23.11.2023

Trods flotte tal i september: Transportbehovet holder sig under niveauet fra året før – men nærmer sig 2019

TIMOCOM transportbarometeret for tredje kvartal 2023

Q3 Frachtanteil Transportbarometer

Forholdet mellem fragt og ledig kapacitet har tilpasset sig niveauet fra 2019, men ligger dog fortsat langt under værdierne fra forrige år. 

I alt lå antallet af fragttilbud i 3. kvartal 2023 21% under antallet forrige år. Forholdet mellem fragt og ledig kapacitet nærmer sig før-corona-værdierne i 2019. Det øgede transportbehov i september førte til en højere gennemsnitlig fragtpris. 

I coronaårene udviste transportbarometret både usædvanligt lave og høje værdier. Dette år nåede niveauet igen op på niveauet fra 2019. Trods let forbedrede tal i forhold til sidste kvartal fremstår transportmarkedet fortsat svækket. 

Efter at fragtudbuddet på tværs af Europa i begge kvartaler i dette år lå markant under værdierne fra året før (Q1 -51%; Q2 -46,3%), mindskedes afstanden i tredje kvartal, men lå dog fortsat kun på 21%. September var dette kvartals måned med flest fragtudbud, men lå alligevel 13% under værdierne for september 2022. Antallet af fragttilbud i Tyskland lå i Q3 sågar 32% lavere end i samme kvartal året før.

Efterspørgslen på ledige transportkapaciteter steg som forventet igen efter sommerpausen. I september sås igen et markant højere transportbehov på markedspladsen fra TIMOCOM : Her blev der genereret 46% flere fragttilbud end i august måned. I Tyskland lå tallet sågar på 57% flere fragttilbud. Forholdet mellem fragt og ledig kapacitet lå i Europa i juli på 64 overfor 36, i august på 57 overfor 43, og udviste i september en større ubalance på 69 overfor 31.

Frachtangebote EU Q3 2023

Ændringer af fragtudbudsomfanget i Europa i tredje kvartal 2023. 

Den økonomiske udvikling stækker efterspørgslen på transportmarkedet

Trods en nedgang i inflationen er transportbranchen fortsat påvirket af den svage samfundskonjunktur. En grund hertil er bl.a. den skrantende byggebranche, hvilket betyder færre ordrer til transportbranchen. Forbrugernes tilbageholdenhed og udeblivende investeringer inden for mange forskellige områder er også med til at forklare, hvorfor værdierne fra tidligere år ikke er blevet nået – både når det gælder det private område som det fremgår af GfK-konsumklimaindekset, samt inden for erhvervsområdet. Dette bekræftes af ifo-erhvervsklimaindekset, der gennem de seneste tre måneder faldt fra 87,4 til 85,7, også selvom forventningerne til en positiv udvikling steg en smule blandt de adspurgte i september. 

Også detailhandlen lider under denne udvikling. I henhold til Tysklands nationale statistikbureau gik omsætningen i august 2023 tilbage med 1,2% i forhold til juli måned. Sammenlignet med året før var tallet sågar 2,3% lavere. I henhold for forbrugerprisindekset steg priserne på levnedsmidler med 9,0% og dermed langt over det gennemsnitlige niveau. Sammen med de høje energipriser holdt dette inflationsraten høj. 

"Grundet den økonomiske udvikling har der overordnet set været en lavere efterspørgsel på ledig fragtkapacitet i Europa sammenlignet med 2022, også selvom den seneste måned tegnede sig for en let stigning inden for antallet af fragttibud", forklarer Gunnar Gburek, Head of Business Affairs hos TIMOCOM. "Transportmarkedet i Tyskland agerer tilbageholdende og afspejler dermed den generelle økonomiske udvikling i samfundet. Årsagerne er især den svage udenlandsefterspørgsel og den nationaløkonomiske konjunktur." En markant stigning inden for transportefterspørgslen dette år virker ikke sandsynlig", udbyder Gburek. "Hvis transportmarkedet fortsat udvikler sig hen i retning mod niveauet fra 2019, vil efterspørgslen på ledig fragtkapacitet i fjerde kvartal af 2023 falde igen. Dette virker realistisk ud fra den aktuelle konjunktursituation i Europa og særligt også i Tyskland."

Frachtangebote DE Q3 2023

Ændringen inden for omfanget af fragtudbud i Europa i tredje kvartal 2023. 

Den gennemsnitlige fragtpris når årets hidtil højeste niveau

Efter stigningen i fragtudbud ligger septembers gennemsnitlige fragtpris per kilometer ca. 6,5% over prisen i forrige måned. I alt ligger denne værdi sågar 21,3% over dette års laveste niveau i februar. Trods denne stigning ligger alle priserne stadig markant under de højeste værdier fra 2022, hvor efterspørgslen var væsentligt højere. 

Flere fragttilbud til og fra Sverige

Bemærkelsesværdige ændringer inden for fragtudbudssituationen så bl.a. i relationen mellem Tyskland og Sverige. Især antallet af fragttilbud fra Tyskland til Sverige steg, nærmere bestemt med 70% i forhold til samme kvartal året før. Fra Sverige til Tyskland var der 38% flere fragttilbud. De svenske eksportvarer tæller biler, træprodukter og lægemiddelkomponenter samt jern og stål. Når det gælder vareimport er Tyskland Sveriges vigtigste handelspartner. Kigger vi på eksporten, indtager Tyskland 2. pladsen efter Norge i henhold til tal fra det tysk-svenske handelskammer. Både importer og eksporter oversteg herudover tallene fra før corona-niveauet. Fra Tyskland importerer Sverige især maskiner og lægemidler. 

Mindsket efterspørgsel på transporter til Schweiz

På talrige ruter til Schweiz er efterspørgslen på transportkapacitet gået tilbage i 3. kvartal, dette trods sporarbejde i Gotthardtunnellen, der ellers burde medføre øget vejgodstransport. Således sås 55% færre fragttilbud fra Østrig til Schweiz, mens transporter fra Frankrig mod Schweiz ligeledes lå 51% lavere end i samme kvartal året før. Fra Tyskland til Schweiz var der 42% færre transporttilbud end året før, mens der fra Italien var 29% færre fragttilbud. Togforbindelsen gennem tunnellen forventes at være spærret i flere måned, hvorfor en stigning i vejgodstransporten til og fra Schweiz må forventes i fjerde kvartal.

Fragttilbud fra Belgien og Holland til Tyskland gik ligeledes tilbage (BE-DE -52%; NL-DE -25%). Dette skyldes bl.a. nedgangen i transport af containere til og fra havnene. Omfanget af containeromladning i ZARA-havnene (Zeebrügge, Antwerpen, Rotterdam og Amsterdam) er gået tilbage lige siden starten af året. 

Frachtangebote Relationen Q3 2023

Ændringer i de europæiske fragtrelationer til sammenligning. 

Om TIMOCOMs transportbarometer

FreightTech-virksomheden TIMOCOM har siden 2009 brugt transportbarometret til at analysere udviklingen inden for transportudbud- og efterspørgsel ved hjælp af fragtbørsen på markedspladsen. Her opretter flere end 154.000 brugere dagligt op til en million internationale fragt- og kapacitetstilbud.

Download pressemeddelelse

Til toppen