skip navigation

Transport af farligt gods

Farligt gods er stoffer eller genstande, hvis sammensætning udgør en fare. Transporten af sådanne læs kræver, at der tages højde for særlige regler, og at transporten er mærket med advarselsskilte, faresedler og håndteringsmærker. På den måde er det muligt at bestemme godsets sammensætning og vurdere den fare, som udgår fra en transport af farligt gods i tilfælde af, at der skulle ske et uheld.

Til toppen