13.10.2015

Transportbarometer: Overkapacitet af fragt også i 3. kvartal

TimoCom oplever kraftig stigning i udbuddet

(2)

Erkrath, 13.10.2015 – TimoCom transportbarometeret viser for 3. kvartal 2015 et kapacitets-/fragtforhold, som var det eksemplet på, hvordan det bør se ud. Med en fragtandel på 50,2 % og 49,8 % disponibel kapacitet på det europæiske marked ligger forholdet utroligt tæt på den teoretisk mest optimale situation. Der var dog tale om store udsving de enkelte måneder i mellem samt en overraskelse i starten af kvartalet.

Et afbalanceret kapacitets-/fragtforhold var afslutningen på andet kvartal og overgangen til tredje. På grund af sommermånederne og ferieperioden i de fleste europæiske lande regnede mange nok med en tilbagegang i antallet af fragtopgaver på  transportmarkedet. Men sådan skulle det ikke gå: I juli måned registrerede TimoCom et fragt-/kapacitetsforhold på 51:49. Mere fragt end disponibel kapacitet i feriemåneden juli? Sidste gang var helt tilbage i 2011.

 

Stærk slutspurt på året forventet

I august måned fortsatte TimoCom transportbarometeret ikke denne tendens. Ved månedens udgang udgjorde fragt-/kapacitetsforholdet 45:55. Dermed faldt fragtandelen stærkt i forhold til samme måned året forinden (fra 47 % til 44 % i 2014). TimoCom Chief Representative Marcel Frings ser ikke denne udvikling som nogen overraskelse: "Med seks procentpoint falder fragtandelen i år virkelig overproportionalt mellem juli og august. I andre år lå nedgangen i denne periode kun oå mellem et og tre procentpoint. Vi har dog lagt mærke til en ting, som er påfaldende: I de år, hvor der er en overkapacitet af fragt i juli måned, falder andelen regelmæssigt mere hen imod august – i 2011 var det for eksempel hele 12 procentpoint."

 

Allerede den første uge i september indikerede, i hvilken retning det ville gå i 3. kvartals sidste måned. Fragtudbuddene på transportmarkedet i Europa steg med fire procentpoint, men det var langt fra alt. For september måned lå forholdet mellem fragt og kapacitet i TimoCom transportbarometeret til slut på 55:45.


Samlet set kunne det 3. kvartal dermed byde på en fornyet, omend lille, overkapacitet af fragt. Det er to år siden, at to kvartaler efter hinanden afslutter på den måde. Marcel Frings regner dog med den næste overraskelse allerede i slutkvartalet 2015: "Det bliver interessant at se, om den aktuelle flygtningesituation får konsekvenser for økonomien og for transportbranchen. I hvor stort et omfang vil grænsekontroller påvirke transportstrømmen negativt? I hvor stort et omfang lammer bekymring og omsorg for flygtningene politikken? Dette er spørgsmål, som vil beskæftige os i de kommende uger og måneder. Ikke desto mindre bliver udsigten til 4. kvartal positiv. Jeg tror, at starten på det "gyldne efterår" vil bringe en fragtrig oktober måned, som kan sammenlignes med 2013. Jeg prøver at give det bud for november, at måneden – ligesom juli – efter lang tid endelig igen vil have en fragtandel af transportmarkedet på over 50 %."

 

Uanset hvordan de kommende måneder indtil slutningen af året vil være, så er en ting allerede nu bemærkelsesværdig. Med udsving på op til 28 procentpoint af fragtandelen er TimoCom transportbarometeret i år ualmindeligt volatilt. Denne statistik i procent peger dog også på en enorm tilvækst af kapacitets- og fragttilbud i årets første tre kvartaler. I alt blev der indstillet ca. 18 % mere udbud i TimoCom fragtbørsen.

Download pressemeddelelse
Til toppen