24.08.2023

Transportbarometer: Svækket konjunktur møder rolig sommerperiode

Transport Barometer Q2 2023 - Freight Offers Europe

Antallet af fragttilbud i Europa steg i 2. kvartal med 57% i forhold til kvartalet før. Fragtvolumenet holdt sig dog samlet set under værdien fra de forrige år samt under før-corona-niveauet.

Erkrath, Tyskland, 14.07.2023 – Det europæiske transportmarked befandt sig i første halvår af 2023 på et lavere niveau sammenlignet med året før, og lå desuden under værdierne for før-corona-året 2019. Efter de seneste to usædvanlige år, der fortsat var præget af pandemien og dennes efterdønninger, begyndte en vis stabilitet at indfinde sig inden for vejgodstransporten. I 2. kvartal af 2023 blev der i gennemsnit udbudt 46,3% færre fragttilbud på spotmarkedet end i samme kvartal året før. Internt i Tyskland blev der sågar udbudt 59% færre transporttilbud. I andet kvartal lå den gennemsnitlige fragtpris per kilometer i Europa 14,1% lavere end i samme kvartal året før.


Transportmarkedet trodser negative økonomiske tendenser ved kvartalsstart

Efter en langsom start i første kvartal tegnede andet kvartal sig i første omgang for en øget transportefterspørgsel. Ifølge ifo-indekset stod forretningsklimaet ellers til en forværring, men på tværs af Europa blev der faktisk udbudt 40% flere fragttilbud i april, mens der inden for Tysklands grænser blev udbudt 61% flere fragtopgaver på spotmarkedet end i marts 2023. I maj måned blev der i Tyskland udbudt 18% flere fragttilbud sammenlignet med den foregående måned, mens Europa som helhed tegnede sig for en stigning på 8%. 2. kvartal kom altså stærkt fra start, hvilket bevirkede 57% flere fragttilbud på markedspladsen fra TIMOCOM sammenlignet med året før.

Den betydelige stigning i fragttilbud i 2. kvartal afspejler dog bl.a. et sæsonbetinget og dermed forventet opsving. "Selvom månederne april og maj bød på kortere arbejdsuger grundet de mange helligdage, har de alligevel været årets stærkeste måneder indtil videre, når man ser på antallet af udbudte fragttilbud", forklarer Gunnar Gburek, Head of Business Affairs hos TIMOCOM.

This is an embedded image


Svage transportrelationer grundet eksporttilbagegang

I henhold til det tyske Statisches Bundesamt er omfanget af indførsler og udførsler i eurozonen gået tilbage, og det samme mønster tegner sig for Tysklands importer og eksporter. Konjunkturkurven peger nedad i Europa, hvilket tydeligt afspejler sig på transportbarometeret fra TIMOCOM. Her sås igen en stor nedgang i forhold til samme kvartal året før, når man kigger på transportrelationerne Tyskland-Frankrig (DE-FR -53%) og Frankrig-Tyskland (FR-DE -64%). Transportretningen Belgien til Tyskland tegnede sig ligeledes for 56% færre transporttilbud. Fra Holland til Tyskland faldt antallet af udbudte transportordrer med 40% (NL-DE -40%). Herudover sås et minus inden for transporter fra Tyskland i retning mod Belgien, Holland, Italien og Tjekkiet.

Det tyske Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) har nedjusteret det forventede minus fra forårets prognose på 0,5 procent til nu 0,3 procent (sammenlignet med året før), og det svage vinterhalvår blev da også efterfulgt af en periode med moderat vækst inden for den tyske økonomi. Sammenlignet med 1. kvartal af 2023 tegnede 2. kvartal sig nemlig for markante stigninger inden for en lang række landerelationer, f.eks. til og fra Belgien, samt fra og til Holland og endelig i retning mod Italien.

This is an embedded image


Store nationale forskelle inden for efterspørgslen på indlandstransport

Mens Storbritannien og Polen oplevede en markant stigning inden for efterspørgslen på indenrigstransportopgaver, faldt efterspørgslen til gengæld i bl.a. Tyskland og Frankrig samt Østrig og Ungarn, når man sammenligner med andet kvartal i 2022. Sammenlignet med første kvartal i 2023 sås dog en klar stigning i antallet af udbudte fragttilbud. Én af årsagerne: Mens Frankrig og Tyskland i andet kvartal af 2022 oplevede en usædvanlig høj fragtvækst grundet efterdønningerne af corona, var denne tendens langt fra nær så udpræget i Storbritannien og Polen. Derfor kunne disse lande nu nå op på markante stigninger på hhv. 66% og 25% sammenlignet med samme kvartal året før. Hvad angår indenrigstransporterne i Østrig (AT-AT -54%) og Tyskland (DE-DE -49%) samt Frankrig (FR-FR -35%) og Ungarn (HU-HU -35%), kunne man her trods stigningerne i 2. kvartal af 2023 (set i forhold til første kvartal), ikke igen nå op på de usædvanlige værdier fra samme periode året før.

This is an embedded image


Sommerafmatning i vente: Juni tegner sig for en nedadgående trend

Siden juni har antallet af udbudte fragttilbud generelt været faldende, hvilket kan tilskrives de traditionelt svage sommermåneder, en tendens der i år forstærkes yderligere af en generelt svag konjunktur. I juni faldt omfanget af fragtindtastninger på tværs af Europa med 15% sammenholdt med den foregående måned.

Særligt overraskende: I dette tidsrum steg udbuddet af ledig fragtkapacitet ikke, men gik derimod tilbage med 10% set i forhold til samme værdi året før, og med 29% set i forhold til det foregående kvartal. Den faldende konjunktur påvirker spotmarkedet på begge sider, dvs. både omfanget af udbudte fragttilbud og ledig kapacitet. "Vognmændene begyndte igen at tilbyde deres serviceydelser gennem de klassiske salgskanaler, eller de stillede færre kapaciteter til rådighed som følge af de ringe markedsudsigter", kan Gunnar Gburek fortælle efter talrige samtaler med speditørerne. I andet kvartal af 2023 var der ligeledes færre licitationsudbud for serviceudbyderne at deltage i, når man sammenligner med 1. kvartal: 45% færre tilbud i kombination med et næsten konstant udbud af licitationer vedrørende regelmæssige transporter kan måske forklares gennem den højere kapacitetsefterspørgsel på spotmarkedet.

Vi må nu bare håbe, at konjunkturen igen får fart på i årets sidste halvdel. Den hårdt prøvede transportbranche er om nogen vant til at mestre udfordrende situationer. "Chaufførerne og disponenterne har været igennem lidt af hvert de seneste par år, og har permanent været presset til det yderste. Derfor har de brugt de mindre turbulente sommermåneder på at komme lidt ned i gear. "Senest fra efteråret forventes efterspørgslen på ledige transportkapaciteter dog igen at stige, og lastbilerne burde igen køre rundt med fuld last."

Download pressemeddelelse
Til toppen