skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-poster

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Kontraktlogistik

Kontraktlogistik betegner en forretningsmodel mellem en produktions- eller handelsvirksomhed og en logistikudbyder. Der er tale om et langsigtet samarbejde, hvor der afvikles en anseelig volumen inden for rammerne af en given serviceaftale (kontrakt). Udbyderen af kontraktlogistik overtager i den forbindelse de logistiske opgaver i værdikæden og fungerer således som bindeled mellem alle involverede parter.

Se tillige:

  • Kontraktmarkedet

    Kontraktmarkedet er det økonomiske forum, hvor der indgås langsigtede kontrakter om komplekse serviceydelser inden for [...]

Til toppen