20.09.2013

TimoCom går ind for uddannelse, forskning og udvikling

(3)

Düsseldorf, 20/09-2013. Uddannelsesinstitutioner og virksomheder kritiserer ofte den manglende balance mellem forskning og udvikling, uddannelse og videreuddannelse og kræver en stærkere tværforbindelse. Som IT-udbyder og Europas markedsleder blandt fragtbørser satser TimoCom på dialog og fremmer målrettet projekter der, hvor der er brug for det: På skoler, højere læreanstalter og universiteter i hele Europa.

TimoCom formidler knowhow til den nye generation

Kravene, som erhvervslivet stiller til den kommende generation i dag, er høje. Ofte en afgørende faktor for at få job: Et stort omfang af praktisk erfaring. "Vi er bevidste om vores sociale og samfundsmæssige ansvar", siger Christiane Beulen, medarbejder human resources hos TimoCom. "Den praktiske vidensformidling til den nye generation er på grund af innovative teknologier i IT-branchen uundværlig", fortsætter Christiane Beulen. Derfor tilbydes unge under uddannelse regelmæssigt workshops i informatik, dette sker i forbindelse med et regionalt partnerskab med erhvervsskolen i Hilden. Workshop-leder André Münz ved, hvad der tæller: "Tilegnelsen af best-practice-metoder og eget ansvar for indlæring danner grundlaget for erfaringen i det fremtidige job." Desuden går fragtbørs-udbyderen ind for træning i jobansøgning på campus-messer og via speed-dating for unge under uddannelse fra andre fagområder. For TimoCom starter uddannelsen af den nye generation nemlig ikke først i virksomheden. Så stor en indsats begejstrer også underviserne, som jo ikke mindst får gavn af efteruddannelserne.

 

Indblik i transportmarkedets virkelige verden

Med fragtbørsen samt onlineplatformen til transportlicitationer tilbyder TimoCom to platforme, som optimerer transporterhvervet i hele Europa. Derfor omfatter porteføljen også samarbejder med skoler og universiteter i andre europæiske lande. Via træningsforløb på det pågældende lands sprog får elever og studerende fra de højere semestre indblik i den brancherelevante praksis. Ud over fragtbørsernes rolle inden for vejgodstransporten præsenteres også den konkrete webanvendelse ved computeren. ”I erhvervslivet vil brugen af TimoCom værktøjer høre til de flestes arbejdshverdag, idet de forenkler disponentens hverdag”, bekræfter Tina Pandza, TimoCom’s Country Manager Slovenien. På den måde lærer de kommende logistikteknikere og -ingeniører koblingen mellem de avancerede brancher IT og logistik endnu bedre at kende også mht. praktisk anvendelse.

 

Åbner op for jobperspektiver i logistikbranchen

Med IT-virksomhedens initiativer skal de unges jobvalg eller start på arbejdsmarkedet blive nemmere. ”TimoCom udsteder efter hver videreuddannelsesforanstaltning deltagelsesbeviser eller certifikater til eleverne, som så kan vedlægges ansøgningen, hvilket ofte er et stort plus i jobsøgningen”, fremhæver Dirk Hardy, lærer på erhvervsskolen i Hilden. Mange arbejdsgivere søger efterhånden målrettet personale med TimoCom-viden via jobbørser og jobcentre. Også lærebøger for uddannelsen af speditører tilgodeser fragtbørsen TC Truck&Cargo® og dennes praktisk orienterede model. At engagement bør sættes ind endnu tidligere, bekræftes af transportambassadørerne "Transportbotschafter e.V." med støtte fra den tyske speditions- og logistiksammenslutning (Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V., DSLV) og TimoCom. Initiativet „Fremtidens logistik“ henvender sig målrettet til morgendagens logistikmedarbejdere i afgangsklasserne, i jobinformationscentrene og på jobmesserne. ”I tider med mangel på faglært arbejdskraft ønsker vi at vække interesse for en arbejdsplads inden for logistikken samt give indblik i denne mangfoldige erhvervsbranche”, forklarer transportambassadør Hanna Frese.

 

Fælles projekter for en grøn fremtid

Tværforbindelsestanken går endnu et skridt videre. Aktuelle forskningsprojekter fokuserer på at udvikle grønne logistikkoncepter for at gøre virksomheder endnu mere bæredygtige og effektive. I slutningen af juni startede det fælles projekt "Green²: Green Logistics im Agrobusiness", som i alt 22 virksomheder og højere læreanstalter fra Tyskland og Holland deltager i. Som en grøn virksomhed bidrager TimoCom med faglig viden om emner som reduktion af energi og Co2-emissioner samt forbedring af lager- og transportprocesser. Grøn logistik giver nemlig mulighed for at forbedre konkurrenceevnen og åbner op for innovative perspektiver for fremtidens logistikmarked. Ikke mindst et overbevisende argument, som vil gøre sig betalt i praksis og gøre branchen endnu mere attraktiv for den kommende generation.

Download pressemeddelelse
Til toppen