• Tank

  Typisk kasse- eller cylinderformet beholder beregnet til at rumme væsker.

 • Tender

  Tender er det engelske ord for udbud/licitation. Udliciteringen af et udbud/en licitation er et led i proceduren vedrørende tildeling af ordrer, hvor en potentiel tilbudsgiver opfordres til at afgive et tilbud.

 • Termo

  Transport af temperaturfølsomt gods, der typisk skal holdes varmt.

 • Time slot management system

  Formålet med et time slot management system er hovedsageligt at undgå lange standtider ved pålæsnings- eller aflæsningsstedet. For at en spedition eller en lastbilchauffør kan få tilladelse til aflæsning ved f.eks. et supermarked, skal man booke en tid

 • TIMOCOM

  TimoCom Soft- und Hardware GmbH blev grundlagt i 1997 og er it-leverandør til alle virksomheder inden for transportområdet. Med et stort team af internationale medarbejdere tilbyder TimoCom to europæiske transportplatforme: TC Truck&Cargo®, den markedsførende

 • TIMOCOM Assist

  Er kundernes hotline for alle emner inden for transportvirksomhed. TIMOCOM specialisterne hjælper deres kunder ved spørgsmål om produkter, regninger eller informerer dem om kørselsforbud og aktuelle udviklinger i transportbranchen. På den måde får du

 • TIMOCOM Identify

  Hvis TIMOCOM-kunder tvivler på nye forretningsforbindelsers identitet, hjælper TIMOCOM Identify med at undersøge disse tvivl. TIMOCOMs eksperter kontrollerer de potentielle forretningsforbindelser og sammenligner deres dokumenter.

 • TIMOCOM Secure

  Det er TIMOCOMs sikkerhedspakke. Sikkerhedsnettet omfatter søjlerne Login, adgangskontrollen for nye kunder, Customer Controlling, TIMOCOM Identify, it-sikkerhed, TIMOCOM CashCare og en sikkerhedskontrol, med tilsvarende hjælp Alt dette er programmer,

 • Tiplastbil

  Speciel Åben opbygning på en lastbil i form af et lad, der kan vippes bagud eller til siden (med sidefjælle, der kan åbnes). Tiplastbiler benyttes normalt i byggebranchen, f.eks. til transport af jord og grus.

 • Tomkørsler

  En tomkørsel af et transportkøretøj er en kørsel uden fragt. Dvs. alle kørsler, som en lastbil kører uden læs, er tomkørsler. De kan forårsage enorme omkostninger. Tomkørsler afhjælpes ved hjælp af firmaet TIMOCOM med Europas største fragt- og laderumsbørs

 • Trackingsystem / lokalisering af køretøj

  Et trackingsystem er et system, som giver brugeren mulighed for at informere sig om det pågældende køretøjs position. Desuden kan der alt efter udstyret indhentes yderligere data om køretøjet, som transmitteres til brugeren. På den måde kan der reageres

 • Transport

  Transport er en del af den trafik, hvor forskellige typer gods eller grupper af personer bringes fra et sted til en andet ved hjælp af køretøjer.

 • Transport af brændstof

  Ved transport af brændstof skal der anvendes transportmidler med en dertil indrettet konstruktion og tilladelse.

 • Transport af bulkmateriale

  Bulk er betegnelsen for småt materiale såsom grus, spåner, malm etc. Bulk transporteres med specielle transportmidler som for eksempel silokøretøjer, silovogne, semitrailere med skydegulv eller i bigbags.

 • Transport af farligt gods

  Farligt gods er stoffer eller genstande, hvis sammensætning udgør en fare. Transporten af sådanne læs kræver, at der tages højde for særlige regler, og at transporten er mærket med advarselsskilte, faresedler og håndteringsmærker. På den måde er det muligt

 • Transport af overdimensioneret gods

  Ved transport af overdimensioneret gods udføres der transporter af gods, der overskrider standardmålene. Det være sig i højden, bredden eller længden.

 • Transport af specialgods

  Ønsker man at transportere specialgods, har man ofte brug for ekstra hjælpemidler og transporten skal planlægges godt på forhånd, da det ofte kan være forbundet med problemer.

 • Transport af tungt gods

  Der transporteres læs med overdimensioneret længde, vægt, bredde og højde, som kræver særlige hjælpemidler såsom kraner og løftebukke.

 • Transport af tømmer

  Ved transport af tømmer transporteres træstammer. Til det formål anvendes særlige lastbiler, der er registreret og udviklet til netop det formål. Desuden skal tømmeret sikres tilstrækkeligt, og fragten må ikke overskride lastbilens tilladte maksimalvægt.

 • Transport i Europa

  Transport som udelukkende udføres i Europa. Fragterne transporteres på tværs af landegrænser, men dog ikke uden for det område, som udgøres af de 46 europæiske lande.

 • Transportbarometer

  TIMOCOMs transportbarometer er en markedsindikator. Det viser den aktuelle udbudssituation af fragt- og laderumskapaciteter på det europæiske vejtransportmarked. Det kan bruges ved prisforhandlinger og markedsprisberegninger. Transportbarometeret står

 • Transportformidling

  Ved transportformidling formidles forskellige transporter videre til egnede transportleverandører.

 • Transportkøbende virksomhed

  Med en transportkøbende virksomhed er generelt ment en virksomhed, som afgiver logistikopgaver til en logistikudbyder. Produktions- og handelsvirksomheder betegnes også som transportkøbende erhverv.

 • Transportlicitationer

  Udlicitering af transport forgår inden for transportbranchen og gør det lettere for transportkøbere at finde transportleverandører. Ved en licitation kan man præcisere sit behov ned til mindste detalje og på den måde finde frem til de transportfirmaer,

 • Transportmanagementsystem

  Et transportmanagementsystem (TM system) er et værktøj til disponenter. Mit et transportmanagementsystem kan en disponent bearbejde og forvalte de opgaver, som kommer ind fra produktionsvirksomheden. Her planlægges ture og ruter. Disponenten kan til enhver

 • Transportordre

  Når en transportvirksomhed overtager en tur, sender speditøren en tilsvarende transportordre til transportvirksomheden. Den indeholder alle vigtige informationer, som f.eks. afsender/modtager, data med pågældende tidspunkter, ladmeter, tonnage, alle nødvendige

 • Transportvirksomhed

  Ved en transportvirksomhed forstås en virksomhed, som erhvervsmæssigt transporterer gods til dets bestemmelsessted.

 • Transportwebsite, hjemmeside om transport

  Med transportwebsite tænkes der på en transportleverandørs hjemmeside. Der finder man for eksempel oplysninger om virksomheden, vognparken og serviceydelserne.

 • TruckerFreunde e.V.

  Er et forum for hovedsageligt lastbilschauffører og deres venner. Det tysksprogede forum blev grundlagt i 2003 og tjener til udvekslingen af interessante emner mellem kollegaer rundt om transportbranchen.

 • Tung last

  Ekstremt tung eller usædvanligt lang, bred eller højt gods, der ikke kan transporteres uden hjælpemidler som f.eks. kraner eller løftebukke.

Bliv branche-insider

Tilmeld dig her, og glæd dig til at regelmæssigt at modtage relevante artikler, der gør din arbejdshverdag lettere og udvider din forretningshorisont.


Tilmeld nyhedsbrev

Til toppen