13.01.2015

Europæisk transportmarked viser sig at være ustadigt

TimoCom transportbarometer ligger i 4. kvartal under sidste års niveau

(1)

Düsseldorf 13.01.2014 – Same procedure as every year – sådan kunne resuméet på TimoCom transportbarometeret lyde. Den direkte sammenligning med 2013 gør dog én ting tydelig: Fragtandelen på det samlede europæiske transportmarked ligger i 4. kvartal konjunkturbetinget under gennemsnittet ved 45:55.

Principielt svarer udviklingerne til prognoserne om en lille svækkelse fra kvartalsrapporten nr. 3 / 2014. Efter en stærk september med et forhold på 54:46, faldt værdierne for oktober ganske vist nogenlunde som i årene 2012 og 2013, men holdt sig stadig ret stabile med 48:52. "Med et fragt-kapacitetsforhold på 38:62 fik transportmåneden november et større knæk end forventet", siger Marcel Frings, Chief Representative hos TimoCom. Når man ser på det samlede europæiske marked, gik det så heldigvis fremad igen i december måned. "Det er vores vurdering, at der ikke i julemåneden og dermed heller ikke  i slutningen af 4. kvartal kan forventes et fragtoverskud", siger Frings. Med en fragtandel på 45 % ligger TimoCom transportbarometeret dermed på samme niveau som 2012, men når ikke op på 2013 værdierne på 52 procent. Dermed slutter året 2014 med syv procentpoint mere ledig kapacitet end i det forgangne år. Denne tendens svarer også til TimoCom-kundernes erfaringer. For med det lette kapacitetsoverskud har alle transporter kunnet gennemføres planmæssigt.

Dermed har 4. kvartal 2014 nogenlunde det samme forløb som i de seneste tre år. Månederne oktober, november og december viser dog også et betydeligt markedsudsving, som når man kigger tilbage også kan se for hele året. "Vi kender disse op- og nedture fra 2012.  Når vi ser på kalenderugernes forløb i år og sammenligner dem med værdierne for to år siden, må vi nok gå ud fra et dyk på vej ind i det nye år 2015. Det er ikke usædvanligt for årsskiftet, men betyder en nedgang i fragtandelen på 30-35 procent", siger Frings om sammenligningen med starten på året 2013 på det europæiske marked.   

På trods af nogle turbulenser har Frings gode forsætter for 2015. "Efterspørgslen er omkring ni procent større end sidste år. Det tyder på, at den europæiske markedssituation i hele Europa udvikler sig positivt", siger Frings sammenfattende.

Download pressemeddelelse
Til toppen