16.06.2016

Det seneste emne: To Brexit or not...?

Konsekvenserne for logistikbranchen, hvis Storbritannien forlader EU

(2)

Erkrath, Tyskland, 16.06.2016 - Der er én uge til EU-folkeafstemningen i Storbritannien. Den 23. juni stemmer briterne om det skæbnessvangre spørgsmål for Storbritannien og resten af Europa, om deres land som det første nogensinde skal forlade EU frivilligt. Selv kort tid før afstemningen er resultatet ikke til at forudsige. I meningsmålingerne er der næsten dødt løb mellem modstandere og tilhængere. I transport- og logistikbranchen er der stigende bekymring.

En ting er dog sikkert: Storbritannien har særstatus blandt EUs medlemsstater. Landet har sin egen valuta, er ikke med i Schengen og drager fordel af en høj grad af økonomisk selvstændighed. Samtidig er den britiske økonomi tæt knyttet til EU. I 2015 lå andelen af Storbritanniens eksport til EU på 43,7 %, mens den britiske import fra EU til Storbritannien udgjorde 53,1 %. Det betyder, at EU er Storbritanniens vigtigste handelspartner.

 

Brexit kan blive dyrt.

Hvis Storbritannien vælger at forlade EU og blive totalt selvstændig, vil det få omfattende konsekvenser. Med Brexit ville cirka 50 handelsaftaler med tredjestater forsvinde, og disse aftaler ville skulle genforhandles. Den amerikanske præsident Barack Obama har allerede meddelt, at briterne må "stille sig bag i køen" i forbindelse med bilaterale genforhandlinger. Handelsbarrierer ville komme til at forhøje priserne på import for forbrugere og producenter, der er afhængige af import. Som konsekvens heraf kunne både eksportvarer og varer, der produceres til det lokale marked, blive dyrere. Dette ville først og fremmest ramme briterne, men også få konsekvenser for resten af Europa.

Overordnet set kunne Brexit komme til at påvirke alle grænseoverskridende processer på alle områder i samfundet og økonomien. Toldkontrol ville være nødvendigt at genindføre, hvilket ville betyde forlænget transporttiden og forsinkelser i logistikprocessen.

 

En ny situation står for døren

Maria Toft Madsen, Country Manager Northern Europe fra TimoCom, Europas største transportplatform, er også ansvarlig for Storbritannien. På TimoCom-platformen indtastes dagligt op til en halv million internationale kapacitets- og fragttilbud fra hele Europa. Maria Toft Madsen ser lidt mere ubekymret på Brexit. "Naturligvis ville det være bedst for den europæiske transport- og logistikbranche, hvis Storbritannien bliver i EU. På trods af det ser jeg ikke så pessimistisk på Brexit som mange af eksperterne. Vi regner i øjeblikket med, at vi ville komme til at opleve et fald i transportmængderne fra og til Storbritannien på TimoComs transportplatform. Med tiden ville dette blive stabilt igen, da der fortsat ville blive handlet med varer med Storbritannien. Fra vores kunder i EU ville der stadig være varetransport til Storbritannien som til andre lande, der ikke er medlem af EU såsom Tyrkiet og Norge. Omvendt kunne det forventede fald af det britiske punds værdi også føre til, at briterne kommer til at eksportere mere. Man kan forestille sig mange scenarier, og en begivenhed som Brexit er aldrig før set. Derfor opstår der en form for usikkerhed i hele Europa."

 

Den britiske logistikbranche er delt

Der hersker også usikkerhed i Storbritannien. En aktuel rundspørge foretaget af det britiske branchenetværk IMHX viser, hvordan man ser på Brexit.. Af rundspørgen fremgår et paradoks: Helt personligt toretrækker et flertal af de adspurgte, at Storbritannien forlader EU. Samtidig mener de, at det vil være mest fordelagtigt for deres virksomhed, hvis Storbritannien forbliver EU-medlemsstat.

Heller ikke i forhold til spørgsmålet om konsekvenserne af en udtræden af EU for virksomhederne kan der tegnes et entydigt billede i den britiske logistikbranche. Størstedelen af de adspurgte (38 %) mener, at Brexit får negative konsekvenser for deres virksomheds vækst. 33 % mener, at der ikke ville blive nogle konsekvenser. Kun en ud af fem tror, at branchen kan drage fordel af Brexit.

 

Når man læser alle diskussionsindlæggene, artiklerne og rundspørgerne om Brexit, kan man hurtigt slå fast, at en ting er sikkert: Intet. Jo tættere vi kommer på afstemningen, jo sværere bliver det at se klare linjer eller tendenser. Man kan kun håbe, at briterne lader sig overbevise af gennemtænkte argumenter i forbindelse med denne grundlæggende beslutning.

Download pressemeddelelse
Til toppen