07.06.2023

Outbound-logistik – Disse faktorer har betydning for optimeringen

Outbound-logistik picture (tree with roads)

Som man kender det fra tilværelsen iøvrigt, gør man inden for logistikbranchen også gerne brug at mange forskellige begreber og forkortelser. ERP, ETA, konsolidering og samlast er i den forbindelse bare et lille udpluk. Særligt som ny i branchen kan det være svært at gennemskue de mange forskellige begreber. Og selvom man er gammel i gårde, støder man bestemt også af og til på ukendte ord.

Denne artikel har til formål at kaste lys over begrebskaosset, her med fokus på begrebet outbound-logistik Hvad betyder det egentlig? Og hvilken betydning har dette delområde inden for logistikken for mig og min virksomhed? Hvis du gerne vil have svar på dette og andre spørgsmål, er det bare om at læse videre!

Har du fuldstændig tjek på det hele og mere til i forvejen? Hvorfor har du så ikke tilmeldt dig TIMOCOM?

Hvad er outbound-logistik?

Outbound-logistikken er et delområde inden for logistikken, der beskæftiger sig med transport, opbevaring og fordeling af varer til kunder. Outdoor-logistik dækker kort sagt over alle elementer, der er nødvendige for sikker, effektiv og rettidig varetransport fra A til B. Dette omfatter planlægning og koordinering af vareflowet, styring af lagerbestanden, udvalg af egnede transportmidler samt kommunikation med andre leverandører med henblik på at sikre en gnidningsfri logistikafvikling.


Hvad er forskellen på outbound- og inbound-logistik?

Forskellene bliver hurtigt tydelige, når man sammenligner outbound-logistikken med dens direkte modsætning: inbound-logistikken. Inbound-logistik, også kaldet indgangslogistik, vedrører levering af varer til virksomheder. Det kunne f.eks. være råmaterialer til levering hos produktionsenheder, eller færdige produkter til transport inden for en montagelinje. 

Outbound-logistik, også kaldet udgangslogistik, vedrører transport af produkter fra virksomhederne ud til kunderne, herunder også slutbrugere..


Optimeringsmuligheder inden for outbound-logistikken

Mens der inden for inbound-logistikken findes mange forskellige og nogenlunde let realiserbare optimeringsmuligheder, forholder det sig noget mere kompliceret med outbound-logistikken.

Her består transportnetværket af flere forskerllige forhandlere, producenter og transportleverandører, hvilket gør processen kompleks. Det mest udfordrende aspekt inden for outbound-logistikken er dog ikke de mange forskellige aktører, men derimod den skiftende efterspørgsel på markedet, der besværliggør planlægningen.

Disse udfordringer bør dog ikke afskrække dig – med fornuftigt organiserede transportprocesser lader selv den komplekse  outbound-logistik sig optimere. I den forbindelse spiller især aspektet transportmanagement en vigtig rolle – og her er transparens takket være de mange involverede aktører ikke overraskende alfa og omega. Omstændelige og gammeldags kommunikationsmetoder kan her hurtigt koste dyrt.

Et andet vigtigt optimeringsværktøj udgøres af en gammel traver: tidsfaktoren. Med digitaliseringens fremmarch og e-handlens dominans forventer kunderne hele tiden kortere og kortere leveringstider, hvilket igen øger presset på logistikbranchen. Her er effektivitet nøgleordet. Ruteplanlægningen skal optimeres, kapaciteterne skal udnyttes fuldt ud, og ressourcerne anvendes bedst muligt.  


5 Fordele ved optimering af din outbound-logistik

  • Omkostningsbesparelser
  • Effektivitetsforbedringer
  • Ressourceoptimering
  • Netværkseffektivisering
  • Kundetilfredshed


Sådan kan TIMOCOM understøtte optimeringen af din outbound-logistik

Nu hvor du har fået indsigt i de vigtigste faktorer i forbindelse med optimering af din outbound-logistik, så er spørgsmålet bare hvordan? Hvordan forbedrer jeg min kommunikation? Hvordan optimerer jeg min ruteplanlægning? Hvordan udnytter jeg min kapacitet bedst muligt? På disse spørgsmål er der ingen enkle svar, og udvalget af metoder, hjælpemidler og værktøjer er stort.

TIMOCOM tilbyder ligeledes forskellige produkter og løsninger, der kan understøtte og aflaste dig i forbindelse med optimeringen. Hertil hører funktionen Rute- og omkostningsplanlægning, der ikke kun hjælper dig med at beregne og holde styr på dine transportudgifter, men også hjælper dig med at styrke relationen til dine kunder. Denne løsning er den nemme vej til transparent kommunikation – på den måde kan både du og dine kunder nemlig holde jer informeret om bl.a. individuelle udgifter, dieselforbrug og vejskatter. Herudover kan du med denne løsning foretage en detaljeret og grundig ruteplanlægning, hvilket gør det muligt for dig at udnytte dine køretøjeres kapacitet optimalt.

Funktionen live-forsendelsessporing er en anden uundværlig optimeringsløsning målrettet outbound-logistikken fra TIMOCOM. Med denne løsning bevarer du overblikket over alle dine forsendelser i realtid. Det giver øget transparens for både ordregivere, vognmænd og speditionsvirksomheder, ligesom det letter kommunikationen mellem de forskellige aktører.


Optimer dine transportprocesser!

Særligt inden for outbound-logistikken, hvor mange forskellige aktører samarbejder i en kompleks proces, spiller faktorer som kommunikation og effektivitet en afgørende rolle. De helt små detaljer kan være afgørende for den problemfrie og effektive transportafvikling, og derfor er grundig planlægning og et solidt overblik over hele processen fra start til slut altafgørende. Her kan TIMOCOM hjælpe dig!

Endnu ikke helt overbevist? Dan dig dit eget indtryk, og læs mere om TIMOCOM her.

Download pressemeddelelse
Til toppen