08.07.2015

Transportbarometer Markant større fragtmængde i 2. kvartal

Største fragtandel på transportmarkedet siden 2012

(1)

Erkrath, 08.07.2015 – I 2. kvartal af 2015 tog TimoComs transportbarometer hul på det længe ventede opsving. Med et fordelingsforhold mellem fragt og ledig kapacitet på 54:46 blev de gode tal fra årets start videreført på imponerende vis. Der er flere årsager til denne positive udvikling.

Allerede i april blev grundlaget til et fragtfyldt travlt 2. kvartal lagt. I den første måned steg fragtandelen på det europæiske transportmarked med næsten 13 procentpoint til 53 % i sammenligning med måneden før. Stigningen var forventet grundet påskedagene og de dermed forbundne uger med 4 arbejdsdage i mange europæiske lande. Stigningens størrelse er dog ganske markant. Det samme gælder for udviklingen af TimoComs transportbarometer i den efterfølgende periode.

 

En togstrejke gav fulde ordrebøger

Maj måned øgede fragtmængden yderligere. Med et fordelingsforhold mellem fragt og ledig kapacitet på 59:41 lå TimoComs transportbarometer langt over tallene fra forrige år (48:52). Hele 10,6 % flere fragtordrer sørgede for god stemning blandt udbyderne af fragtkapacitet. I forårsmåneden er der på grund af de mange helligdage i hele Europa garanti for (over-)fyldte ordrebøger, men i år har TimoComs Chief Representative Marcel Frings en yderligere forklaring på den katapultagtige stigning: "I maj måned var der to store togstrejker lige efter hinanden hos de tyske godsbaner. Det betød, at nødvendig banekapacitet ikke blev udnyttet, og man måtte i stedet ty til lastbiler. I flere dage var fordelingsforholdet mellem fragt og ledig kapacitet 85:15 på TimoComs transportbarometer, hvad angår transport i Tyskland. Transporttjenesteydere fra hele Europa drog fordel af disse togstrejker og kom til Tyskland for at dække transportbehovene.

 

I juni normaliserede forholdene sig. Som i de foregående fire år bevæger den sidste måned i kvartalet sig mod et mere jævnt niveau. Til slut stod fordelingsforholdet mellem fragt og ledig kapacitet 50:50 på TimoComs transportbarometer og annoncerede dermed sommerperioden.

 

Også i næste kvartal regner Marcel Frings med et forløb uden de store overraskelser. "Vi går ud fra, at juli, august og september bliver ligesom de seneste år. I begyndelsen af 3. kvartal falder fragtandelen på transportmarkedet en smule. I august går det et niveau længere ned – jeg regner med, at vi minimalt kommer til at ligge på 45 % fragt. Fra september tages der atter hul på forretningerne, og fragten kommer til at overstige markedets kapacitet."

Download pressemeddelelse
Til toppen