Nu kan du selv være med til at udforme dine transport- og logistikprocesser. Uanset om det gælder kundevinding, gennemførelse eller forvaltning af transportordrer, i Smart Logistics System fra TIMOCOM finder du altid den passende funktion i henhold til dine behov og dit aktuelle digitaliseringsniveau.

ADR

ADR (farligt gods)

ADR betegner den europæiske konvention om transport af farligt gods. Den indeholder forskrifter for vejtransport med hensyn til emballering, lastsikring og afmærkning af farligt gods.

Begrebet

ADR er forkortelsen for "Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route", på dansk "Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej". Det internationale begreb ADR er almindeligt udbredt inden for transportbranchen, og genkendes i stort set alle lande.

Historie

Konventionen blev indgået i 1957 i Geneve, men trådte først i kraft i slutningen af januar 1968. Hvert andet år tilpasses den i henhold til de nyeste tekniske og juridiske krav. Medlemmer er i dag alle EU-lande. ADR har retsvirkning i henhold til en EU-forordning. En række lande uden for EU har også indført ADR-konventionen, såsom Marokko, Tunesien og visse centralasiatiske lande, der tidligere hørte under Sovjetunionen. På nuværende tidspunkt er i alt 48 medlemstater omfattet af ADR-konventionen (pr. 6/2017).

Forskrifterne

Enhver lastbilchauffør, som transporterer farligt gods, skal have et ADR-bevis, den officielle betegnelse er "ADR-uddannelsescertifikat". Dette er gyldigt i fem år og udløber automatisk, hvis det ikke forlænges inden udløbsdatoen. Ved forlængelse skal chaufføren gennemføre et genopfriskningskursus.

Enhver virksomhed, som regelmæssigt transporterer farligt gods, skal have mindst én sikkerhedsansvarlig for farligt gods. Denne er ansvarlig for, at bestemmelser og påbud i forbindelse med farligt gods overholdes.

Enhver lastbilchauffør, som transporterer farligt gods, skal have særlig udrustning. Herunder klapbare orange advarselstrekanter, hjelm og beskyttelsesbriller samt to brandslukkere.

Bliv branche-insider

Tilmeld dig her, og glæd dig til at regelmæssigt at modtage relevante artikler, der gør din arbejdshverdag lettere og udvider din forretningshorisont.


Tilmeld nyhedsbrev

Til toppen