20.02.2023

TIMOCOM transportbarometeret: Et Europa i to hastigheder

Freight offers Q4 2022 - Transportbarometer

Freight offers in Europe Q4 2022 via TIMOCOM Transport Barometer

12 procent flere fragttilbud på tværs af Europa i forhold til året før. Markant tilbagegang i transportbehovet over hele Europa - men i forskelligt tempo.

Erkrath, Tyskland, 11.01.2023 – Transportbarometeret fra TIMOCOM viser en markant tilbagegang i antallet af fragttilbud i fjerde kvartal af 2022 og dermed et fald i efterspørgslen på ledig fragtkapacitet. På tværs af Europa gik antallet af oprettede fragttilbud på TIMOCOMs fragtbørs tilbage med 36 procent i forhold til 3. kvartal. Fjerde kvartal udgjorde dermed et vendepunkt på det europæiske transportmarked i kølvandet på et første halvår, der var præget af massivt fragtoverskud. I Tyskland har man kunnet observere en tilsvarende udvikling. Her sås sågar 39 procent færre fragttilbud end i det foregående kvartal. Mens nedgangen i antallet af fragttilbud allerede gjorde sig bemærket på det tyske marked tilbage i juni, blev samme tendens først synlig på det øvrige europæiske marked i september.

Transportkapaciteter sikret i god tid

Den stærkeste tilbagegang sås i december. I Tyskland gik antallet af tilgængelige fragttilbud tilbage med 55 procent i forhold til året før. Europa som helhed tegnede sig for 48 procent færre fragttilbud end i december 2021. Ikke desto mindre blev der på tværs af Europa oprettet 12 procent flere fragttilbud på TIMOCOM markedspladsen i 2022 end i 2021. I Tyskland nåede dette tal dog kun op på 2,5 procent flere fragttilbud end i det foregående år.


Markant tilbagegang i transportbehovet, men i forskelligt tempo

Sæsonbetingede spidsbelastningsperioder efterfulgt af perioder med nedgang i efterspørgslen er ikke noget særsyn. I år foregik denne udvikling dog i forskelligt tempo i de enkelte lande - hvad kan denne asynkrone udvikling i årets sidste måneder mon skyldes?

"Dette års udvikling inden for vejgodstransporten har været præget af chaufførmangel samt forsyningsmangel og kapacitetsflaskehalse. Hertil kom så inflationens himmelflugt og den truende recession. Ifølge Gunnar Gburek, logistikekspert og Head of business affairs hos TIMOCOM, fik disse faktorer mange transportkøbere til at ændre adfærdsmønster.

Mange virksomheder har allerede sørget for dækning af deres transportbehov i god tid med henblik på at undgå problemer i perioder med høj sæsonbetinget efterspørgsel. Denne praksis tog noget af pusten ud af den ellers høje efterspørgsel på fragtkapacitet i tiden op til jul, som derfor kom til at ligge under niveauet fra året før.  Herudover faldt helligdagene i år på en weekend, hvilket var med til at frigive kapaciteter i hele ugen før jul og dermed bevirkede en lavere efterspørgsel i forhold til året før. Så tidligt som november var der allerede indgået aftaler om dækning af en stor del af det forventede transportbehov. Af samme grund var der derfor ikke behov for kortfristede løsninger," tolker Gunnar Gburek.

"Herudover gør transportkøberne i stigende grad brug af langfristede kontrakter med den eller de valgte transportleverandører", fortæller virksomhedens talsmand videre. "Efterspørgslen på ledig transportkapacitet kommer i 2023 derfor i første omgang til at gå tilbage, hvilket vil forhindre transportpriserne i at stige. På den lange bane kommer prisen på vejgodstransport dog til at ligge på et højere niveau end 2021, når man medregner vejtold, dieselfloater og stigende personaleudgifter."


Færre transporter mellem Frankrig og Tyskland

I fjerde kvartal tegnede transporter fra Belgien (BE) til Tyskland (DE) samt fra Frankrig (FR) til Tyskland og retur sig for den største tilbagegang. Frankrig og Tyskland hører til hinandens vigtigste handelspartnere i Europa, og denne udvikling er derfor værd at bemærke. Faktisk lå udenrigshandlen mellem Tyskland og Frankrig på et stabilt leje frem til oktober, trods energikrise og inflation. Men i november gik efterspørgslen fra udlandet ifølge den centrale myndighed for tysk statistik markant tilbage. Således bestilte EU-landene og tredjelande færre varer i Tyskland, hvilket betød en tilbagegang på henholdsvis 10,3 og 6,8 procent. Efterspørgslen på det tyske hjemmemarked faldt med 1,1 procent.

I modsætning hertil steg andelen af fragt fra Spanien (ES) med kurs mod Frankrig i fjerde kvartal, når man sammenligner med samme periode året før. Således blev der i oktober og november oprettet henholdsvis 22 procent flere fragttilbud på TIMOCOM markedspladsen. I december 2022 nåede fragtkapaciteten inden for denne relation op på samme niveau som i 2021.


This is an embedded image

Tabel: Overblik over de største forandringer i fragtudbuddet i 4. kvartal: årssammenligning © TIMOCOM


Stabilt fragtudbud i Polen

Fragtkapaciteten i Polen adskiller sig en smule fra den negative trend i resten af Europa. I Polen tegnede fjerde kvartal sig for i alt 6 procent flere fragttilbud end året før. I fjerde kvartal sank fragtvolumenet med i alt 7 procent i forhold til året før, men forblev dog alligevel på et højt niveau set i forhold til udviklingen i andre europæiske lande.

Udenrigshandlen med Østeuropa steg. Således steg andelen af fragt fra Polen med kurs mod Rumænien markant i fjerde kvartal, når man sammenligner med samme periode året før. I oktober blev der oprettet 89 procent flere fragttilbud på TIMOCOM markedspladsen. I november lå tallet på 7 procent flere end året før, inden der i december sås en markant tilbagegang på 42 procent.

Kun et lille plus inden for kapacitetstilbud i forhold til året før

Sammenlignet med år 2021 var der 8 procent mere kapacitet til rådighed i årets 4. kvartal. Grundet sæsonbetingede forandringer, var antallet af oprettede tilbud om ledig fragtkapacitet på TIMOCOM fragtbørsen i 2022 kun lidt lavere end antallet af fragttilbud. "Trods en tilbagegang i fragtudbuddet var kapacitetsudbuddet stort set uændret i forhold til året før", analyserer Gunnar Gburek. Efter et plus på 16 procent i årets første kvartal faldt antallet af oprettede kapacitetstilbud i andet kvartal med 8 procent i forhold til kvartalet før. I tredje kvartal sås 2 procent flere køretøjer, i fjerde kvartal var mængden af ledig fragtkapacitet i gennemsnit uændret i forhold til det foregående kvartal. Kun i december måned sås en nedgang i antal lastbiler på fragtbørsen.

This is an embedded image

Freight offers in Europe Q4 2022 via TIMOCOM Transport Barometer

Årssammenligning: forholdet mellem fragt- og kapacitetsudbud. © TIMOCOM


Forholdet mellem fragt og ledig kapacitet var igen underlagt sæsonbetingede udsving

Andelen af fragt i forhold til ledig kapacitet lå i 2022 markant over undtagelsesåret 2020, og sank grundet recessionen i årets slutning for første gang til under niveauet for samme periode i 2020. De første dage af det nye år bekræftede trenden fra december 2022. "Det bliver spændende at se, hvad der sker i den næste periode med høj efterspørgsel. Traditionen tilsiger en fornyet stigning i andelen af fragttilbud i tiden op til påske. Formodentlig vil forholdet mellem fragt og ledig kapacitet fortsat være underlagt markante sæsonbetingede udsving, ligesom vi så det før corona", prognosticerer Gunnar Gburek.

Ifølge det tyske ifo-institut steg de tyske eksportforventninger fra 0,9 point i november til 1,6 point i december. Den videre udvikling afhænger af den verdensøkonomiske situation. I 2023 forventer eksperterne i det tyske industri- og handelskammer dog en eksporttilbagegang, som man kunne læse i december udgaven af handelsbladet. Tendensen med faldende import gør sig gældende i mange lande, herunder også Tyskland. Fragtmængden inden for indlandstransport kunne derfor meget vel stige uforholdsmæssigt meget i 2023, hvilket kun vil understrege problemet med chaufførmangel.

Digitale redskaber og online-markedspladser kan i den forbindelse understøtte logistikbranchen markant i forhold til bedre at kunne planlægge og reagere fleksibelt på markedsændringer.

Du kan læse mere om markedspladsen fra TIMOCOM på https://www.timocom.dk/tjenester/transportbarometer

Download pressemeddelelse
Til toppen