skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-poster

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Fixtermin

En fixtermin er aftalen om fast tidspunkt for på- eller aflæsning af lastbilen i forbindelse med en transportordre. Overholdelse af disse terminer er en del af de kontraktmæssige forpligtelser.

Begrebet
Fixtermin erstatter det ældre begreb "planlagt levering". Det overordnede begreb er "handel pr. aftalt dato".

Daglig praksis
Fixterminer aftales som regel for aflæsning og sjældnere for pålæsning. Normalt angiver en fixtermin frem for alt, hvornår varen senest skal ankomme os kunden. Hvis lastbilen ankommer tidligere, anses fristen for at være overholdt. Der findes dog også fixterminer, hvor varen ikke må leveres tidligere. Forskellige årsager herfor: Kranen til aflæsning bestilles til et bestemt tidspunkt, en vej skal afspærres for at lastbilen kan passere. Fixterminer aftales desuden for at sikre levering inden for snævre tidsvinduer. Således skal ventetider på læsserampen undgås.

Til toppen