01.05.2016

Det seneste emne: Brenner i fokus

Østrig forbereder grænsekontroller

(4)

Erkrath, Tyskland, 01.05.2016 – I flere årtusinder har Brenner-passet fungeret som en af de vigtigstse trafikale og handelsmæssige knudepunkter mellem Nord- og Sydeuropa. Gang på gang stod Alpe-overgangen her i centrum for politiske og økonomiske udviklinger. Ligesom nu, hvor Østrig indleder genoptagelsen af grænsekontrollerne til Italien, som de vil påbegynde i slutningen af maj.

Den 12. april 2016 startede byggearbejdet med afmonteringen af autoværnene direkte på højde med statsgrænsen mellem Østrig og Italien. Siden 1998 har Schengen-aftalen som et tegn på den frie bevægelighed inden for Europa sørget for en barrierefri grænseovergang. Nu skal der her opstå en overdækket kontrolzone i slutningen af måneden, som skal have en afskrækkende virkning på flygtninge og begrænse tilstrømningen til Østrig.

 

Fare for kødannelse og økonomiske konsekvenser

Især på grund af de lave vejafgifter og dieselomkostninger i Østrig, sammenlignet med naboen Schweiz, foretrækker transportvirksomheder Brenner-motorvejen. Alene i år 2015 krydsede 2,1 mio. lastbiler Alperne på de fire spor, hvilket er rundt regnet 5.800 køretøjer om dagen. Med den planlagte hastighedsbegrænsning på 30 km/t omkring kontrolpunkterne må både virksomhederne og chaufførerne påregne lange køer og ventetider – på trods af de planlagte to spor til lastbiler. Heraf skal den ene tjene til visuel kontrol, den anden til en stikprøveagtig kontrol af personlige data.

 

Uanset hvad: Der er en overhængende fare for forsinkelser og høje omkostninger på grund af stilstand grundet spærringen af Italiens transportvej nr. 1. Sydtirols handelskammer frygter, at meromkostningerne vil blive videregivet til ordregiverne, dvs. til afsenderne. På den måde ville prisstigningerne i sidste ende havne hos forbrugeren.

 

Løsningsforslag diskuteres

Mulige løsninger for de problemer ved passet, som tegner sig, går fra styrkelsen af jernbanetransporten over kontrolmærker på lastbiler hen til fleksible køre- og hviletider for lastbilchauffører under grænsekontrollerne.

 

En styrkelse af jernbanestrækningerne ville nødvendiggøre en revision af køreplanen med det formål at skabe et lønsomt alternativ til motorvejen med hensyn til tidsforbruget. Kontrolmærker, som i ubeskadiget tilstand viser, at lastbilen ikke har været åbnet siden læsningen, skulle blive afviklet privatøkonomisk. Der er hidtil ikke blevet truffet afgørelser vedrørende de to forslag.

 

Lempelsen af køre- og hviletiderne for lastbilchauffører derimod ser generelt ikke ud til at have et diskussionsgrundlag. Sikkerhedsrisikoen anses for at være for høj, selv hvis der blot midlertidigt ved Brenneren blev givet en dispensation fra bestemmelserne.

 

Implementerbar løsning: Planlægning af mertid

Astag (Schweizisk sammenslutning af erhvervskøretøjer) forventer dog ingen

undvigelsestrafik via Gotthard- eller San Bernardino-strækningerne. For i sidste ende ville det ikke være en tidsbesparelse, for slet ikke at tale om en omkostningsbesparelse at vælge de alternative ruter. Som allerede nævnt er vejafgifterne og dieselpriserne i Schweiz betydeligt meget højere end i Italien og Østrig.

 

Så længe der ikke foreligger andre løsninger, som hurtigt vil kunne implementeres, er der ikke andet for end at indberegne mertiden og acceptere høje omkostninger for lange standtider. Ja, det vil gå ud over forbrugerne og chaufførerne, som får beregnet hele tiden som køretid. Tilbage står håbet om, at grænsekontrollerne blot er en trussel fra Østrigs side rettet imod Bruxelles, som alligevel vil føre til enighed i håndteringen af flygtningestrømmen.

 

Update: 18.05.2016. Den nye, østrigkse indenrigsminister har ifølge det tyske nyhedsbureau meddelt, at planerne om grænsekontrol henlægges, da flytningetallet er sunket efter italiensk kontrol.

Download pressemeddelelse
Til toppen