skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-poster

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Logistik 4.0

Logistik 4.0 betegner den mest moderne logistik, indbefattet netværksforbindelser, digitalisering og cloud computing. Således begrænser logistikerens opgave sig ikke længere – som tidligere - til blot transport, men omfatter logistikken i funktions- og virksomhedsrelaterede koordinerungsfunktioner i den samlede forsyningskæde.

Begrebet
Logistik 4.0 opstod i forbindelse med begrebet Industri 4.0, som første gang blev hørt i 2011 i Hannover på messen IAA Nutzfahrzeuge. Således befinder vi os i den fjerde industrielle revolution. Den første introducerede anvendelsen af dampkraft, den anden udnyttelsen af elektrisk energi og indførelsen af samlebånd. Den tredje industrielle revolution – også betegnet den digitale revolution – indførte automatisering af produktionen og anvendelsen af elektronik som f.eks. programmerbar styring.

Logistik 4.0 viderebringer denne tendens med videreudviklede informations- og kommunikationsteknikker. Intelligente og digitalt netforbundne systemer skal sørge for direkte kommunikation mellem mennesker, maskiner, anlæg, logistik og produkter. Hvis man allerede fra starten integrerer logistikken i forsyningskæden, opnår man en optimering af just-in-time-produktionen. På den anden side forventer transportvirksomhederne bedre sikkerhed ved planlægning, en endnu bedre udnyttelse af vognparkens kapacitet og kortere ventetider ved ramperne.

Til toppen

Jeg accepterer, at denne side benytter cookies til analyser, individualiseret indhold og reklamer. Læs mere her