26.06.2024

TIMOCOM Transportbarometer: Priserne på transportmarkedet kommer efter stigningen før påske igen til at falde

Der er i 1. kvartal 2024 gode takter på transportmarkedet. Der har været mere end dobbelt så mange fragttilbud til godstransport på TIMOCOM markedsplads end kvartalet før.

TIMOCOM DE Transportbarometer: fragtandel

I modsætning til den negative stemning i begyndelsen af året udviklede transportmarkedet sig meget positivt i 1. kvartal. I absolutte tal var fragtmængderne betydeligt højere end i det foregående kvartal (+30%) og nåede næsten op på niveauet for 2022. I hele Europa var der mere end dobbelt så mange fragttilbud til godstransport på TIMOCOMs markedsplads end i 1. kvartal 2023 (+106%). Især før påske steg antallet af tilbud og priserne markant i forhold til året før. 

I modsætning til den negative stemning i begyndelsen af året udviklede transportmarkedet sig meget positivt i 1. kvartal. I absolutte tal var fragtmængderne betydeligt højere end i det foregående kvartal (+30%) og nåede næsten op på niveauet for 2022. I hele Europa var der mere end dobbelt så mange fragttilbud til godstransport på TIMOCOMs markedsplads end i 1. kvartal 2023 (+106%). Især før påske steg antallet af tilbud og priserne markant i forhold til året før. 

Efterspørgslen efter transportkapacitet inden for landtransport forblev på et højt niveau, selv i februar, som normalt er en svag måned. Dermed udeblev den kraftige nedgang i transportmarkedet, som mange havde forventet. Det skyldes for det første, at antallet af tilgængelige køretøjer er faldet, da mange vognmænd har reduceret dele af deres kapacitet ned eller ikke har øget den igen. For eksempel faldt den udbudte godstransport med lastbil på TIMOCOM markedsplads i 1. kvartal 2024 end i 1. kvartal 2023. For det andet var den økonomiske afmatning ikke så omfattende, som man havde frygtet ved årsskiftet. Sammenlignet med det foregående kvartal, som omfattede den traditionelt stærke julehandel, blev der genereret yderligere 30% flere fragttilbud før påske. 

"Den positive tendens i udvekslingen af varer inden for Europa kan ses i tallene for fragtudbuddet og vil fortsætte hen over sommeren." Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bei TIMOCOM

 

Priserne på transportmarkedet steg før påske

I gennemsnit var de udbudte fragtpriser 6,2 % højere end i det foregående kvartal. „Når man ser på de øgede omkostninger til vejafgifter, personale og energi er dette en moderat stigning.“, kommenterer Gunnar Gburek, Head of Business Affairs hos TIMOCOM, prisudviklingen på transportmarkedet. Stigningen i fragtpriserne er bestemt af den øgede efterspørgsel i ugerne op til påske, da især detailhandlen forventer yderligere leveringer i disse dage. De tilbudte priser var i nogle tilfælde op til 16% højere end året før. "Prisstigningen i marts forventes at falde i andet kvartal af 2024, bl.a. på grund af hårde prisforhandlinger på spotmarkedet, og fragtpriserne vil derfor falde igen. Men man må alligevel gå ud fra, at kilometerprisen i gennemsnit vil ligge over tilbudspriserne fra 2023", siger Gburek. 

Virksomhedernes forventninger er blevet bedre

Også på transportmarkedet i Tyskland er transporttilbudene steget betydeligt i 1. kvartal 2024. En stigning på 102% sammenlignet med samme kvartal året før er en imponerende stigning på trods af dystre økonomiske prognoser, selvom kvartalet 2023, som vi sammenligner med, var et særligt svagt kvartal. De tyske virksomheders forventninger er blevet betydeligt bedre. Tallen fra det tyske ifo-institut fra slutningen af marts, kan tolkes som om, at trenden er ved at skifte. ifo-erhvervstillidsindeks er i marts steget fra 85,7 points i februar til 87,8. Og virksomhedernes forventninger er blevet mindre pessimistiske. Især respondenter inden for transport og logistik samt hotel- og restaurationsbranchen er nu mere fortrøstningsfulde. 

TIMOCOM DE Transportbarometer: fragtandel

Økonomisk opsving og øget efterspørgsel indtil juni

Den tyske udenrigshandel fik overraskende meget fart på i første kvartal i år. Eksporten steg med den højeste hastighed i tre et halvt år. Det betyder, at transportefterspørgslen også forventes at forblive høj frem til og med juni. Transportmarkedet er afhængigt af den økonomiske udvikling", ifølge Gunnar Gburek, Head of Business Affairs hosTIMOCOM. "Den positive tendens i udvekslingen af varer inden for Europa kan ses i tallene for fragtudbuddet og vil fortsætte hen over sommeren." Ifølge prognosen vil fragtandelen i TIMOCOM's transportbarometer med mindre udsving ligge på omkring 75% i månedligt gennemsnit. Det økonomiske opsving i mange europæiske lande har en større indvirkning på dette end reducerede og manglende transportkapaciteter. Den faldende inflation og de faldende energipriser er gode forudsætninger for en fortsat positiv udvikling. 

Du kan finde flere oplysninger om den aktuelle situation på transportmarkedet og transporttrends her

 

Download pressemeddelelse
Til toppen