27.02.2020

Coronavirus: Hvordan forholder man sig til transportordrer til og fra Italien?

Coronavirusset påvirker i stigende grad den internationale godstransport, og den aktuelle udvikling rejser en række spørgsmål. Vi har her sammenfattet de vigtigste oplysninger.

(1)

Coronavirusset er nu nået til Europa. Særligt i Italien ses for øjeblikket en stigning i smitte med SARS-CoV-2 /COVID19. Denne artikel henvender sig til alle transportkøbere, speditører og lastbilchauffører, der kører i og ud af de berørte regioner. Læs alt hvad du behøver at vide her*.

Er du usikker på de lokale forhold (ved losse- eller læssestedet), anbefaler vi dig at informere dig om de aktuelle rejsebegrænsninger gennem de italienske myndigheder. Du bør samtidig henvende dig til din ordregiver.

Update 09.03.2020: Ifølge den seneste meddelelse fra det italienske transportministerium gælder der ingen indskrænkninger eller begrænsninger for vare- og godstransport ind og ud af Norditalien. Dette gælder for alle led i produktionskæden. De indførte begrænsninger forbyder ikke rejser ind og ud af regionen, så længe disse er forretningsmæssigt begrundet. Det er derfor tilladt at føre varer inde og ud af de berørte områder. [Kilde: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news

Update 10.03.2020: Den italienske regering har udvidet de smitteinddæmmende tiltag til at gælde hele landet.


Er du usikker på de lokale forhold (ved losse- eller læssestedet), anbefaler vi dig at informere dig om de aktuelle rejsebegrænsninger gennem de italienske myndigheder. Du bør samtidig henvende dig til din ordregiver for at drøfte det videre forløb.

De berørte områder og sikkerhedsanvisningerne kan hurtigt ændre sig.

Læs mere her: DE: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/italien-node/italiensicherheit/211322, IT  http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus/

Hvad er den juridiske situation for endnu ikke påbegyndte transporter?

Hvis transporten endnu ikke er påbegyndt, kan permanente afspærringer udgøre en såkaldt objektiv umulighed. Transportordrer, der de facto ikke lader gennemføre, betragtes derfor almindeligvis som ugyldige. En sådan transportordre er dermed ikke omfattet af nogen forpligtelser. Lastbilen skal hverken stilles til rådighed gennem speditøren eller vognmanden, og ordretageren får ingen kompensation for den aflyste tur.

Hvis det allerede inden pålæsningen er kendt, at ordregiveren eller modtageren er uarbejdsdygtig grundet coronavirus, er det ordregiverens ansvar at arrangere alternativ bemanding, så længe der ikke foreligger noget generelt arbejds- eller driftsforbud fra myndighedernes side.

I sådanne tilfælde anbefaler vi dig at henvende dig til din ordregiver på forhånd, så I kan få afklaret situationen.

Hvad er den juridiske situation for igangværende transporter?

Hvis du som chauffør eller speditør har accepteret en transportordre via Smart Logistics System, har du indgået en juridisk bindende ordre med din ordregiver, og denne er som udgangspunkt gældende.

Hvis transporten allerede er påbegyndt og finder sted i eller udgår fra en coronaramt region, kan myndighederne have afspærret indfaldsveje eller hele byer, som dine varer skulle være leveret til eller via. I dette tilfælde foreligger en såkaldt transportforhindring. Her gælder artikel 24 i den danske købelov og artikel 79 i den internationale købelov (CISG). Den nødvendige ændring af transportordren kræver en anvisning fra ordregiveren vedrørende gennemførelsen af den berørte transport - kan der f.eks. aftales en alternativ destination?

I sådanne tilfælde har chaufføren som regel krav på refusion af ekstraudgifter som f.eks. højere kørselsudgifter grundet længere kørselsstrækninger.

Kun hvis ordregiveren trods opfordring ikke kommer med løsningsforslag, eller hvis disse er urealistiske, kan chaufføren afbryde transporten. Men pas på! Chaufføren er i det tilfælde ansvarlig for opbevaring af varerne. I mange tilfælde, f.eks. hvis varerne er letfordærvelige, kan et nødsalg komme på tale.

Det samme gælder, hvis afsender- eller modtagervirksomheden er lukket eller spærret, og det derfor ikke er muligt at losse eller læsse lastbilen. I tvivlstilfælde skal chaufføren fremvise bevis på den spærrede hhv. lukkede virksomhed.

Har du brug for lagerplads med kort varsel? Så brug vores Smart App Lager i Smart Logistics System.

Hvis du kører eller planlægger transporter i eller ud af disse regioner, anbefaler vi dig at drøfte situationen med din ordregiver i god tid, det sparer diskussioner og misforståelser sidenhen.

Du kan læse mere om aktuelle vejspærringer for lastbiler på www.truckban.info.

*De her angivne oplysninger er ikke tænkt som juridisk rådgivning. Henvend dig til din advokat ved konkrete problemer, da denne kan rådgive dig under hensyntagen til særlige forhold, lokal lov m.m.

Download pressemeddelelse
Til toppen