17.08.2016

Ny EU-bestemmelse vedrørende klassificeringen af alvorlige færdselsovertrædelser

EU øger presset på vognmændene

(1)

Erkrath, Tyskland, 17.08.2016 – Fra d. 1.1.2017 træder den nye EU-bestemmelse 2016/403 i kraft. Den er en udvidelse af 1071/2009-bestemmelsen.  Denne bestemmelse gjorde det allerede muligt at frakende speditionsfirmaer retten til at drive virksomhed, hvis de gentagende gange blev taget i alvorlige færdselsovertrædelser. Denne bestemmelse gav dog de enkelte medlemslande for stor frihed til at fortolke bestemmelsen lokalt, og derfor fandt bestemmelsen ikke ensartet anvendelse i alle EU-lande. I Tyskland skete det f.eks. kun sjældent, at speditionsfirmaer blev lukket ned på grund af gentagende overtrædelser. Den nye bestemmelse er strengere, og har til formål at bevirke en mere ensartet strafudmåling inden for de alvorlige overtrædelser.  Det officielle navn på den nye bestemmelse er "Kommissionens (EU) 2016/403-bestemmelse à 18. marts 2016 til supplering af bestemmelsen (EF) nr. 1071/2009, vedtaget af det europæiske parlament og råd, vedrørende klassificering af de så alvorlige overtrædelser af unionsforskrifterne, at en frakendelse af vognmandens rettighed til at drive virksomhed kan være berettiget, samt til ændring af bilag III i direktiv 2006/22/EF, vedtaget af det europæiske parlament og råd."

En del at indhente i enkelte EU-medlemslande

Med denne bestemmelse udvides listen over de "dødssynder", der allerede var at finde i 1071-bestemmelsen, og som ved gentagne overtrædelse (inden for 5 år) kan medføre frakendelse af retten til at drive virksomhed. Selvom denne bestemmelse først træder i kraft om lidt under et halv år, kaster den allerede lange skygger. Samtlige overtrædelser registreret fra d. 1.1.2016 vil nemlig også blive medregnet.  Så vidt teksten på papiret. Praksis har derimod vist, at man i Tyskland og de fleste andre medlemslande indtil nu har registreret overtrædelserne enkeltvist. En sammenkøring af overtrædelserne, som der er lagt op til i den nye bestemmelse, har stort set aldrig fundet sted. Den foreskrevne tilpasning af bødekataloget, som ligeledes er en del af den nye bestemmelse, og som skal implementeres inden 2017, er endnu ikke vedtaget i Tyskland.

 

Den nye bestemmelse omfatter et bilag med en detaljeret liste over overtrædelser, som er inddelt i alvorlige overtrædelser, meget alvorlige overtrædelser og særligt alvorlige overtrædelser. Udover kategorier, type og sværhedsgrad, er det fastsat et antal for hvor mange "gentagne alvorlige" overtrædelser der skal til, før klassificeringen "tungtvejende" overtrædelser opnås, dette under hensyntagen til antal ansatte chauffører i virksomheden. Ved gentagende overtrædelser drages den øverste ansvarlige i speditionsfirmaets til ansvar. Dette kan selvfølgelig kun lade sig gøre, hvis de bødeudstedende myndigheder konsekvent har indberettet samtlige overtrædelser.

 

TimoCom: Generelt er vi positivt stemt overfor en standardisering, men...

Den øverste ansvarlige i en speditionsvirksomhed er indehaveren af vognmandstilladelsen, hvilket som regel vil sige chefen selv.  Han kan med den nye bestemmelse miste vognmandstilladelsen og dermed retten til at drive virksomhed. Bruxelles ønsker med den nye bestemmelse at luge ud blandt branchens sorte får.

Europas største transportplatform, TimoCom, bakker naturligvis op om dette mål. Chief Representative Marcel Frings er generelt positivt indstillet overfor en standardisering af bestemmelserne inden for EU, men mener dog, at den nye bestemmelse kræver efterjustering: "I et fælles erhvervs- og handelsområde som Den Europæiske Union, giver det god mening at indføre bestemmelser, som fører til en udligning af konkurrenceevnen blandt medlemslandene. Denne bestemmelse omfatter dog også overtrædelser begået af chaufførerne, og disse overtrædelser kan man jo ikke gøre transportvirksomheden eller lederen af speditionsfirmaet ansvarlig for. Ved disse overtrædelser er grundlaget for at inddrage vognmandstilladelsen efter vores mening derfor ikke til stede."

 

Bestemmelsen kan læses her. Hvis man scroller ned i bunden af siden, er alle potentielle overtrædelser angivet i detaljer. Her finder man også overtrædelser, som ikke påvirker trafiksikkerheden, men derimod blot vedrører formelle fejl. Herunder f.eks. manglende kørekort eller tilladelse til rutekørsel. I den forbindelse er der ifølge eksperterne tale om en diskriminering af branchen i forhold til andre erhvervsgrupper.

Download pressemeddelelse
Til toppen