skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-poster

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Lagerlogistik

Lagerlogistik er et område inden for logistikken i firmaer, som ikke råder over oplagringsmuligheder. Det handler her om systematisk opbevaring og administration af varer på lagre. Som et hjælpemiddel til optimeringen af lageradministration anvender virksomheder en bestemt logistik-software. Hermed kan processer såsom modtagelse, transport og lagring af varen rationaliseres. Inden for lagerlogistik findes der desuden en egen uddannelse: Faglært lageroperatør med speciale i logistik. En lageroperatør står for den logistiske planlægning og organisation. Opgaverne består i at modtage, kommissionere, læsse, stuve, transportere og pakke varer. Varernes lagring skal ske fagligt korrekt alt efter varens tilstand og egenskaber (f.eks. fast, flydende, eksplosiv, giftig, fordærvelig). Desuden skal der udarbejdes planer for losning under overholdelse af lovmæssige normer samt turplaner. Lagerlogistik er beregnet til at regulere og forbedre materiale-, informations- og værdiflowet fra indkøb til salg.

Se tillige:

  • Lagerudnyttelse

    Et lagers anvendelse afhænger først of fremmest af lagerhallens og lagerarealets beskaffenhed. Alt efter, hvilken vare der skal opbevares, skal lagerrummene være udstyret korrekt. Eksempelvis kræver [...]

Til toppen