Giv og modtag bedømmelser for ordrer

Ved hjælp af bedømmelsesfunktionen kan du bedømme dine ordretagere eller ordregivere efter endt transportgennemførelse i Smart Logistics System. På den måde er du som bruger selv med til at skabe transparens i systemet – ordre efter ordre.

Til dig som afgiver fragtordrer

Dine fordele:

 • Mere sikkerhed: Med positive bedømmelse inden for punkterne kommunikation, håndtering af varerne samt punktlig læsning og losning ved du, at din fragt befinder sig i gode hænder.
 • Første valg: Ved hjælp af en positiv virksomhedsrating bliver du transportvirksomhedernes foretrukne ordregiver.
 • Tidsbesparelse: Bedømmelserne fra andre brugere af systemet gør det nemmere og hurtigere for dig at vælge den rigtige forretningspartner.

Til dig som gennemfører fragtordrer

Dine fordele:

 • Mere sikkerhed: Bedømmelserne inden for punkterne betaling, fairness og kommunikation gør det nemmere for dig at vælge den rigtige forretningspartner.
 • Øg markedsværdien: Positive bedømmelser påvirker din virksomhedsrating – og giver dig dermed konkurrencefordele.
 • Effektivitet: Takket være de transparent bedømmelser i Smart Logistics System finder du repræsentative meninger om potentielle forretningspartnere, det hele på samme centrale sted.

Sådan fungerer det

Giv bedømmelser for gennemførte transportordrer

Så snart datoen for losning er nået, får de pågældende forretningspartnere en underretning om, at de kan bedømme hinanden – efter det velkendte 5-stjerne-princip. Af hensyn til sporbarheden skal disse afvikles via applikationen Transportordrer. Under transportordrens detaljer kan du foretage bedømmelsen og se din egen.

Screenshot fra Smart Logistics System, der viser en. bedømmelse af en transportordre i TIMOCOMs fragtbørs
Screenshot fra Smart Logistics System vedr. bedømmelsesfunktion for transportpartnere

Bedømmelse af forskellige kategorier

En ordregiver kan bedømme kommunikationen med kontraktpartneren, punktligheden for læsning og losning samt omgangen med varer og dokumenter.

En ordretager bedømmer ud over kommunikationen også fairness i aftalerne samt punktligheden af betalingen.

Virksomhedsrating og enkeltstående bedømmelser i firmaprofilen

I virksomhedsprofilen vises virksomhedens rating, som udregnes på basis af bedømmelser fra ordregivere og ordretagere inden for de seneste 12 måneder. Derudover kan man her se den gennemsnitlige bedømmelse af de enkelte kategorier. 

Screenshot fra Smart Logistics System vedr. virksomhedsprofil med bedømmelser

Derfor er bedømmelsesfunktionen så nyttig:

Har du spørgsmål? Vi hjælper dig gerne videre:

FAQ

Bedømmelsesfunktionen fra TIMOCOM er baseret på transaktioner, dvs. virksomheder bedømmes via transaktioner.

Ordretager og ordregiver kan bedømme hinanden, hvis der i Smart Logistics System eksisterer en transportordre, som er accepteret fra begge sider. Dermed sikres det, at de to kontraktpartnere faktisk har gennemført en ordre sammen.

Når du bedømmer en ordretager, kan du bedømme følgende kategorier:

 • Kommunikation med disposition
 • Punktlig læsning og losning
 • Omgang med varerne
 • Omgang med dokumenter

Når du bedømmer en ordregiver, kan følgende kategorier bedømmes:

 • Kommunikation
 • Fair aftalebetingelser
 • Betaling

Hver kategori inddrages med samme vægt i den samlede bedømmelse. Ikke bedømte underkategorier medtages ikke i beregningen.

Nej, der kan ikke gives kommentarer til en bedømmelse. Opdelingen i underkategorier giver mulighed for en differentieret bedømmelse, så der kan gives afkald på kommentarer. Kommentarer kan ikke kontrolleres af TIMOCOM, og dermed er der fare for at offentliggøre krænkelser eller usande påstande, som i værste fald kan have skadelig indvirkning på en virksomhed.

Det skal sikres, at ordretager og ordregiver faktisk har gennemført en ordre sammen, for dermed at undgå manipulation med bedømmelsesresultatet.

Det er muligt at bedømme virksomheden inde på den pågældende transportordre, så snart ordrens dato for losning er nået.

Nej. Der kan kun bedømmes transportordrer, som er blevet afsluttet, efter at bedømmelsesfunktionen er startet.

Virksomhedens rating beregnes ud fra et gennemsnit af bedømmelsen som ordretager og bedømmelsen som ordregiver.

I ordregiver- eller ordretagerbedømmelsen medtages alle bedømmelser via transaktioner (transportordrer) inden for de seneste 12 måneder.

Virksomhedens rating bliver synlig, så snart der foreligger 3 ordretager- og/eller ordregiverbedømmelser.

Så snart en bedømmelse er mulig, sendes der en påmindelse via klokken i Smart Logistics System samt en e-mail med underretning til den kontaktperson, som er gemt i ordren. Hvis der ikke er gemt en kontaktperson i ordren, modtager alle virksomhedens brugere en underretning via klokken samt en underretnings-e-mail (forudsætning: samtykke i indstillingerne). Desuden sendes der en gang en påmindelse på ovenstående måde.

En bedømmelse kan ændres indtil afslutningen af bedømmelsesperioden, så længe bedømmelsen kun er gemt og ikke er endeligt afgivet.

Det er muligt en gang at anmode om korrektion hos kontraktpartneren. Denne anmodning kan sendes direkte i Smart Logistics System via den detaljerede visning i transportordren (afsnittet "Bedømmelse"). Vi anbefaler at tage personlig kontakt til kontraktpartneren for på denne måde at få forklaret årsagen til anmodningen.

Efter offentliggørelse indgår bedømmelsen direkte i virksomhedens rating, også selvom der efterfølgende anmodes om korrektion, og denne anmodning stadig er åben. Så snart der er foretaget en korrektion, beregnes virksomhedens rating på ny.

En anmodning om korrektion skal besvares inden for 7 dage.

TIMOCOM kan som neutral udbyder af platformen ikke korrigere eller slette bedømmelser. Tag direkte kontakt til din kontraktpartner, og udnyt muligheden for korrektion, som du har til rådighed for hver bedømmelse.

I transportordreoversigten kan der filtreres efter ordrer, som endnu ikke er blevet bedømt.

Derudover vises antallet af åbne bedømmelser på startsiden under "Bedømmelser". Når du klikker på denne widget, ledes du direkte videre til de ordrer, som mangler at blive bedømt.

Bedømmelsesfunktionen i TIMOCOM er transaktionsbaseret. Det betyder, at virksomheder kun kan bedømme hinanden, hvis de påviseligt faktisk har gennemført en ordre sammen (vises under transportordrer i TIMOCOM).

Dermed vanskeliggøres manipulation af bedømmelser væsentligt, da konkurrenter f.eks. ikke kan bedømme hinanden uden den tilsvarende transaktion.

Hvis du opsiger aftalen, går din virksomhedsbedømmelse tabt. Også selvom du bliver kunde igen på et senere tidspunkt, kan virksomhedens rating ikke gendannes.

Ved spærrede virksomheder eksisterer virksomhedens rating derimod fortsat og vises for alle kunder igen efter oplåsning i Smart Logistics System.

Hvis kontrakten er på pause (ikke en opsigelse), bevares alle bedømmelser. I virksomhedens rating indgår dog kun bedømmelser fra de seneste 12 måneder, så ved genoptagelse af kontrakten medtages ældre bedømmelser ikke længere, og dermed ændres virksomhedens rating evt. også.

Til toppen