skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-poster

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Logistik 4.0

Logistik 4.0 betegner den mest moderne logistik, indbefattet netværksforbindelser, digitalisering og cloud computing. Således begrænser logistikerens opgave sig ikke længere – som tidligere - til blot transport, men omfatter logistikken i funktions- og virksomhedsrelaterede koordinerungsfunktioner i den samlede forsyningskæde.

Begrebet
Logistik 4.0 opstod i forbindelse med begrebet Industri 4.0, som første gang blev hørt i 2011 i Hannover på messen IAA Nutzfahrzeuge. Således befinder vi os i den fjerde industrielle revolution. Den første introducerede anvendelsen af dampkraft, den anden udnyttelsen af elektrisk energi og indførelsen af samlebånd. Den tredje industrielle revolution – også betegnet den digitale revolution – indførte automatisering af produktionen og anvendelsen af elektronik som f.eks. programmerbar styring.

Logistik 4.0 viderebringer denne tendens med videreudviklede informations- og kommunikationsteknikker. Intelligente og digitalt netforbundne systemer skal sørge for direkte kommunikation mellem mennesker, maskiner, anlæg, logistik og produkter. Hvis man allerede fra starten integrerer logistikken i forsyningskæden, opnår man en optimering af just-in-time-produktionen. På den anden side forventer transportvirksomhederne bedre sikkerhed ved planlægning, en endnu bedre udnyttelse af vognparkens kapacitet og kortere ventetider ved ramperne.

Til toppen