TimoCom Logo

JavaScript er deaktiveret i din browser.

Derfor er funktionsomfanget på denne side reduceret. For at øge brugsomfanget og komforten bedes du midlertidigt aktivere JavaScript i browser-indstillingerne.
TimoCom – Engagement

TimoCom tager ansvar for miljøet og samfundet

Økologi

Miljøet & TimoCom - Fremtidens trafikmanagement

Miljøet

Vi gør en konstant indsats for at beskytte miljøet og udbygger konsekvent vores engagement på dette område. Her finder du et udvalg af de foranstaltninger, vi indtil videre har truffet:

 • Energiforsyning fra 100 % vedvarende energikilder (CO2-besparelse pr. år: ca. 400 ton)
 • 40 % reducering af strømforbruget for hele it-infrastrukturen¹
 • CO2-neutral postforsendelse i hele Europa med Deutsche Post GoGreen
 • Virksomhedsinterne miljødage og idékonkurrencer
 • "Papirløs fax" via PC
 • Anvendelse af FSC-certificeret papir

Motivationen bag vores engagement i miljøbeskyttelse og bæredygtighed udspringer af vores daglige liv. Vi konfronteres jo alle sammen konstant med miljøforurening og spild af ressourcer. Der kommunikeres dog ligeså ofte løsningsforslag, og vi har bare hørt godt efter. TimoCom er efterhånden godt med, når det gælder miljøansvar, og vi er sikre på, at vi nok skal nå vores mål om at være den miljøvenligste transportplatform. Man kan slet og ret hævde, at mens alle taler om "Green Logistics", gør vi aktivt noget ved sagen.

Mindre CO2-udslip, for …


¹ Sammenligning af år 2008 og 2010<

Socialt
Miljø & TimoCom - Fremtidens trafikmanagement

Samfund

Som en fremtidsorienteret virksomhed bruger vi også ressourcer på at støtte sociale projekter, som rækker ud over selve virksomheden. TimoCom støtter følgende projekter:

DocStop – humane arbejdsforhold for erhvervschauffører

Med initiativforeningen for bedre lægehjælp til erhvervschauffører sørger DocStop for bedre trafiksikkerhed på motorvejene. For "kun en sund chauffør er en sikker chauffør". Som transportbranchens partner støtter vi dette projekt med fuld overbevisning.

TimoCom støtter DocStop

Hvis en chauffør får akutte smerter eller bliver syg undervejs, kan han ikke "bare lige" gå til lægen. For at det alligevel bliver muligt, har DocStop siden 2007 gjort en stor indsats for at realisere projektet. I Tyskland deltager 700 virksomheder i DocStop-projektet. Det er bl.a. klinikker, hospitaler og lægepraksisser etc. 400 chauffører benytter månedligt den mobile, medicinske omsorg. Også udenlandske chauffører, som er på farten på tyske veje, har mulighed for at blive hjulpet af DocStops hotline, idet den betjenes på 13 forskellige sprog.

Projektet vil i den nærmeste fremtid blive lanceret i flere europæiske lande, f.eks. finder man siden 2013 i Padborg/DK allerede de første fire DocStop Info Points, som støttes af brancheorganisationen for vejgodstransport ITD.

Sådan fungerer DocStop: Hvis en chauffør får helbredsmæssige problemer undervejs, ringer han blot til DocStop-hotlinen, som går via ADAC Truck Service. Chaufføren bliver bedt om kort at beskrive sine gener, opholdssted samt transportrute og får derpå oplyst hvor nærmeste DocStop-partner og passende parkeringsmulighed ligger på den pågældende rute. Her bliver chaufføren omgående behandlet af en læge.

„Vi glæder os over TimoComs hurtige og ukomplicerede hjælp. Vi vil bruge virksomhedens støtte til også at etablere DocStop uden for Tyskland inden for nær fremtid.“ – siger DocStop-initiativtager Rainer Bernickel, tidligere politikommissær og nu rådgiver inden for trafiksikkerhed i Europa.

Udmærket med den tyske orden "Bundesverdienstkreuz am Bande"

Rainer Bernickel modtager den tyske orden

Udmærkelse

Den 15. december 2010 modtog Rainer Bernickel den tyske orden "Bundesverdienstkreuz am Bande" for sin indsats for trafiksikkerheden og erhvervschaufførernes ve og vel – og særligt for den vellykkede gennemførelse af DocStop-projektet.

  Gå til videoen fra overrækkelsen

TimoCom støtter skoleprojektet "Ud af den blinde vinkel"

For os er engageret indsats, der går ud over det sædvanlige, prisværdigt – og værd at støtte. Af samme grund støtter vi den frivillige organisation Round Table's arbejde med skoleprojektet "Ud af den blinde vinkel", som yder oplysningsarbejde med henblik på forebyggelese af ulykker.

TimoCom støtter skoleprojektet

Der sker hele tiden tragiske højresvingsulykker med lastbiler. "Ud af den blinde vinkel" ønsker at gøre emnet til en del af undervisningen af så mange børn som muligt, som går i 3. og 4. klasse. I den praktiske del af arrangementerne kører en lastbil ind i skolegården for at gøre børnene direkte opmærksom på farerne i forbindelse med den blinde vinkel. Ved den lejlighed stiller hele klassen sig op i den blinde vinkel. Dernæst får børnene lov til en efter en at klatre op på førersædet for her ved selvsyn at konstatere, at man deroppe fra ikke kan se et eneste af de andre børn.

Der er siden 2006 indtil videre allerede blevet afholdt mere end 500 af disse arrangementer. Med vores bidrag til projektet ønsker vi, at dette antal fortsat stiger støt.

„Med TimoComs donation kan og vil vi videreudvikle projektet og samtidig holde omkostningerne så lave, at det fortsætte mange år endnu.“

 

TimoCom støtter skoleprojektet

Den velgørende forening St. Raphael Haus hjælper børn og unge fra hele verden

Vores daglige arbejde består i at se langt ud i horisonten. Vi er dog også opmærksomme på, hvad der sker i vores nærområde. I den forbindelse har en helt særlig institution vundet vores hjerter: St. Raphael Haus, som er placeret lige midt i Düsseldorf i Tyskland. Her sørger 73 medarbejdere hver dag for, at næsten 100 børn og unge med vidt forskellige livshistorier får et trygt hjem.

St. Raphael Haus midt i Düsseldorf. 73 medarbejdere sørger hver dag for, at næsten 100 børn og unge med vidt forskellige livshistorier får et trygt hjem

I de enkelte grupper lærer de ikke kun at leve sammen, men også at udvikle et selvstændigt perspektiv. Udflugter, computerkurser og musikundervisning er vigtige elementer i et helstøbt uddannelseskoncept, men sådanne gives der ikke tilskud til af det offentlige. Som en virksomhed med sæde i Düsseldorf er vi glade for at kunne hjælpe og giver en gang om året tilskud til f.eks. en klatretur, et danseprojekt eller til en ekskursion ud i naturen. Desuden bidrager vi også personligt: Ved den årlige forårsfest bidrog TimoCom-medarbejdere med hjælp til børnene og de unge direkte på stedet.

Om St. Raphael Haus: Hjemmet blev allerede grundlagt i 1851 og står stadig den dag i dag for menneskelige og sociale værdier. Dertil hører: "En kærlig menneskelig omsorg, opdragelse, pasning, rådgivning, vejledning i mange udviklings- og livssituationer, overvindelse af kriser og socialt gruppearbejde." Uanset hvilken nationalitet eller trosretning børnene har, står Sankt Raphael Haus' døre åbne for alle, som ikke får den fornødne omsorg.

 

TimoCom støtter St.Raphael Haus i Düsseldorf

Ansvar for medarbejdere
Miljøet & TimoCom - Fremtidens trafikmanagement

Medarbejdere

TimoCom lægger stor vægt på en kollegial omgangstone. Samtidig tilbyder vi vores medarbejdere mange andre optioner og chancer. Dertil hører:

 • Arbejdsgiveradministreret pensionsordning og diverse andre medarbejderbenefits
 • Regelmæssig afholdelse af sundhedsdage med sundhedstjek af en læge for dem, der ønsker det.
 • Workshops og videreuddannelser
 • Chef- og lederstillinger besættes i overvejende grad af medarbejdere fra egne rækker
 • Arrangementer uden for arbejdstiden såsom sport- og sprogkurser samt firmafester

TimoCom beskæftiger for tiden over 400 medarbejdere fra mere end 24 forskellige lande. Denne internationale atmosfære og de dermed forbundne mentalitetsforskelle og erfaringer ser vi som en stor berigelse for vores virksomhed, og vi kan slet ikke forestille os at være foruden.

Derudover kan vi tilbyde unge mennesker, der er nye på arbejdsmarkedet, en funderet uddannelse. Vores uddannelseskoncept er i ordets egentlige forstand "udmærket". I slutningen af 2009 modtog TimoCom således udmærkelsen „Zertifikat für Nachwuchsförderung“ af den tyske arbejdsformidling.

Jeg accepterer, at denne side benytter cookies til analyser, individualiseret indhold og reklame.