Mega Pol Trans

Mega Pol henter hjælp hos TIMOCOM Inkasso International

Afsluttede transportordrer, udestående betalinger

Eliza Wyrwich arbejder i afdelingen for bogholdning, regnskabsvæsen og inkasso hos „Mega Pol Trans” i Pila, Polen. "Så snart det handler om penge er det aldrig kedeligt. De følelsesmæssige bølger går ofte højt. Når vi indgår en transportaftale og har afleveret varen forventer vi som udgangspunkt, at betalingen falder inden for den aftalte betalingsfrist, som i forvejen er ret lang. Sådan går det dog ikke altid", forklarer Wyrwich. Udeblivende betalinger udgør et stort problem for transportvirksomheden: De løbende forretningsomkostninger er meget høje, og hvis de ubetalte regninger hober sig op, kan det i yderste instans føre til så store finansielle tab, at virksomheden må dreje nøglen om. "Det kræver nøje overvejelse at beslutte, om man vil opkræve sit tilgodehavende via rettens vej: Det er ikke helt billigt og tager ofte meget lang tid. Vi gør meget ud af at holde en god kontakt til vores kunder, men ingen virksomheder arbejder gratis og selvfølgelig forventer vi betaling for det udførte arbejde. Først ringer vi til kunden og beder samtidig om betaling per e-mail. Hvis det ikke hjælper, og hvis der samtidig ikke er nogen uenighed om betalingskravet, sætter vi TIMOCOM Inkasso International på sagen. Nogle måneder er vi sågar nødt til at sende indtil flere inkassoordrer til TIMOCOM, så vi har stor erfaring med samarbejdet. Vi sætter utrolig stor pris på denne service, idet succeskvoten ligger på op til 86 procent. Herudover er det et kalkulationsspørgsmål: Hvis der er tale om et stort beløb, og det er muligt at løse sagen uden om retten, kan det uden tvivl betale sig at benytte denne mulighed. På den måde sparer vi både tid og penge. Hvis summen er lav, er det endnu vigtigere ikke at generere yderligere omkostninger. TIMOCOM Inkasso International er ikke nogen dyr service, og er derfor den optimale måde at opkræve udestående betalinger på. Servicen giver desuden vished om hvorvidt der overhovedet er en chance for at få beløbet hjem", forklarer Wyrwich.

Nyttigt samarbejde med TIMOCOM

TIMOCOM Inkasso International ledes af Alexander Oebel, TIMOCOMs faste advokat. Afdelingen varetager sager, hvor betalingsfristen er overskredet og alle andre forsøg på at få kunden til at betale har slået fejl. Teamet holder tæt kontakt til kreditorerne, der derved holdes ajour med sagens udvikling hele vejen igennem. TIMOCOM Inkasso International handler hurtigt, har adgang til et bredt udvalg af informationskilder og mange års erfaring på området. Det gør det muligt for afdelingen enten at inddrive udestående beløb med det samme, eller alternativt at finde frem til den bedst mulige inddrivningsstrategi fremadrettet. "Det er utroligt vigtigt, idet fordringsinddrivelsen er en betydelig del af en virksomheds aktiviteter. Det kan ikke betale sig selv at varetage dette opgaveområde. Prisen for manglende omhu kan være meget høj", forklarer Wyrwich.

Konsekvenser for langsomme betalere

TIMOCOM Inkasso International har et effektivt kort på hånden: Hvis skyldneren trods rykkere fra aftalepartneren og TIMOCOM ikke er villig til at betale, mister denne sin adgang til TIMOCOM platformen. Adgangen spærres bl.a. for at beskytte de mere end 135.000 TIMOCOM brugere. TIMOCOM lægger stor vægt på forretningsmæssig fairness og hæderlighed. At blive udelukket fra platformen er måske nok ærgerligt for de uærlige virksomheder, men disse disciplinære forholdsregler er nødvendige for at sikre en velfungerende transportplatform. Til syvende og sidst er denne fremgangsmåde essentiel ift at opretholde TIMOCOM platformens høje sikkerhedsstandarder.

Transportplatformen er international. Dette faktum er meget vigtigt for Eliza Wyrwich, idet ubehagelige anliggender på denne måde bliver varetaget af eksperter – på de implicerede parters modersmål og uden indblanding af udenlandske advokater. TIMOCOM Inkasso International fungerer som en ekstra afdeling hos Mega Trans Pol, der sørger for at alting kører som det skal", forklarer hun. Eliza Wyrwich afslutter arbejdet ca. kl. 16, men da har hun stadig hovedet fuldt af morgendagens arbejdsplan samt diverse opgaver, der stadig skal organiseres. Det hedder sig ikke uden grund at transportbranchen aldrig sover. Takket være International Inkasso fra TIMOCOM har Eliza dog i det mindste ét problem mindre at tænke på.

Til toppen