skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-poster

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V
 • Samlegods

  Stykgodstransporter fra flere afsendere, der samles af speditøren, bundtes og sendes som samlelæs til de enkelte [...]

 • Silo

  Stort lager til løsgods. I landbruget benyttes f.eks. siloer med højder på 10-20 meter til opbevaring af afgrøder. Der er tale om cylindriske konstruktioner af beton, sten, stål, træ eller [...]

 • Skydepresenning

  (skydegardin): Erstatter faste laderumsvægge. Fastgøres langs lastbilens sider med integrerede stropper. Skydepresenninger trækkes for og fra som et gardin, hvilket gør af- og pålæsning af særligt [...]

 • Specialtransport

  Hertil hører f.eks. sværgodstransport, transport af overdimensioneret gods eller tidskritisk [...]

 • Spedition

  En spedition er en virksomhed, som erhvervsmæssigt i eget navn organiserer transport af gods for en ordregiver uden selv at udføre transportydelsen. Alt efter godstransportens art indkøbes der [...]

 • Speditør

  Speditionsfirmaer er serviceleverandører, der organiserer transport af varer. Der kommer hele tiden nye specialiserede grupper til inden for spedtionsbranchen. Der er alt lige fra luftfragt, [...]

 • Spotmarkedet

  Spotmarkedet er det økonomiske forum, hvor afviklingen af en forretning skal ske inden for et kort [...]

 • Stykgods

  Alt gods af mindre dimensioner, der sendes og transporteres som kolli. Altså generelt alt, der ikke kræver nogen speciel ekstra transportbeholder og kan transporteres per lastbil, container eller [...]

 • Stykgodstransport

  Stykgods kræver ingen specielle transportmidler, for det meste anvendes der dog ISO-containere. Ved transport af stykgods skal læsset sikres helt normalt. Heller ikke her findes der regler om [...]

 • Sugegods

  Gods, der kan pålæsses ved opsugning, f.eks. alle former for [...]

 • SVG

  SVG Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr eG støtter virksomheder i transport- og logistikbranchen med mangfoldige ydelser. Eksempler er sikkerhed, efteruddannelse, forsikringer eller [...]

 • Sværgodstransport

  Ved sværgodstransport transporteres ekstremt tungt [...]

 • Sættevognstog

  Består af en sættevognstrækker uden opbygning og en (udskiftelig) sættevogn. En sættevognstrækker (sættevognstraktor) transporterer således ikke selv gods men fungerer som traktor for sættevognen, [...]

Til toppen