18.09.2020

De syv mest stillede spørgsmål vedrørende inkasso

Ønsker du at lade professionelle fagfolk stå for gældsinddrivelsen, er en inkassoservice et fornuftigt valg.

En kvinde gennemgår sine fakturaer for manglende betaling.

Ordren er leveret og regningen for længst udskrevet og sendt. Betalingen lader dog vente på sig.

Hvordan tackler man dårlige betalere bedst muligt? En mulighed er at hyre et inkassobureau. Har man ikke prøvet det før, er dette dog ofte forbundet med mange uklarheder.

I denne blogartikel besvarer vi de syv mest stillede spørgsmål fra nye inkassobrugere.

Hvem betaler udgifterne? Hvem betaler inkassogebyrerne? Hvem betaler inkassofirmaet? Hvordan bestiller man inkasso? Hvor højt er Inkassogebyret? Inkasso hvordan fungerer det? Inkasso hvad skal jeg betale?

Indhold:

  1. Hvor mange betalingspåmindelser skal du sende, inden du kan bede et inkassobureau om at overtage sagen?
  2. Hvilke opgaver overtager inkassofirmaet for dig?
  3. Hvordan engagerer man et inkassofirma?
  4. Hvordan fungerer inkassoproceduren?
  5. Hvad må et inkassofirma ikke?
  6. Hvad beløber inkassogebyrerne sig på?
  7. Hvem betaler inkassogebyrerne?

Med mindre andet er angivet i kontrakten, skal alle fordringer betales med det samme. Det sker desværre ikke altid.  Årsagerne er forskellige, men følgerne er under alle omstændigheder ubehagelige for begge parter. 30 dage efter den angivne betalingsdato gælder betalingsfristen som overskredet. Som kreditor har du nu mulighed for at indlede yderligere skridt. Du kan f.eks. engagere et inkassobureau. I den forbindelse skal du vide følgende:

1. Hvor mange betalingspåmindelser skal du sende, inden du kan bede et inkassofirma om at overtage sagen?

I henhold til EU's direktiv om manglende eller forsinket betaling, er du ikke længere forpligtet til at sende påmindelser efter betalingsfristens udløb. Du har derimod lov til at engagere en inkassoudbyder så snart betalingsfristen overskrides.

En betalingspåmindelse er ikke længere nødvendig, men dog stadig en god ide med henblik på at bevare det gode forretningsforhold. Reagerer skyldneren heller ikke på betalingspåmindelse nummer to, giver det dog god mening at overdrage sagen til professionelle.

2. Hvilke opgaver overtager inkassofirmaet for dig?

Inkassofirma undersøger sagen fra begge sider og fungerer som neutral mægler mellem parterne. Inkassofirma gennemgår alle sagens dokumenter og kan herudfra vurdere, hvorvidt der er basis for at gå videre med sagen.

Er dette tilfældet, kan inkassofirmaet hjælpe klienten med at inddrive det udestående beløb og varetage korrespondancen med skyldneren. Formålet med inkassofirmaets indblanding er en afklaring af sagen og/eller betaling af det skyldige beløb.  Herudover er inkassofirmaet berettiget til at forhandle alternative betalingsløsninger igennem på kreditors vegne.

Inkassofirmaet må involvere sig aktivt i inddrivelsen af det udestående beløb. Det vil sige, at inkassofirmaet gerne må opfordre skyldneren til at betale sit udestående.

3. Hvordan engagerer man et inkassofirma?

Det er selvsagt også muligt selv at stå for inddrivelsen af de ubetalte regninger. TIMOCOM har i den forbindelse skrevet en artikel med tre tips til inddrivelse af udestående regninger. Hertil hører ligeledes, at man selv kontakter kunden og påminder denne om vedkommendes betalingsforpligtigelse. Det kan dog være fornuftigt at hente hjælp hos en person med erfaringer inden for dette område, eller endnu bedre, en specialist inden for netop dette felt. Speditører og logistikere bør vælge en samarbejdspartner med dokumenteret inddrivelseserfaring inden for deres branche. Selve bookingen af inkassofirmaet er enkel og kan som regel klares online. For at inkassofirma kan udføre sit arbejde, skal du stille alle relevante dokumenter i sagen til rådighed. Det vil sige ubetalte regninger, fragtaftalen eller lignende. Foreligger disse dokumenter, mangler der kun den endelige bekræftelse fra klienten. Nu kan inkassoteamet gå i gang med den professionelle gældsinddrivelse.

4. Hvordan fungerer inkassoproceduren?

Når ordren er bekræftet og alle vigtige dokumenter foreligger, gennemgår inkassovirksomheden sagen.

Herunder hvorvidt samtlige sagsdokumenter er korrekte og gyldige. Er betalingsfristen virkelig overskredet med 30 dage? Foreligger der en skadesanmeldelse? Er regningen ikke betalt? Inkassofirmaet kontrollerer ud fra de indleverede dokumenter, hvorvidt betalingskravet er ubestridt og retsgyldigt.

Herefter kontakter inkassofirmaet skyldneren. Skyldneren har nu mulighed for at give sin version af sagen. Skyldneren kan enten bekræfte eller afvise betalingskravet, gerne bakket op af relevante dokumenter. Inden for rammerne af denne korrespondance kan der f.eks. også aftales ratebetalinger eller delbetalinger.

5. Hvad må et inkassofirma ikke?

Inkassofirma må ikke afsige dom i sagen eller opfordre skyldneren til at foretage direkte betaling til inkassofirma. Inkassofirma må ikke opfordre skyldneren til at opfylde betalingskravet, hvis dette er omstridt. Er betalingskravet berettiget, skal skyldneren betale sit udstående til kreditoren.

Inkassofirma har altså ikke andre rettigheder end kreditoren bag betalingskravet. Inkassofirma varetager blot korrespondancen med skyldneren. Inkassomedarbejderne besidder ganske vist den nødvendige juridiske viden for at kunne behandle sagen, men har ikke status af juridiske rådgivere. Skal sagen behandles i retten, må inkassofirmaet pænt vente udenfor.

6. Hvad beløber inkassogebyrerne sig på?

Hvis en logistikvirksomhed beslutter sig for at engagere et professionelt inddrivelsesfirma, beregnes omkostningerne ud fra en fast prisstruktur. Omkostningerne er baseret på en tabel over juridiske gebyrer, og det er derfor muligt at beregne den præcise pris på forhånd. Bearbejdningen af inkassosagen takseres til mellem en halv og højst 2,5 gange bearbejdningsgebyret. Beregningsgrundlaget er størrelsen på det udestående beløb. Selv i komplicerede eller meget krævende sager opkræves maksimalt et bearbejdningsgebyr på x 2,5. Ofte anvendes

middelværdien 1,3. Det lyder måske umiddelbart kompliceret, men er det faktisk ikke.

Eksempel: Lad os tage udgangspunkt i en udført, men ubetalt transportopgave. Regningen beløber sig på 500 euro. I denne middelsvære sag ganges det juridiske gebyr med 1,3, og inkassogebyret bliver dermed 58,50 euro. 

7. Hvem betaler inkassogebyrerne?

Ubetalte regninger kan skyldes mange ting, men dårlige betalere bør bestemt få at vide, at de skaber merarbejde og frustrationer hos modparten.  Det koster f.eks. både tid og penge at sende betalingspåmindelser. Kreditor kan kræver af skyldner, at denne dækker samtlige udgifter til gældsinddrivelsen.

EU's direktiv på området definerer klare rettigheder og pligter ved manglende betaling samt oplyser om mulige inddrivelsesmetoder. De juridiske detaljer vedrørende dækning af inkassoudgifterne har vi sammenfattet i denne TIMOCOM blogartikel. Denne viden er særlig vigtig inden for internationale brancher som logistikbranchen.

Sammenfatning

Udestående regninger skal selvsagt betales, især for ikke at belaste forretningsforholdet unødigt. Opstår der alligevel problemer med betalingen, er det vigtigt at kende sine rettigheder og handlemuligheder. Ønsker du at lade professionelle fagfolk stå for gældsinddrivelsen, er en inkassoservice et fornuftigt valg.

Inden for transport- og logistikbranchen er gældsinddrivelse en udfordring grundet den internationale ramme og de mange forskellige sprog.  TIMOCOMs internationale inkassoservice har derfor specialiseret sig i gældsinddrivelse på tværs af Europas grænser. Vores inkassomedarbejdere optræder som neutrale formidlere mellem kreditor og skyldner, og det på hele 27 forskellige sprog 

Få mere info

 

Download pressemeddelelse
Til toppen