TIMOCOM 17.04.2024
6

Det sker i logistikbranchen i 2024

Trends i logistikbranchen: 12 teser om fremtidens logistik

Logistikbranchen anno 2024 - 12 teser om branchen

Hvilke trends og tendenser skal vi holde øje med i transport- og logistikbranchen i 2024? Ekspertudtalelser, analyser og interaktion med økonomi- og videnskabsfolk fortæller os tydeligt: 

Logistik- og transportbranchen står sammen med handels- og industribranchen over for mange forskellige udfordringer i de kommende år. Gunnar Gburek, Head of Business Affairs hos Timocon giver sit bud på 12 vigtige trends i transportbranchen og uddyber deres indvirkning på fremtidens logistik i Tyskland og Europa. 

Tilmeld dig til vores logistiknyheder, og glæd dig til regelmæssigt at modtage interessante artikler om alt inden for vejgodstransportens verden!

Den højere tyske vejafgift (Maut) får transportpriserne til at stige 

Den betydelig forhøjelse af vejafgiften Maut i Tyskland og lignende forehavender i andre lande, vil få prisen for lastbilstransport til at overgå sidste års niveau. Der kan forventes en stigning i transportprisen på op til 12 %. Det vil ikke være muligt at videregive de høje omkostninger fuldstændigt til forbrugeren. Dele af omkostningerne vil skulle betales af logistikbranchen samt af handels- og industrivirksomheder. Der forhandles meget om udgifterne til kørsel med tomme lastbiler, og hvem der skal betale disse kilometer. 

Vognmænd hænger selv på stigende personale- og driftsomkostninger

Yderligere omkostninger til drift i forbindelse med fast ejendom og køretøjer samt personaleomkostningerne, som allerede er steget, og udgifterne til vejafgiften kan transportvirksomhederne kun i begrænset omfang give videre til kunderne. Vognmændene og speditørerne hænger selv på en stor andel. En endnu højere effektivisering for at opretholde de allerede lave margener virker nærmest uopnåeligt i den nuværende økonomiske situation.

Antallet af køretøjer med lav emission kommer næppe til at stige markant i 2024

Antallet af køretøjer med lav emission kommer næppe til at stige markant i 2024, da der på den ene side er meget få køretøjer på markedet, og da der på den anden side hersker stor skepsis i transportbranchen omkring, hvilken teknologi der er den rigtige for deres virksomhed i fremtiden. 2024 bliver et år, hvor de fleste virksomheder er tilbageholdende med at investere i nye drivteknologier, men i stedet afventer og holder øje med de såkaldte "first movers". LNG-oplevelsen er ikke glemt. Transportbranchen konfronteres dog i stigende grad med kunder, som forventer køretøjer med lav emission, så vejafgifterne og CO2-aftrykket reduceres. Dette dilemma vil komme til at bestemme muligheden for at tage fremtidens teknologier i brug.

Der er fortsat mangel på chauffører, og personaleomkostningerne er høje

I 2024 vil det dog generelt være lidt lettere at finde personale til lager og administration. Men der vil være mangel på chauffører, ligesom det bliver svært at finde elever – inden for alle områder. Alt i alt er personaleudgifterne fortsat på et højt niveau, efter at lønningerne i hele branchen steg i 2023. 

Dellæs og indsamling af ekstra gods 

Den nedadgående økonomi medfører et mindre behov for transport, og de enkelte transporters omfang bliver også mindre. Dermed vil efterspørgslen på kapacitet falde. Men det kan især fleksible virksomheder godt tåle, da de arbejder effektivt og indsamler alt det ekstra gods, de kan få. FTL (fuld last) er nemmere at håndtere, så der vil blive stor konkurrence på prisen, mens dellaster til gengæld vil være en mere indbringende forretning. 

Antallet af udbud vil stige massivt

Den forsigtige tilgang i forhold til udbud i 2023 på grund af frygten for at få dårligere vilkår end tidligere eller måske slet ikke få nogen tilbud vil komme til at aftage i 2024. Logistikbranchen vil blive oversvømmet af udbud. Indkøberne er på den ene side nødt til at sende kontrakter regelmæssigt i udbud, da de ofte ikke kan forlænges. Og på den anden side håber de på en situation med konkurrence og faldende priser. Det er sandsynligt, at udbudsgiverne kan drage fordel af, at mange virksomheder i krisetider forsøger at få fingre i alle ordrer. 

Bedre balance i transportkapaciteten 

I 2023 lå forholdet mellem fragt og ledig kapacitet på et niveau på omkring 60 til 40, hvilket er en bedre balance end i de foregående år. Men heller ikke i 2024 vil vi vende tilbage til forholdene sidst i corona-pandemien, hvor mange i transportbranchen havde ekstremt travlt. Vognmænd, som i de seneste år med stor efterspørgsel har indgået langfristede kontrakter, vil med al sandsynlighed vende tilbage til ad hoc-forretninger. Det kunne gå hen at blive fragtbørserne og platformenes år.

Flere konkurser, men næstet intet tab af kapacitet

Samlet set vil kapaciteten forblive den samme, men antallet af virksomheder vil falde. Konkurrenterne vil overtage virksomheder, som går konkurs eller giver op. Konsolideringen vil fortsætte, men der vil praktisk taget ikke komme nye aktører på markedet. Chauffører foretrækker generelt en fastansættelse frem for at være selvstændig. Rammebetingelserne og fremtidsudsigterne for at starte en virksomhed vil ganske enkelt også være for dårlige i 2024.

Ingen øget transport med jernbanen

At flytte transporten til skinnerne, især i forbindelse med kombineret transport, vil også stå på ønskesedlen hos mange i transportbranchen i 2024. Men der vil næppe ske store fremskridt. Massive begrænsninger på grund af sporarbejde, mangel på personale, for lidt kapacitet i terminalerne og sidst men ikke mindst begrænsninger på grund af anhængere, som ikke kan løftes med kran, gør overgangen til jernbane problematisk. Det er allerede et godt resultat, hvis det lykkes at opretholde det aktuelle niveau for godstransport med jernbane.

Forvirring og ekstra arbejde på grund af lovgivning

Konsekvenserne af loven German Supply Chain Due Dilligence Act(LkSG) vil begynde af blive synlige i 2024, for fra d. 1 januar skal virksomheder med mere end 1.000 medarbejdere udføre og dokumentere risikoanalyser i deres forsynings- og leveringskæde. Talrige virksomheder står klar til at gøre forretninger med certificeringer og konsulenter med ekspertise i lovgivningsinitiativet. De mange små og mellemstore transportvirksomheder står overfor at modtage en stor efterspørgsel på dokumentationer og krav fra deres kunder, som er forpligtet til indberetninger. Hvis den tyske eksportkontrol (BAFA) ikke snart leverer entydige instruktioner, så kommer emnet til at sørge for store diskussioner i 2024.

IT-sikkerhed og flere hackerangreb

Et vigtigt tema i 2024 bliver firmaernes IT-sikkerhed. Vi vil opleve en tiltagende massiv trussel mod IT-systemer fra hackere. Mange små og mellemstore virksomheder investerer stadig ikke nok i forebyggelse og forsvar mod angreb, så derfor vil mange hackere få succes med deres ugerning. De berørte virksomheder, som ikke har været tilstrækkeligt forberedte på en sådan situation, kan komme i alvorligt økonomiske vanskeligheder. 

Lagerlogistik: Regionale forskelle på lager- og logistikmarkedet 

Efter at der stort set var mangel på lagerkapacitet overalt i 2023, kommer ejendomsmarkedet til at udvikle sig forskelligt alt efter region. I landområder vil situationen på markedet være mindre spændt på grund af tomme bygninger og nybyggeri, mens lagerkapaciteten i byområder stadig kan være begrænset. På området for specialejendomme, som f.eks. lagring af farlige materialer, vil der forsat være mangel på kapaciteter i år.

Om Gunnar Gburek, Head of Business Affairs hos TIMOCOM

Gunnar Gburek  er uddannet merkonom med speciale i handel og logistik og har mange års erfaring i logistikbranchen, blandt andet som administrerende direktør for logistikvirksomheden Hasenkamp og afdelingschef på området logistik for det tyske brancheforbund "Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME)" . Siden slutningen af 2016 har han været Head of Business Affairs og talsmand for TIMOCOM.

Du kan få flere nyttige artikler og insights fra branchen med tips til digitalisering og automatisering af dine logistikprocesser med vores logistiknyheder direkte i din indbakke!

Dette vil måske også interessere dig:

Bliv branche-insider

Tilmeld dig her, og glæd dig til at regelmæssigt at modtage relevante artikler, der gør din arbejdshverdag lettere og udvider din forretningshorisont.


Tilmeld nyhedsbrev

Til toppen