16.05.2023

TIMOCOM transportbarometeret: Trenden er så småt ved at vende

Freight share in Europe

Stigende efterspørgsel på transport og knappe fragtkapaciteter trods højere kapacitetsudbud

Grafik: Udviklingen inden for kapacitets-/fragtforholdet i Europa © TIMOCOM

Erkrath, Tyskland, 13.04.2023 – De første måneder i 2023 var præget af høje energipriser, tilbageholdende forbrugere, store lagerbeholdninger og få ordreindgange. De økonomiske udsigter i indeværende år er i den grad omskiftelige, og hvordan alt dette kommer til at påvirke transportbranchen står hen i det uvisse.

Kigger man på transportbarometeret fra TIMOCOM fra første kvartal 2023, kan man dog spore en begyndende tendens. Mens der i årets to første måneder endnu engang blev oprettet markant færre fragttilbud end i det foregående kvartal, steg antallet i marts med et solidt plus på hele 42 procent på tværs af Europa. Dermed begynder trenden for første gang siden efteråret 2023 at bevæge sig væk fra faldende efterspørgsel på ledige fragtkapaciteter. Det samlede kvartal ligger dog fortsat ca. 25 procent under det foregående kvartal.

This is an embedded image

Grafik: Fragttilbud i Europa sammenlignet med måneden før © TIMOCOM


24 procent flere kapacitetstilbud i årets første kvartal

Kigger man på udbuddet af ledig fragtkapacitet i første kvartal af 2023, ser man en betydelig stigning. Sammenlignet med det foregående kvartal ligger stigningen på 16 procent – og sammenligner man med fjerde kvartal 2022, tegner stigningen sig sågar for 24 procent. Dette skyldes dog nærmere færre fragttilbud frem for ekstra fragtkapacitet på markedet. Ledig fragtkapacitet er fortsat en mangelvare, ikke mindst grundet den velkendte chaufførmangel og den økonomiske situation som sådan. Herudover gør transportkøberne i stigende grad brug af langfristede kontrakter med faste transportleverandører, for derigennem at opnå sikkerhed for dækningen af deres transportbehov.

This is an embedded image

Grafik: Kapacitetsudbuddet i Europa er steget sammenlignet med foregående kvartal © TIMOCOM


"Samlet set ser vi en øget interesse for faste kontrakter. Dette kan blandt andet forklares gennem udviklingen inden for de seneste år, der giver anledning til at frygte endnu en kraftig prisstigning. Selv uden høj efterspørgsel har priserne vist sig at være mere robuste – til gengæld er udgifterne steget markant. I denne sammenhæng kunne en vellykket strategi for de kommende måneder blandt andet bestå i at søge ledige kapaciteter på spotmarkedet, for så at indgå kontrakter på et passende tidspunkt", uddyber prof. dr. Christian Kille, studieleder ved fakultet for økonomi på det tekniske universitet i Würzburg-Schweinfurt.

Trods det højere udbud af ledig fragtkapacitet og den dermed stigende konkurrence, steg den gennemsnitligt udbudte fragtpris med over 7 procent sammenlignet med forrige år, når man kigger på det tyske marked for fjerntransport. Europa tegner sig i den forbindelse for en gennemsnitlig stigning på næsten 3 procent. Eftersom omkostningerne er steget drastisk, er en tilbagevenden til prisniveauet før corona dog næppe realistisk. 

I årets første kvartal var forskellen mellem efterspørgsel og udbud stort set udlignet på tværs af Europa. I gennemsnit udgjorde forholdet mellem fragt og kapacitet i Europa ca. 59:41. Samme billede gør sig gældende på Tysklands indre transportmarked."

This is an embedded image

Grafik: Kapacitets-/fragtforholdet i Tyskland © TIMOCOM


Stemningen i det tyske erhvervsliv er generelt mere positiv, ikke desto mindre står især transportbranchen fortsat over for massive udfordringer.  Derfor er mange ordregivere allerede gået i gang med at tilpasse deres transportrelaterede strategier efter de aktuelle forhold. Denne tendens afspejler sig også i fragtkapaciteten",fortæller Gunnar Gburek, logistikekspert og Head of business affairs hos TIMOCOM.


Strejkerne i Frankrig påvirker nabolandene markant

De omfattende og langvarige strejker i Frankrig har smadret virksomhedernes forsyningskæder med forsinkelser og flaskehalse til følge. Samtidig stiger udgifterne, eftersom speditørerne er tvunget til at bruge alternative ruter og transportmidler. De blokerede veje og grænseovergange samt omfattende arbejdsnedlæggelser har påvirket varetransporten mellem Frankrig og nabolandene markant. Også Tyskland, der jo er en af Frankrigs vigtigste handelspartnere, er hårdt ramt af de franske strejker. Antallet af transporter fra Tyskland (DE) til Frankrig (FR) er således reduceret med 55 procent, mens den omvendte retning tegner sig for en nedgang på 61 procent i forhold til året før. Antallet af transporter internt i Frankrig er som ventet ligeledes gået tilbage. Dette skaber dog fordele for andre: Antallet af transporter fra Italien (I) til Frankrig (FR) steg således med 11 procent i forhold til året før.


Situationen omkring Brennerpasset er anspændt

Problematikken omkring Brennerpasset har ligeledes påvirket vejgodstransporten markant. Brennerpasset er en af de vigtigste forbindelsesled mellem Tyskland og Italien, og udgør samtidig et centralt knudepunkt for den internationale varetransport. Takket være lastbilblokaden er chaufførerne tvunget til at vente på gennemkørsel i timevis, hvilket medfører markante forsinkelser. Det kan dermed næppe undre, at mange chauffører for øjeblikket tænker sig om en ekstra gang eller to, hvis de får tilbudt en transportopgave til Italien. De høje udgifter i kombination med det store tidspres gør det svært for mange virksomheder at tjene penge på denne rute. Ofte skal der findes alternative ruter og transportmidler for at kunne gennemføre transportordrerne. Dette påvirker blandt andet også fragt- og kapacitetsudbuddet. Kigger man f.eks. på transportrelationen Østrig (A) til Italien (I), tegnede første kvartal sig for en tilbagegang på i alt 68 procent.

Set i forhold hertil er særligt den italienske eksport tilsyneladende kun i ringe grad blevet berørt af den økonomiske turbulens: Denne italienske eksport steg nemlig kraftigt i første kvartal. Alt i alt må det store post corona-boom fra 2022 dog siges at være aftaget. I stærk kontrast til den europæiske trend har lastkapaciteten i Italien vist sig at være større end transportbehovet. Allerede i januar faldt fragtandelen til under 40 procent, også for den nationale transport. Fragtudbuddet i februar og marts gik ganske vist let tilbage, men udviste dog fortsat stabilitet.


Fragtudbuddet i Polen følger trenden

I Polen tegnede første kvartal af 2023 sig for i alt 39 procent færre fragttilbud end året før. I samme tidsrum faldt omsætningen i Polens detailhandel med 5 procent i forhold til februar måned året før – og med godt 3,6 procent i forhold til måneden før. Industriproduktionen i Polen oplevede ligeledes en tilbagegang, nærmere bestemt 1,2 procent i forhold til året før.

Som følge af den generelle udvikling i Europa steg fragtvolumenen i Polen i marts dog med godt 40 procent i forhold til måneden før.  I kraft af sin rolle som vigtigt transportknudepunkt i Europa er Polen fortsat dynamisk.


Forventet stigning inden for ledig kapacitet og fragtudbud

Kigger man på den aktuelle udvikling på transportmarkedet må man, helt i tråd med sidste år, forvente en markant stigning inden for udbuddet af ledig kapacitet og fragttilbud i forbindelse med maj måneds kommende helligdagsperiode. "Denne trend fortsætter til udgangen af maj måned, inden presset i slutningen af juni måned igen begynder at falde. Udviklingen i resten af år 2023 er fortsæt tæt knyttet til de igangværende trends inden for økonomien og erhvervslivet for øvrigt," fortæller Gunnar Gburek, Head of Business Affairs hos TIMOCOM.

Markedseksperterne fra TIMOCOM offentliggør også regelmæssigt Transportbarometer-nyt på LinkedIn om den aktuelle udvikling og de seneste nyheder fra transportmarkedet. FreightTech-virksomheden TIMOCOM har siden 2009 brugt sit transportbarometer til at analysere udviklingen inden for transportudbud- og efterspørgsel i 46 europæiske lande ved hjælp af den integrerede fragtbørs. Over 154.000 brugere genererer op til en million internationale fragt- og kapacitetstilbud på Road Freight Marketplace hver dag. Road Freight Marketplace hjælper de mere end 53.000 TIMOCOM kunder med at optimere deres logistiske processer digitalt.


Om TIMOCOM

TIMOCOM GmbH er en mellemstor FreightTech-virksomhed fra Tyskland med flere end 650 medarbejdere fra 40 lande og med afdelinger i Polen, Tjekkiet og Ungarn. Med sin markedsplads målrettet den europæiske vejgodstransport hjælper IT- og dataspecialisten sine kunder med at nå deres logistiske mål. Markedspladsen forbinder mere end 53.000 godkendte kunder, der tilsammen afgiver op til en million internationale kapacitets- og fragttilbud dagligt. TIMOCOM designer fremtidens logistik.

Læs mere om vores forretningsledelse, virksomhedshistorie, hidtidige milepæle og aktuelle funktioner og serviceydelser i TIMOCOM pressemappen.

Download pressemeddelelse
Til toppen