Stærkt logistisk trekløver: Sammen om implementeringen af intelligente APIs

TIMOCOM og translogica understøtter Quehenberger Logistics i forbindelse med automatiseringen af deres transportprocesser

Begejstrede kunder tæller bl.a. Quehenberger Logistics GmbH, der gennem flere år har anvendt transport-dokument-management-systemet (TDMS) translogica fra TRANSLOGICA GmbH til afvikling af deres interne logistikprocesser. Quehenberger har endnu en stærk og erfaren partner ved sin side, nemlig en innovativ IT-virksomhed: TIMOCOM. Quehenberger Logistics har stort fokus på at udnytte sin vognpark på 250 egne køretøjer og sit 520.000 m² store lager- og logistikareal fuldt ud, hvilket gerne skal ske i form af automatiserede processer, der kan afvikles så strømlinet og transparent som muligt.

Quehenberger Logistics GmbH

Digitalisering af transportprocesser via smarte grænseflader

"Vi sætter utrolig stor pris på TIMOCOM i vores virksomhed", fortæller Christian Fürstaller, CEO & Managing Partner hos Quehenberger Freight GmbH. "Vores virksomheder deler et fælles mål, nemlig ønsket om at have den digitale førertrøje på. Dette faktum var afgørende i forhold til vores valg af TIMOCOM som API-leverandør.

Steven van Cauteren, TIMOCOM Head of Key Account & Partner Management, uddyber: "Vores kunde har en ambitiøs målsætning om at være den førende mellemstore logistikvirksomhed i Central- og Østeuropa. TIMOCOMs vision er at skabe en verden uden logistiske udfordringer. Med vores ekspertise og løsninger i form af de tre APIs rykker begge visioner et stykke nærmere."
Den parallelle brug af flere systemer samtidig forårsager ganske vist visse hurdler i det daglige arbejde, men disse overvinder Quehenberger Logistics gennem brugen af de tre APIs fra TIMOCOM.

Kundevinding og ordreafgivelse: Strømlinede, digitaliserede, bindende processer

Implementeringen af API'en Fragtbørs i translogica gør det muligt for Quehenberger at overføre fragt- og kapacitetstilbuddene fra TDMS til Smart Logistics System med et enkelt klik. Resultatet: Dermed undgås dobbeltindtastninger og overførselsfejl, hvilket igen øger tids-, omkostnings- og arbejdseffektiviteten. Rækkevidden øges straks til over 45.000 potentielle forretningspartnere.
"Begge vores partnere udmærker sig ved deres agile tilgang, hvilket har resulteret i en perfekt symbiose, der allerede inden for korte udviklingsintervaller har genereret fremragende resultater", fortæller Hansjörg Haller, CEO hos TRANSLOGICA GmbH, om samarbejdet. "Gennem samarbejdet med TIMOCOM og translogica har vi fået en brugervenlig grænseflade. Den er lige så let at betjene som f.eks. rejseportalen trivago, hvor det også kun kræver få klik at indgå en retsgyldig aftale."

Grænseflader som nøgle til automatisering

Forud for hver indgået transportaftale forløb tidligere en heftig e-mail-udveksling mellem Quehenberger Logistics som ordregiver på den ene side og ordretageren på den anden. I dag varetages transportaftale-forsendelsen af grænsefladen Transportordrer, der ligeledes er integreret i softwaren fra translogica. Samme API søger også for en komplet digital og retsgyldig forsendelse af de nødvendige dokumenter til begge parter, fx i forbindelse med transport af farligt gods, og gør det dermed muligt at afvikle hele transportordren digitalt. Grænsefladen dokumenterer selvstændigt samtlige statusændringer i systemet. Herudover sørger grænsefladen også for arkivering af relevante (stam-)data.
Og processen betyder ikke kun fordele for Quehenberger Logistics, men også for ordretagerne: Tidligere var ordretagerne nødt til manuelt at overføre dataene fra de vedhæftede filer til deres respektive TMS'er. Gennem automatiseringen og brugen af APIs undgås dette skift mellem flere forskellige medier, og Quehenberger Logistics er på den måde med til at aflaste de interne arbejdsprocesser hos deres forretningspartnere betragteligt.
"Specielt når det gælder effektivitetsaspektet har anvendelsen af systemet medført mange forbedringer for os. Takket være grænsefladen Transportordrer kan hele ordreafgivelsen nu gennemføres uden skift mellem forskellige medier. Takket være den intelligente integration i translogica kan hele processen gennemføres med få klik", fortæller Christian Fürstaller begejstret. "Omvendt betyder denne funktionalitet ikke kun fordele for ordretageren, men også for os som ordregiver."

Det samme gælder underleverandørerne: Real time visibility i transportkæden

Hvor er varen? Hvornår bliver den leveret? Også hos Quehenberger Logistics og deres aftalepartnere hører disse to spørgsmål til de vigtigste i forbindelse med gennemførelsen af de aftalte transporter. Her er grænsefladen Tracking til stor hjælp. Denne API sender de aktuelle GPS-data fra det sporede køretøj videre til ordregiveren i realtid.
"Quehenberger Logistics ønsker også at videregive trackingnummeret til vores underleverandører for derved at opnå så høj transparens som muligt", fortæller Steven van Cauteren.
I praksis får kunden ikke kun tildelt GPS-dataene på det sporede køretøj i sit TMS, men kan også selv dele disse videre. TIMOCOM anbefaler som udgangspunkt, at man altid frigiver sporingsdataene til sine aftalepartnere, da dette ikke kun øger transparensen, men også tilliden parterne imellem. Som IT- og dataspecialist fungerer TIMOCOM her desuden som dataleverandør. De indsamlede informationer fra 265 gængse telematikudbydere vises til brugerne i deres vante brugerflade. Brugerne kan herudover bruge planlægningssoftwaren til at sammenholde GPS-dataene fra translogica med det aftalte leveringstidspunkt. I næste trin er det muligt at beregne ETA'en via denne software. Dette giver stor merværdi i forhold til planlægningssikkerheden.

Facit: 3 grænseflader, 1 strømlinet transportproces

TIMOCOM, translogica og Quehenberger Logistics er alle enige: Digitalisering og logistik hører uløseligt sammen, og der er stadig masser af muligheder for at udnytte denne symbiose endnu bedre.
"Når vores grænseflader Fragtbørs, Transportordrer og Tracking allerede nu er i stand til at skabe strømlinede transportprocesser og forhindre flaskehalse i at opstå, har branchen helt sikkert udsigt til endnu flere fordele og forbedringer i fremtiden", forudser Van Cauteren. Corona-pandemien 2020 har blotlagt det store digitaliserings- og automatiseringspotentiale inden for logistikbranchen. TIMOCOM vil fortsat spille en ledende rolle inden for digitaliseringen af logistikbranchen, ligesom vi fortsat vil hjælpe vores kunder med at blive klædt bedst muligt på til fremtiden, både med vores Smart Logistics System, men også gennem yderligere logistiske løsninger, fx i form af grænseflader.

Til toppen