Nu kan du selv være med til at udforme dine transport- og logistikprocesser. Uanset om det gælder kundevinding, gennemførelse eller forvaltning af transportordrer, i Smart Logistics System fra TIMOCOM finder du altid den passende funktion i henhold til dine behov og dit aktuelle digitaliseringsniveau.

CMR

CMR betegner en international konvention om grænseoverskridende vejtransport af gods.

CMR er forkortelsen for "Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route", på dansk: Konvention om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej. Konventionen regulerer indgåelse og afvikling af fragtaftaler, ansvar for forsinkelse samt tab eller skader af transportgodset. Aftalen omfatter desuden forskrifter i forbindelse med reklamationer og tilfælde med flere vognmænd. Hvis en situation ikke er tilstrækkeligt reguleret i henhold til CMR-konventionen, er den nationale ret gældende. Aftalen gælder kun forsendelse med vejkøretøjer. Containere eller veksellad anses ikke som køretøjer inden for rammerne af CMR. For denne type internationale transporter udstedes et standardiseret CMR-fragtbrev.

Historie
Konventionen blev indgået i 1956 under ledelse af FN. Den blev først underskrevet af ti stater. De stiftende medlemmer af CMR var Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Polen, Sverige og Schweiz.

I Forbundsrepublikken Tyskland blev konventionen ratificeret i 1961, i DDR 1974. Imidlertid har alle europæiske lande sluttet sig til aftalen, og to afrikanske lande (Marokko og Tunesien) samt flere stater i Centralasien og Mellemøsten.

Begrebet
Begrebet CMR betegner egentlig selve konventionen, men anvendes i praksis ofte (fejlagtigt) om CMR-fragtbrevet. Denne standardiserede formel er egentlig kun foreskrevet ved grænseoverskridende transporter, hvis (mindst) afsender- eller modtagerlandet af godset er en CMR-medlemsstat. I daglig tale inden for transportbranchen anvendes begrebet ofte også om nationale transporter.

Bliv branche-insider

Tilmeld dig her, og glæd dig til at regelmæssigt at modtage relevante artikler, der gør din arbejdshverdag lettere og udvider din forretningshorisont.


Tilmeld nyhedsbrev

Til toppen