skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-poster

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Farligt gods

Varer, der er farlige at transportere. Hertil hører f.eks. radioaktive, eksplosive, letantændelige, giftige og ætsende kemikalier.

Til toppen