skip navigation

International spedition

I globaliseringens tidsalder bliver godstransport over lange strækninger vigtigere og vigtigere. Et internationalt speditionsfirma organiserer transport over landegrænser - under hensyntagen til de rettigheder og pligter, der er forbundet hermed - og danner således bindeleddet mellem transportkøber og vognmand. Gennemføres en transportforretning, modtager det internationale speditionsfirma en fragtprisbaseret formidlingsprovision. Tilbuddene henter speditionsfirmaet f.eks. i internationale fragtbørser. Ud over gennemførelsen af selve transporten sørger et internationalt speditionsfirma også for andre logistiske tillægsydelser såsom oplagring af gods og dokument- og toldafvikling.

Til toppen