at få tildelt en tilladelse. Tilladelsen skal medføres ved hver kørsel – med eller uden læs – og udfyldes før kørslens påbegyndelse. Tilladelsen gælder for ét kalenderår.

Til toppen