Hvad er en varetransportforsikring?

En varetransportforsikring beskytter din virksomhed mod skader, tyveri eller forsinkelser ved varetransport. Den sikrer dit gods ud over den lovmæssige ansvarsbegrænsning i den normale ansvarsforsikring og er derfor ofte et eksistensgrundlag.


Hvorfor skal jeg tegne en varetransportforsikring?

Gods er udsat for mange farer og risici under transport, men også under læsning og losning. Til trods for omhyggelig emballering, læsning og transport kan varen blive beskadiget eller endda blive stjålet. Med en transportforsikring kan varer og leveringskæder effektivt sikres, skader afvikles hurtigt og ukompliceret, og kundeforhold påvirkes ikke.

2022_0726_MWD_Scnuck_Landing page_5050

Hvilke fordele har en varetransportforsikring via SCHUNCK GROUP?

Hurtig oprettelse af police

Firma- og fragttilbudsdata overføres automatisk. Sådan forsikrer du din last med få klik.

Fleksible forsikringsmodeller

Du kan tegne varetransportforsikringen individuelt for hver enkelt last og sparer dermed forsikringsomkostninger til rammeaftaler.

Fair skadesafvikling

Risikotageren erstatter altid den aftalte forsikringssum uden at modregne en underforsikring. Dermed er der ingen slemme overraskelser i tilfælde af en skade.

Gunstige transportforsikringer

TIMOCOM-kunder får en varetransportforsikring med all risk-dækning uden selvrisiko allerede fra 0,5 ‰ – 0,549 ‰ af vareværdien.

Sikker last

Lige fra godsskader som følge af force majeure til rene formueskader som følge af en overskredet leveringstid: Få fuld dækning.

Enkelt udvalg af præmier

Spar tidskrævende udfyldelse af pris, varetype og godsklasse, og vælg straks mellem fire attraktive præmiemodeller.

Præmiemodeller fra SCHUNCK GROUP: Eksklusive transportforsikringer kun til TIMOCOM-kunder

MicrosoftTeams-image (16)

Sådan bliver du verificeret

Du kan kun gøre brug af vores Business Partner Check, hvis du er kunde hos TIMOCOM, og hvis din virksomhed samtidig er registreret i Tyskland.

 1. Indlæs dokumentindstillinger: Log ind på TIMOCOM som du plejer, og gå til dokumentindstillinger.

 2. Giv samtykke til databehandling: Vi kan kun verificere dine dokumenter, hvis du giver samtykke til databehandling. Databeskyttelsesbestemmelserne finder du her.

 3. Dokumentkontrol: Kontrollen af de uploadede dokumenter starter automatisk og kan tage et par minutter. Så snart kontrollen er afsluttet, ser du hvilke dokumenter som er blevet gennemgået.

 4. Verificering afsluttet: Manglende eller ugyldige dokumenter kan uploades efterfølgende, hvorefter verificeringsprocessen afsluttes. Når alle dokumenter er blevet kontrolleret og fundet gyldige, modtager du kvalitetsstemplet Verified Company.
TIMOCOMHow toInsurecargo_2

Vores kunders hyppigste spørgsmål om varetransportforsikring.

Der bør som udgangspunkt altid tegnes en varetransportforsikring, hvis fragten overdrages til en ekstern speditør/vognmand, og vareværdien overstiger det lovmæssige ansvar i henhold til den tyske handelslov (HGB) og den internationale konvention CMR på 8,33 eller 40 særlige trækningsrettigheder (SDR) pr. kg brutto for varen.

Eksempel: En speditør hæfter med 8,33 SDR, hvilket svarer til ca. 10 € pr. kg brutto for varen: 500 kg mobiltelefoner med en vareværdi på 1.000.000 € har et lovmæssigt ansvar i henhold til CMR på 500 kg * 8,33 SDR * 1,20 €/kg = 5.000 €.

Forskellen på 995.000 € ville den berørte kunde selv skulle bære.

Kort sagt: Jo lettere og dyrere varen er, desto større er risikoen.

En varetransportforsikring beskytter din virksomhed mod skader, tyveri eller forsinkelser ved varetransport og sikrer varer ud over den lovmæssige ansvarsbegrænsning i ansvarsforsikringen. Den maksimale forsikringssum pr. skadestilfælde retter sig efter den forsikrede vareværdi og ikke efter ansvarsbegrænsningen pr. kg brutto, som det er tilfældet ved ansvarsforsikringen. 

Det er ikke obligatorisk at tegne en varetransportforsikring, men det anbefales, hvis...

 • ...du som virksomhed sender og køber varer og gods via vognmænd eller speditører.
 • …du alt efter kontrakten som køber eller sælger selv bærer transportrisici for varen på forskellige transportafsnit.

Dækningen af forsikringen overtages som regel af den (første) speditør, hvis han opfordres til dette, hvis dette er i afskibers interesse, eller hvis der foreligger en bestemmelse om formodning.

Gods er udsat for mange farer og risici under transport, men også under læsning og losning. Til trods for omhyggelig emballering, læsning og transport kan varen blive beskadiget eller endda stjålet. Sådan kan varer og leveringskæder effektivt sikres, skader afvikles hurtigt og ukompliceret, og kundeforhold påvirkes ikke. Derfor er en varetransportforsikring ofte et eksistensgrundlag.

Ja, varetransportforsikringen kan tegnes for hver enkelt vare på en transport. Det kan især betale sig, hvis du kun sjældent har brug for en varetransportforsikring, og en rammeaftale dermed ville være for dyr.

Præmiebeløbet for en normal varetransportforsikring med all risk-dækning uden selvrisiko i Tyskland og omkringliggende stater ligger på 0,6 ‰ – 0,7 ‰ af vareværdien.

Hos TIMOCOM får du en varetransportforsikring med all risk-dækning uden selvrisiko i Tyskland og omkringliggende stater fra 0,5 ‰ – 0,549 ‰ af vareværdien.

Vi tilbyder forskellige præmiebeløb fra 5,49 € for vareværdier af 10.000 € til 50 € for vareværdier af 100.000 €.

Omkostningerne bæres af varens interessent eller af afskiber.

Ved varetransportforsikringer tegner man enkelte policer pr. gods. Forsikringsdækningen i varetransportforsikringen begynder, så snart godset flyttes eller fjernes fra det hidtidige opbevaringssted med henblik på transport. Det indbefatter f.eks. også processen for læsning af lastbiler. Forsikringens dækning slutter, så snart godset er ankommet til leveringsstedet.

Følgende skader er forsikret:

 • Godsskader som følge af force majeure eller en uundgåelig hændelse
 • Godsskader under transport og ved opbevaring
 • Følger af godsskader
 • Rene formueskader som følge af en overskredet leveringstid
 • Anvendelse af kemiske, biologiske, biokemiske substanser, elektromagnetiske bølger som våben
 • Atomenergi
 • Forsinkelse af rejsen
 • Fordærvede varer
 • Almindelige mængder, mål og vægtforskelle
 • Normal luftfugtighed eller temperatursvingninger
 • Emballage ikke i overensstemmelse med krav eller usagkyndig læssemåde

SCHUNCK varetransportforsikringen, der tilbydes eksklusivt for TIMOCOMs kunder via TIMOCOM markedspladsen, kan tegnes for følgende EU-medlemslande: Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Ungarn og Cypern. Herudover er følgende lande også mulige: Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Storbritannien (UK). Selvsagt kan SCHUNCK transporter forsikres verden over. En sådan forsikring kan dog ikke tegnes automatisk, men kræver individuel gennemgang og godkendelse. 


SCHUNCK tilbyder en eksklusiv kundeservice til TIMOCOM-kunder:

E-mail: timocom@schunck.de

Telefonnummer: +49 089 38177 512

Til toppen