Mere planlægningsikkehed i arbejdshverdagen

Ved hjælp af ruteplanlægnings- og beregningsfunktionen kan du beregne din rute og de dermed forbundne kørsels- og kørselsrelaterede omkostninger direkte via appsene Fragt og Kapacitet, din transportordre eller en licitation.

Dine fordele:

  • Planlæg de mest fordelagtige ruter i henhold til netop din lastbil
  • Beregn transportomkostninger med individuelle udgiftsposter, inkl. visning af strækninger med vejafgift.
  • Integrerer din aktuelle køretøjslokalitet i ruteplanlægningen, og medtag kørslen hen til læssestedet i din endelige transportpris.
  • Visning af vejarbejde og andre trafikale forstyrrelser samt UTA-tankstationer, autoværksteder og DocStops

Planlæg rute

Her får du vist den optimale rute ved hjælp af en overskuelig grafik. Ruteberegneren tager hensyn til mulige begrænsninger gældende for netop dine køretøjstyper og viser dig strækninger med vejafgift.

Planlæg rute via kortvisning i Smart Logistics System fra TIMOCOM
Tilpas ruteindstillinger og beregn dine kørselsomkostninger

Beregn udgifter

Via ruteindstillingerne kan du tilpasse ruteberegningen individuelt efter dine behov. Det gør det muligt for dig at planlægge og beregne dine kørselsomkostninger helt præcist.

Brug Ruter&Omkostninger i TIMOCOM Markedspladsen.

Test gratis nu

Har du spørgsmål? Vi hjælper dig gerne videre:

Til toppen