skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-poster

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Virksomhedslogistik

Virksomhedslogistik er fællesbetegnelsen for en virksomheds samlede logistik. Dette omfatter alle interne og virksomhedsoverskridende aspekter i forbindelse med logistik. Herunder anskaffelse, intern logistik for produktionen samt forsendelse og distribution af de producerede varer.

Begrebet
Inden for erhvervsøkonomien defineres begrebet "logistik" som planlægning, styring, gennemførelse og kontrol af den fysiske varestrøm og den tilhørende informationsstrøm gennem hele virksomhedens værditilvækstkæde.

Logistikopgaver optræder grundlæggende i alle virksomheder – uanset branche. Virksomhedslogistik er således fællesbetegnelsen for de mange forskellige krav til logistikken i en virksomhed. Firmaer, der er aktive inden for logistiksektoren, er desuden specialiseret inden for den fysiske varestrøm og påtager sig denne og de dertil hørende opgaver som servicevirksomhed for andre virksomheder, især godstransport.

Til toppen