skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-poster

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Spedition

En spedition er en virksomhed, som erhvervsmæssigt i eget navn organiserer transport af gods for en ordregiver uden selv at udføre transportydelsen. Alt efter godstransportens art indkøbes der transportydelser med jernbane, lastbil, skib eller et fly. Inden for international trafik skelnes der mellem importspedition, eksportspedition og international spedition.

Til toppen