23.01.2018

TimoCom transportbarometer: Kapacitetsproblemerne i fragtbranchen spidser sig fortsat til

Fragtandelen i Europa ligger fortsat langt over gennemsnittet

(2)

Erkrath, Tyskland, 23. januar 2018 – den ledige fragtkapacitet i Europa svinder fortsat ind.  Denne tendens afspejles tydeligt i TimoComs transportbarometer. I 4. kvartal 2017 kunne Europas største transportplatform melde om 71 fragtordrer for hver 29 ledige kapacitetsudbud.

For hele år 2017 registrerede TimoCom transportbarometret et fordelingsforhold mellem fragt og ledig kapacitet på 70:30 i Europa. I september 2017 sås en værdi på hele 78 procent, hvilket slår alle tidligere fragtrekorder. Det betyder konkret: Der bliver færre og færre ledige lastbiler til at transportere et støt stigende antal varer fra A til B.

"Indkøbstrenden på det europæiske transportmarked har forandret sig mærkbart inden for meget kort tid. Hvor det tidligere var ordregiverne, der valgte den passende transportpartner, er det i dag vognmændene, der vælger den passende fragt til deres aktuelle fragtkapacitet. Søgeforholdet har uden tvivl skiftet retning", fortæller TimoCom Company Spokesman Gunnar Gburek i en kommentar til det ulige mængdeforhold i 2017.

Denne trend bekræftes af fragt- til kapacitetsforholdet på det europæiske transportmarked forrige år, hvor det tog sig noget mere harmonisk ud: Med et fordelingsforhold mellem fragt og ledig kapacitet på 53:47 viste TimoComs transportbarometer kun et mindre fragtoverskud.

 

Hvilke årsager ligger til grund for denne udvikling?

Den vedvarende, positive konjunktur. Den tyske økonomi er i topform. Ifølge konjunkturbarometret fra Det Tyske Institut for Erhvervsforskning (DIW Berlin) lå bruttonationalproduktet over gennemsnittet i årets 4. kvartal, idet værdien nåede helt op på 109,4 point. Resultatet: Markant stigende transportmængder. 

Færre og færre lastbilchauffører. I henhold til angivelser fra det tyske speditions- og logistikforbund (DSLV) mangler der i Tyskland aktuelt mindst 45.000 lastbilchauffører. Og der er ikke flere på vej, for jobbet er ikke specielt attraktivt. Tidligere tog mange stort kørekort i hæren, men disse tider er forbi, og resultatet kan tydeligt mærkes i form af et stærkt begrænset kapacitetsudbud. 

Nye hviletidsregler. Siden midten af sidste år blev det forbudt for lastbilchauffører i Tyskland at tilbringe den ugentlige hviletid i deres køretøj. Hviletiden skal nu i stedet tilbringes et andet sted med egnede sovemuligheder. Det koster dyrebar tid og nedsætter på den måde fragtkapaciteten yderligere. 

Gburek ser dog også positive effekter af lovændringen: "Det er gode tider for vognmændene. Branchen får et tiltrængt prestigeløft og lønnen kommer til at stige. Chaufførerne bliver igen anerkendt for deres sande værdi: nemlig som en vigtig partner i den leveringskæde, der sikrer velstand og økonomisk fremgang i vores land." 

Allerede i dag kan selvstændige transportvirksomheder selv udvælge sig sine samarbejdspartnere og på den måde sikre sig de mest lukrative ordrer. Derved opstår et nyt styrkeforhold på markedet: Fragtvirksomhederne er ikke længere afhængige af faste samarbejdspartnere og kan i stedet tilbyde deres serviceydelser direkte eller via fragtbørser, fortæller Gburek. Denne udvikling kommer hele branchen til gode: "Transport bliver igen mere attraktivt."

Download pressemeddelelse
Til toppen