Databeskyttelseserklæring

Med mit samtykke præsenterer jeg mig som en pålidelig virksomhed over for potentielle forretningspartnere.  

Jeg giver samtykke til, at TIMOCOM GmbH må videregive mine data (adresse, CVR-nummer, navn) samt solvensinformationer om min virksomhed (f.eks. kreditværdighed, EU-licens, transportforsikringer, MiLog-bekræftelse) eller indhente disse via offentlige registre eller SCHUNCK GROUP med henblik på forsikringsbekræftelse. Formålet med denne datakontrol er større sikkerhed på platformen samt ved fremtidig forretningsindgåelse med andre platformsbrugere på spotmarkedet. Jeg kan selv bestemme, hvornår, hvordan og hvem som kan dokumentere min virksomhedskontrol. Mine dokumenter gemmes kun i TIMOCOMs egne databaser. Her opbevares dokumenterne ligeledes, når serviceudbyderne tilgår dem undervejs i kontrolprocessen. Jeg forstår, at jeg når som helst kan trække dette samtykke tilbage med fremadrettet virkning uden angivelse af årsager. TIMOCOM gør mig opmærksom på, at jeg har ret til at kræve indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af databehandlingen, dataportabilitet (art. 15-21 GDPR), samt til at indgive en klage hos den tilsynsførende myndighed (art. 77 GDPR). 

Til toppen