10.11.2020

TIMOCOM transportbarometer: Grænse på 10 millioner overvundet

Tredje kvartal 2020 med tydeligt genopsving – Efterslæb gør sig gældende i hele Europa

Fragttilbud i Europa

Europas vejgodstransport ekspanderede markant fra juli til september i år. De via TIMOCOM transportbarometeret registrerede fragttilbud i tredje kvartal 2020 kunne udligne det af Corona-pandemien forårsagede meget svage andet kvartal i indeværende år. Og tallene overstiger endda måned for måned tallene fra 2019.

I den tyske indenrigstrafik og den grænseoverskridende godstrafik viser der sig tydelige opadgående tendenser i 3. kvartal 2020. For første gang siden starten på Corona-krisen blev 10 millioner fragter inden for én måned overskredet.

Beregnet ud fra de oprettede fragtopgaver fra samtlige 44 europæiske lande, der registreres i barometeret, forelå der således 111 procent flere fragttilbud end i forrige kvartal (3. kvt. i forhold til 2. kvt. 2020). Sammenlignet med samme kvartal 2019 var der 17 procent flere fragter (3. kvartal 2020 i forhold til 3. kvartal 2019). Den bedste periode var i den forbindelse september. Her blev de 10 millioner fragter inden for én måned for første gang overskredet siden starten på Corona-krisen. Dermed blev det bedste tal fra 2019 – ligeledes for september – endda overtruffet med 26 procent. "Årsagerne hertil skal findes i den forholdsmæssigt milde infektionssituation i sommermånederne og et mærkbart efterslæb efter diverse nedlukninger i mange europæiske lande", udtaler Gunnar Gburek, som er virksomhedstalsmand hos TIMOCOM. Således afsluttede det meget hårdt ramte Italien dets meget strenge nedlukning i starten af juni, og også Spanien ophævede undtagelsestilstanden ultimo juni. Efter landsdækkende produktionsstop i stort set hele Europa blev produktionen for en stor dels vedkommende startet op igen.

 

Yderligere en million tyske indenrigsfragter

 

Det tydeligvis store efterslæb på transportområdet kan også iagttages i den tyske indenrigstrafik. I Tyskland har logistikken indhentet det forsømte med ekspresfart og også overgået samtlige tal fra forrige år: I tredje kvartal 2020 blev der oprettet over én million flere fragter end i samme periode i 2019. I sammenligning med andet kvartal 2020 steg værdien eksponentielt. Opdelt på enkeltmåneder ser tallene ud som følger: Juli 3 procent, august 17 procent, september 73 procent. Også Frankrigs logistik vandt terræn på nationalt plan. Voluminerne i tredje kvartal 2020 voksede her med mere end 12 procent pr. måned.

 

Grænseoverskridende transporter på vej opad

 

Inden for den grænseoverskridende godstrafik gør den generelt stigende tendens sig gældende. Således er fragttilbuddene fra Tyskland til Frankrig eksempelvis trods Corona både steget kraftigt i forhold til forrige år og i forhold til 2. kvartal 2020. Op til 72 procent. Det samme gælder for fragter fra Tyskland til Belgien. I alle tre måneder udgjorde stigningen mindst 30 procent. Individuelt: Fra Tyskland til Frankrig: Juli 72 procent, august 35 procent, september 34 procent; fra Tyskland til Belgien: Juli 30 procent, august 60 procent, september 65 procent.

 

Selv efternølerne vinder terræn

 

Traditionelt svagere lande er også styrket. Hvor stort efterslæbet på fragter var efter de europadækkende Corona-indskrænkninger viser også et blik på de lande, der generelt er i minus i forhold til 2019. Trods de negative sammenligningstal fra forrige år til 2020 kan der også i disse lande konstateres en markant forbedring i tredje kvartal i år. Det betyder eksempelvis fra Tyskland til Ungarn: Juli -44 procent, august -34 procent, september -16 procent. Eller fra Tyskland til Tjekkiet: Juli -41 procent, august -8 procent, september -3 procent.

 

Ved hjælp af fragtbørsen i TIMOCOM Markedspladsen har FreightTech-virksomheden TIMOCOM siden 2009 analyseret udviklingen inden for transportudbud- og efterspørgsel i 44 lande. Resultaterne offentliggøres i transportbarometeret. Mere end 135.000 brugere genererer op til 750.000 nationale og internationale kapacitets- og fragttilbud hver dag.  Systemet hjælper de mere end 45.000 TIMOCOM kunder med at nå deres logistiske mål på en smart, sikker og nem måde.

Du finder flere oplysninger om TIMOCOM på www.timocom.dk.

Download pressemeddelelse
Til toppen