18.10.2013

Sommerpausen i Europa fyldt med fragt

Fragtandelen i TimoCom transportbarometret stiger fortsat i 3. kvartal

(2)

Düsseldorf 18/10-2013 – Inden for transport- og logistikbranchen er 3. kvartal i et forretningsår normalt temmelig frygtet. I juli, august og september er der ingen helligdage, men til gengæld ligger sommerferierne i disse måneder. På trods af disse egentlig ufordelagtige forudsætninger ligger fragtandelen i TimoCom transportbarometret i år på 52 % og dermed hele fem procentpoint over sidste års værdi.

Med et forhold af fragttilbud og tilbud om ledig kapacitet på 52:48 for relationerne Alle lande/Alle lande viser TimoCom transportbarometret i dette kvartal for anden gang i træk en positiv værdi for fragtandelen. Det har transportbranchen måttet vente på i halvandet år. At to kvartaler i træk slutter med et fragtoverskud, var til sidst tilfældet i 2011. Dermed bekræfter TimoCom transportbarometret det, som talrige analyser ligeledes ser som en tendens: Det går fortsat fremad!

Den positive stemning breder sig
Kvartalet startede optimistisk. Juli måned kunne nyde godt af den foregående måneds værdier (50:50 i juni måned) og holdt sig næsten på samme niveau med et forhold af fragttilbud og tilbud om ledig kapacitet på 48:52. "Allerede på dette tidlige tidspunkt kunne man se tegn på, at fragtandelen i 3. kvartal ville ligge tæt på værdierne fra år 2011", siger Marcel Frings, Chief Representative for TimoCom, "Den positive stemning fortsatte i august måned, og sommerpausen - hvis man overhovedet kan betegne det som en pause - var i år blot en lille krumning nedad."

Ferietiden var faktisk mere travl end i fjor. Således var den "lille krumning" i august måned blot en lille ændring på et procentpoint til fordel for ledig kapacitet. Sommermåneden sluttede med et forhold af fragttilbud og ledig kapacitet på 47:53. Hen imod slutningen af måneden kunne man dog allerede se de første tegn på det, som skulle følge i september måned.

De sidste skoleferier i de europæiske lande var lige ovre, da TimoCom kunne fremvise de stærkeste udsving i transportbarometret. Handlerne startede på ny, men generelt kan man konkludere, at der i år blev transporteret væsentligt mere end i september sidste år. Således udviste TimoCom transportbarometret en procentvis stigning, som var ligeså stor som i de økonomisk fantastiske uger fra 2008 0g 2009. Fragtandelen udgjorde hele 12 procentpoint. Dette medførte et forhold af fragttilbud og ledig kapacitet på 59:41 i september.
Med dette positive resultat i ryggen er der intet til hinder for en fragtrig slutspurt på året. Frings er enig: "Hvis de seneste måneders tendens fortsætter, vil efterspørgslen efter ledig kapacitet blive enorm. Vi regner p.t. med en stabil til øget fragttilgang i 4. kvartal."

Allerede inden julehandlens start kan transport- og logistikbranchen håbe på "tidlige julegaver" inden for vejgodstransporten. På grund af den gode udvikling af transportmængderne bør fragtraterne nemlig også endelig stige tydeligt.

Download pressemeddelelse
Til toppen