02.05.2016

Det seneste emne: Uenighed om fransk fortolkning af hvileregler for lastbiler med dobbeltbemanding

EU-forordning giver plads til fortolkning

(2)

Erkrath, Tyskland, 02.05.2016: I de seneste uger har der været diskussioner og uenighed i Frankrig angående køre- og hviletidsregler for lastbiler med to chauffører. Grunden er, at de franske myndigheder fortolker og implementerer den aktuelle EU-forordning anderledes end resten af EU overfor chaufførerne. 

Hidtil har det været sådan, at en lastbil med dobbeltbemanding, dvs. to chauffører, på en tur igennem Europa ikke skal holde en 45 minutters pause efter 4½ time for at have lov til at køre videre. Chaufførerne skifter blot plads efter 4½ time og fortsætter deres køretur, idet den anden chaufførs rådighedsperiode hidtil er blevet anset af alle EU-lande som hviletid.

Brugere af TimoCom beretter, at franskmændene imidlertid fortolker denne EU-forordning anderledes. Ifølge dem skal lastbilen holde stille i 45 minutter, før man må køre videre - og der tages ikke hensyn til, at der skiftes chauffører. Tiden på passagersædet bliver nemlig ikke længere anset som hviletid af franskmændene. For de franske myndigheder er der kun tale om et hvil eller en pause, når symbolet for "Seng" lyser i instrumentbrættet, og det gør det først, når lastbilen står stille.

Det berører dog ikke kun ture gennem Frankrig, men også i alle andre lande, hvis man i løbet af de næste 28 dage kører gennem Frankrig.  Hver ikke afholdt pause, ligegyldigt hvilket land den skulle være afholdt i, gælder her som manglende overholdelse af kategori 4 og koster EUR 750. De franske politimyndigheder har i tilfælde af formodet manglende overholdelse allerede uddelt bøder på mellem EUR 4.500 og 6.000. 

Deutsche Speditions- und Logistikverband e.V. (det tyske speditørforbund, forkortet DSLV) hører gerne om erfaringer med denne kontrol for at kunne dokumentere omfanget af de franske kontroller overfor EU-Kommissionen.

 

Den lovmæssige forordning

De franske politimyndigheder henviser til artikel 34 i EU-forordning 165/2014. I denne står der, at en pause skal optegnes med symbolet for "Seng" på et diagramark eller et førerkort for at gælde som et hvil eller en pause. I vejledningsnotatet til social- og arbejdsmarkedsbestemmelserne indenfor vejtransport, forordning (EF) nr. 561/2006, direktiv 2006/22/EF og forordning (EØF) nr. 3821/85 står følgende:

"Det tredje tilfælde opstår, når køretøjet bemandes af mere end en fører. Når en anden fører, der står til rådighed for i givet fald at føre køretøjet, sidder ved siden af føreren af køretøjet og ikke er aktivt inddraget i at bistå føreren af køretøjet, kan en periode på 45 minutter af denne anden førers "rådighedsperiode" anses for at være en "pause".

I henhold til dette er det ikke ubetinget nødvendigt at begge chauffører holder pause efter 4½ times uafbrudt kørsel, sålænge den anden chauffør er i stand til at køre videre.

Facit

Indtil der kommer en løsning vedrørende lastbiler med to chauffører, der kører gennem Frankrig, anbefales det generelt at holde den første pause efter 4½ times kørsel.

 

Update: Sidste nyt i denne sag, er at EU ønsker at Frankrig følger EU-reglerne i stedet for at lave egne fortolkninger.

Download pressemeddelelse
Til toppen